Till innehåll
KAMPANJ - MURVECKOR 15% - SKIFFER 15% - GRANITKERAMIK 10% - TRAPPOR 15% - DEKORSTEN 50%
KAMPANJ - MURVECKOR - Hemleverans i hela Sverige
Monteringsanvisning Mursten Solliden

Monteringsanvisning Mursten Solliden

Mursten Solliden är en enkel och snygg mur för både fristående murar och stöd med en knäckt framsida. I denna monteringsanvisning går vi stegvis igenom hur du bygger din Sollidenmur som just stödmur. Varje murblock låses enkelt och smidigt ihop med den innovativa låspluggen. Med hjälp av denna kan du själv bestämma om din stödmur ska vara helt lodrät eller slutta svagt bakåt. Allt enligt tycke och smak samt vilken hållbarhet som krävs. Med hjälp av den släta toppstenen får du ett snyggt avslut på din mur.


Mursten Solliden kommer med en knäckt och en slät yta för att kunna välja stil till sin trädgårdsmur. Väljer man att montera Solliden fristående så kommer dessa ytor skilja sig lite mot varandra.

För murar upp till 1 meters höjd behövs i regel ingen nätförankring när man bygger muren lutande. Vid byggnation av rak mur rekommenderas att den syliga muren inte överstiger 0,6 meters höjd. Vid användning av geonät bör nät sättas i vart tredje alternativt vart fjärde varv, första geonätet bör sättas mellan något av de första varven för att skapa en stabil grund att bygga vidare på.

1_Solliden

Bygga Mursten Solliden Steg 1

STEG 1
Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred ränna till murens grundläggning. Bakom stödmuren ska lika mycket grävas ut som murens totala höjd. Lägg i en fiberduk. Fyll på med ett lager av bergkross/stenkross  0-32/0-40 mm eller motsvarande. Fyll upp till önskad höjd (10% av stödmurens totala höjd ska vara under jord) och komprimera med hjälp av markvibrator.

Bygga Mursten Solliden Steg 2STEG 2
Avjämna med ett finare grusmaterial (flis 2-4) ca 3 cm tjockt lager. Sätt första murskiftet i mitten av det utgrävda diket. Vid lutande mark, sätt första stenen vid den lägsta nivån. I de fall dräneringsrör används skall detta placeras bakom nedersta blocken med jämnt fall så att vattnet leds bort från muren. För att dräneringsröret inte ska täppas till placeras en remsa fiberduk ut innan nästa fyllnadslager tillkommer. Fyll igen hålet på stenen med bergskross.

Bygga Mursten Solliden Steg 3

STEG 3
Fyll på ett dräneringsskikt av makadam 8-16 mm eller motsvarande till en bredd av minst 15 cm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen, stenkross 0-32 eller motsvarande. Komprimera bakomliggande material med lätt vibratorplatta, 80-125 kg tjänstevikt. Kör försiktigt och inte för nära muren så att den riskerar att ändra läge.

Montera murpluggen för vertikal eller lutande mur genom att sätta den rak eller vrida den
90°. Om geonät används bör första nätet placeras mellan första och andra skiftet. Lägg ut nätet över murpluggen så att det hakar i och förankras i murpluggen. Sträck geonätet väl och fyll på med fyllnadsmaterial bakom muren, så att sträckningen säkerställs.

Bygga Mursten Solliden Steg 4

2_Solliden

STEG 4

Fortsätt med en eller ett par murstensrader som läggs i förband till nästa geonät placeras ut. Packa kontinuerligt bakfyllnaden samt fyll igen håligheten i varje sten. Vid varierande och besvärliga markförhållanden rekommenderas geonät även vid låga murhöjder.

Bygga Mursten Solliden Steg 5STEG 5
Ett snyggt avslut får du med en toppsten, denna har samma format som övriga normalstenar men har endast spår för låsplugg på en sida så att toppen bli slät. För bästa stabilitet rekommenderas att toppsten och eventuella hörnstenar limmas med stenlim CoolTack alternativt StoneGrip eller liknande. Återfyller du med jord vid det översta skiftet, vik upp en fiberduk som avskiljning mellan mursten/toppsten och jorden för att undvika materialvandring och missfärgning av muren. Tänk på att inte lägga för tjockt lager med jord då vatten måste kunna nå dräneringen.

3_Solliden

Exempelmur Solliden Bild 1Exempelbild 1
Lutande stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 100 cm ovan mark.

Exempelmur Solliden Bild 2Exempelbild 2
Rak stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 60 cm ovan mark.

Exempelmur Solliden Bild 3

Exempelbild 3
Lutande stödmur med geonät. Maxhöjd ca 150 cm ovan mark.

Föregånde artikel Monteringsanvisning Mursten Gripsholm
Nästa artikel Monteringsanvisning Stödmur Muskö