icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
3 nya stödmurar istället för häck

3 nya stödmurar istället för häck

Så såg det ut

Anledning till att vi beslutat ta bort våra buskar var att dessa efter nästan 40 år sett sina bästa dagar.

Buskar som sett sina bästa dagar

Den otympliga berberishäcken som nu skall bort

Knäckstensmuren som är knäckt

 

Nu sätter vi igång

Alla gamla buskar skall nu tas bort

Nu var de första buskarna borta

Nu återstår inte mycket av bergberisbuskarna

Snart är det dags att gräva upp rotklumparna

 

 

Första rännan för nedre muren 

Första rännan grävd

Eva inspekterar att rännan är rak

 

Så har det då äntligen blivit dags att börja bygga murarna. Eftersom den nedre muren skall byggas nere vid gatan på en höjd av 80cm krävs byggnadslov och efter att vi reviderat våra ritningar och kompletterat med en kontrollplan fick vi klartecken och startbesked.

Dags för leverans av sten

Efter att vi tittat på de olika stenar som fanns bestämde vi oss för Waxholm som motsvarade vårt önskemål om utseende på stenen och som hade ett förmånligt pris. Eftersom vi behövde ca 65 kvadrat så spelar ju priset in.

Första lasset 12 pallar

Andra lasset 12 pallar

Sten vid sten jag såg varthelst jag såg 

Förutom stenen som var till muren tillkom en pall med hörnstenar samt en pall med avtäckning.

Pallar nere vid gatan

Pall på gräsmattan

Sett uppifrån

Första muren börjar ta form

Efter att ha lagt dräneringsgrus som vattnats och vibbrats så har murarna nu börjat ta form. Vid garageuppfarten har vi valt att den nedre muren får en rundad form. Även om det inte är nödvändigt lägger vi in Geonät i samtliga murar. Första muren tar form och Geonät läggs in

En mjuk rundning vid garageuppfarten

Förberedelse för mur 2

 

Mur nummer 2 tar form

Nu börjar vi skönja hur det kommer att se ut. Innanför murarna läggs dräneringsslang och dräneringsgrus. Allt täcks med fiberduk så att inte jord och grus blandas. 

Så ser det ut ifrän gatan nu

Muren är snart klar!

Viktigt med att fiberduken läggs ut

 

Mur nummer 3 

Nu går vi in i en ny fas där den sista muren nu skall komma på plats. Det är nu som vi kommer att notera den största förändringen. Den slänt som avslutade gräsmattan har tagits bort och vi flyttar ut muren ca 2 meter mot tidigare knäckstensmur. Detta innebär att vi kan utöka vår tidigare gräsmatta från 90 kvadrat till 125. För mur 3 gjuter vi en sula och förankrar det nedersta lagret sten med kraftiga armeringsjärn.

För mur 3 gjuter vi en sula

Muren börjar ta form

Även denna mur får en mjuk rundning

Vy från gatan

Fler lager med Geonät

 

Fortsatta arbeten på övre etage 

En hel del fyllnadsmassor måste tillföras och eftersom det övre etaget är 3 meter högre än gatans nivå så är det bra att ha tillgång till kranbil.

Dräneringsgrus tillförs

Matjord tillförs gamla gräsmattan bort

I grävande

Övre etaget tar form

Det börjar nu bli dags att lägga de sista stenarna på de 3:e övre muren samt förbereda för ny gräsmatta och staket. Även belysningsspottar skall nu monteras. För att inte den nya gräsmattan skall gå samma öde tillmötes som den tidigare vill vi skapa mer ljus på tomten. Det står ca 30st aspar i söderläget varför dessa skall tas bort. Det går inte att fällas på traditionellt vis utan måste tas ner bit för bit. Ett arbete för en arborist.

Sista sten i mur lagd och spottar på plats

Muravtäckning på plats stoplskor för räcke

Asparna i bakgrunden skall snart vara borta

Arborist på plats i träden

Mycket grenar blev det

 

Etage 3 slutförs 

Så snart alla grenar från avverkningen är borttagna kan nu arbetet med att rulla ut ny gräsmatta och staket påbörjas. Efter ena kanten skall även 25 tujor planteras för att slippa ha staket runt om. Nere vid gatan skall även en ficka färdigställas där vi kan ha kärl för sophantering samt cykelparkering Nu skall även inkoppling av alla spottar göras. Även om det inte är nödvändigt
så väljer vi att förlägga allt kablage i elrör.

Inkoppling av spottar

Risbilen på plats med sin långa arm

Ficka för cyklar

Tujor planterade och gräsmatta rullas ut

Mossmattan utbytt mot en ny fin gräsmatta

Infällda komponenter i muren

Alla spottar som monterades valde vi att försänka in i muren. Brevlådan som tidigare stod på ett gjutet fundament ville vi nu ha infällt i muren. I den nedre muren vid gatan sitter 6st. Hyve armaturer. I de övriga 2 murarna sitter 9 st. Blink armaturer
 

Hyve armatur

Blink armatur

Brevlådan på plats

 

Så blev det när det är klart

Efter ca 6 veckor är vi nu färdiga och vi är helt nöjda med slutresultatet. Vi får många kommentarer från besökare och grannar att det har blivit så fint och att det finns en fin harmoni i byggprojektet.  På det nedersta etaget har vi planterat 5 st. klottujor som skall bli ca 1meter i diameter. På nästa etage har vi 2 st. Klotnäverlönnar som är toppympade på en höjd av 2 meter. Dessa får inte högre stam men kronan skall bli ca 2 meter i diameter när den växt klart. Mellan dessa har vi satt en klottuja. På dessa två etage har vi lagt ut ett par cm med grus Röd Porfyr som harminiserar med det röda teglet i huset och garagets röda kulör. På det översta planet har vi planterat 25 st. Smaragdtujor som vi skall tillåta bli ca 2 meter höga.

Så ser det ut uppifrånVy från gatan

Vy från gatan

Vy från gatan

Så ser det ut på kvällen

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré