Monteringsanvisning Stödmur Muskö

Monteringsanvisning Stödmur Muskö

Stödmur Muskö är en robust och snygg stödmur som fungerar utmärkt för högre konstruktioner. Muren byggs ihop med hjälp av smidiga låspluggar. Beroende på placeringen av dessa väljer du om muren ska byggas helt lodrät eller med svag inåtlutning för extra stabilitet. De ihåliga stenarna gör stenen mer lätthanterlig och fylls sedan igen med kross eller betong för ökad hållbarhet. Muskö ger en stabil mur som håller för trycket!

Tack vara att murblocken är ihåliga blir varje sten hanterbar och gör att murstenen är lämpad för att dra kabel igenom för exempelvis belysning.

För murar upp till 1 meters höjd behövs i regel ingen geonätsförankring när man bygger muren lutande. Vid byggnation av rak mur utan geonät rekommenderas att den syliga muren inte överstiger 0,6 meters höjd. Vid användning av geonät bör nät sättas i vartannat alternativt vart tredje varv, första geonätet bör sättas mellan något av de första varven för att skapa en stabil grund att bygga vidare på. Exempelmurar och dess höjder hittar du längst ner på denna sida.

Läs vår monteringsanvisning nedan och start ditt murbygge!

Muskö Normalsten Grå 455x255x200 | Stenbolaget.Muskö Normalsten Grå 455x255x200 | Stenbolaget.
Muskö Normalsten Grå 455x255x200
Rabatterat pris999 kr/m2

Riktigt stabil mur för höga byggnationer.

Låsplugg | Stenbolaget.Låsplugg | Stenbolaget.
Låsplugg
Rabatterat pris3 kr/st

Liten låsplugg för storlagna murresultat!

Muskö Hörnsten Grå 455x227x200 | Stenbolaget.Muskö Hörnsten Grå 455x227x200 | Stenbolaget.
Muskö Hörnsten Grå 455x227x200
Rabatterat pris484 kr/st

Hörnsten till din Muskömur i grå nyans.

Geonät Stenbolaget 1,25x25m | Stenbolaget.
Geonät Stenbolaget 1,25x25m
Rabatterat pris2 199 kr/st

Markarmeringsnät för stödmur.

Bygga Stödmur Muskö Steg 1

STEG 1
Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred ränna till murens grundläggning och första varv. Bakom stödmuren ska lika mycket grävas ut som murens totala höjd. Lägg i en fiberduk och fyll på med ett lager av bergkross/stenkross 0-32/0-40 mm eller motsvarande. Fyll upp till önskad höjd (10% av stödmurens totala höjd ska vara under marknivå) och komprimera med hjälp av markvibrator.

Bygga Stödmur Muskö Steg 2

STEG 2
Avjämna med ett finare grusmaterial (flis 2-4) ca 3 cm tjockt lager. Sätt första murskiftet i mitten av det utgrävda diket. Vid lutande mark, sätt första stenen vid den lägsta nivån. I de fall dräneringsrör används skall detta placeras bakom
nedersta blocken med jämt fall så att vattnet leds bort från muren. För att dräneringsröret inte ska täppas till placeras en remsa fiberduk ut innan nästa fyllnadslager tillkommer. Fyll igen hålet på stenen med bergskross.

Bygga Stödmur Muskö Steg 3STEG 3
Fyll på ett dräneringsskikt av makadam 8-16 mm eller motsvarande till en bredd av minst 15 cm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen, stenkross 0-32 eller motsvarande. Komprimera bakomliggande material med lätt vibratorplatta, 80-125 kg tjänstevikt. Kör försiktigt och inte för nära muren så att den riskerar att ändra läge.

Montera murpluggen för vertikal eller lutande mur genom att sätta den rak eller vrida den 90°. Om geonät används bör första nätet placeras mellan första och andra skiftet. Lägg ut nätet över murpluggen så att det hakar i och förankras i murpluggen. Sträck geonätet väl och fyll på med fyllnadsmaterial bakom muren, så att sträckningen säkerställs.

Fiberduk N1 2x25m | Stenbolaget.
Fiberduk N1 2x25m
Rabatterat pris999 kr/st

Fiberduk till marksten och murmontering.

Bergskross 0-32 Storsäck 1000kgBergskross 0-32 Storsäck 1000kg | Stenbolaget.
Bergskross 0-32 Storsäck 1000kg
Rabatterat pris849 kr/st

Bärlager till både marksten, plattor, murar och hällar.

Stenmjöl 0-8 Storsäck 1000kgStenmjöl 0-8 Storsäck 1000kg | Stenbolaget.
Stenmjöl 0-8 Storsäck 1000kg
Rabatterat pris849 kr/st

Sättbädden till läggning av marksten och plattor.

Makadam 8-16  Storsäck 1000kgMakadam 8-16  Storsäck 1000kg | Stenbolaget.
Makadam 8-16 Storsäck 1000kg
Rabatterat pris849 kr/st

Dräneringsgrus till stödmur eller husgrund.

Bygga Stödmur Muskö Steg 4STEG 4

Fortsätt med ett eller ett par murstensrader som läggs i förband till nästa geonät placeras ut. Packa kontinuerligt bakfyllnaden samt fyll igen håligheten i varje sten. Vid varierande och besvärliga markförhållanden rekommenderas geonät även vid låga murhöjder.

Bygga Stödmur Muskö Seg 5STEG 5
Avsluta översta skiftet med en rad Avtäckning Mur 420x300x70mm. För bästa stabilitet rekommenderas att avtäckning och eventuella hörnstenar limmas med stenlim som CoolTack, StoneGrip eller liknande. Återfyller du med jord vid det översta skiftet, vik upp en fiberduk som avskiljning mellan mursten/avtäckning och jorden för att undvika materialvandring och missfärgning av muren.
Tänk på att inte lägga för tjockt lager med jord då vatten måste kunna nå dräneringen.

Avtäckning Mur Grå 420x300x70 | Stenbolaget.Avtäckning Mur Grå 420x300x70 | Stenbolaget.
Avtäckning Mur Grå 420x300x70
Rabatterat pris130 kr/st

Toppsten i betong att avsluta muren med.

Avtäckning Combi Grå 700x350x70 | Stenbolaget.Avtäckning Combi Grå 700x350x70 | Stenbolaget.
Avtäckning Combi Grå 700x350x70
Rabatterat pris676 kr/st

Snygg toppsten av granit i stort format.

Stenlim CoolTack 286 290ml | Stenbolaget.
Stenlim CoolTack 286 290ml
Rabatterat pris114 kr/st

Stenlim för montering av murar och avtäckning.

Stenlim PU StoneGrip 598 750ml | Stenbolaget.
Stenlim PU StoneGrip 598 750ml
Rabatterat pris185 kr/st

Starkt lim för stenmontering

Exempelmur Muskö 1

Exempelbild 1
Lutande stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 100 cm ovan mark.

Exempelmur Muskö 2

Exempelbild 2
Rak stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 60 cm ovan mark.

Exempelmur Muskö 3

Exempelbild 3
Lutande stödmur med geonät. Maxhöjd ca 190 cm ovan mark.

Murar

Relaterade produkter

Blockstensmur Rustik Grå 1000x600x200 | Stenbolaget.Blockstensmur Rustik Grå 1000x600x200 | Stenbolaget.
Blockstensmur Rustik Grå 1000x600x200
Rabatterat pris3 038 kr/st

Blockstensmur med gediget huggen yta.

Blockstensmur Rustik Grå 1000x800x200 | Stenbolaget.Blockstensmur Rustik Grå 1000x800x200 | Stenbolaget.
Blockstensmur Rustik Grå 1000x800x200
Rabatterat pris4 055 kr/st

Stabil och gedigen blockmur i granit.

Waxholm Normalsten Grå 420x265x140 | Stenbolaget.Waxholm Normalsten Grå 420x265x140 | Stenbolaget.
Waxholm Normalsten Grå 420x265x140
Rabatterat pris839 kr/m2

En av våra stabilaste stödmurar.

Waxholm Hörnsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.Waxholm Hörnsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.
Waxholm Hörnsten Grå 420x210x140
Rabatterat pris268 kr/st

Mursten till Populära stödmur Waxholm.

Gratis rådgivning

Vill du ha en tid avsatt för att diskutera ditt projekt? Oavsett storleken på ditt projekt erbjuder vi gratis rådgivning och hjälp med ditt materialval. Besök en butik eller klicka nedan för att läsa mer och boka.

Boka rådgivning