icon Till innehåll
ÖPPNINGSFESTEN TAR SLUT PÅ SÖNDAG - passa på att fynda sten med upp till 50% rabatt!
00
:
00
:
00
:
00
ÖPPNINGSFESTEN TAR SLUT PÅ SÖNDAG!
00
:
00
:
00
:
00
Build and rebuild - Stödmuren

Build and rebuild - Stödmuren

INLEDANDE SUMMERING

Nu efter:
 • 9 år
 • ca 1800st murblock
 • drygt 100 meter löpmeter mur, i fem etage
 • två rivningar av muren
 • sex uppstarter av murbyggnation
 • tre olika versioner på murblocken, från tillverkaren, av samma murmodell
 • två olika versioner, från tillverkaren, av tillhörande krönplatta
är vår mur färdigbyggd... nästan...

Det blir sällan som man tänkt sig - oftast blir det bättre, om  man låter tiden få göra sitt. I alla fall när det gåller trädgårdsarbete enligt vår erfarenhet. 

Ovan har vi alltså facit genom uppspaltning av torr fakta rörande arbete med vår stödmur som har satt stor prägel på vår tomt. Men låt oss börja från början..

2006

Vi byggde vårt hus på en mark som karaktäriseras av mycket berg i dager. Det gjorde att vi antingen var tvungna att spränga bort berg, när betongplattan för huset skulle gjutas, eller att fylla ut för att komma över bergknallarna. Vi valde det andra alternativet. Detta medförde att vi var tvungna att göra någon snygg avgränsning mot gatan med höjd. Tankarna gick ganska snabbt mot någon form av stödmur som var rejäl, lättbyggd och kunde byggas relativt hög utan krångliga stödkonstruktioner. Valet föll på murstenen Brilliant från S:t Eriks och det valet har vi inte ångrat. Men hur bygger man en stödmur då? (Jag kommer vidare i texten ofta skriva i jag-form då frun ganska snabbt la över allt byggansvar kring muren på mig, medan hon skötte mycket annat som var tvunget att fungera under byggnationstiderna av muren.) Jag hade aldrig byggt något liknande förut och trots att jag inte hade tummen mitt i handen så behövde jag kom-igång-hjälp med detta projekt. Jag fick hjälp av en lokal firma och en kille där som hade gedigen erfarenhet av att sätta sten och bygga stödmurar. Arbetet tillsammans med honom har lärt mig allt det jag kan idag om att sätta mursten! Bland annat:
 • Hur bärlagret bör utformas med grovsingel och sättsand som packas noggrant
 • Att man gör sig själv en otjänst om man snålar med byggutrymme och mängden sättsand
 • Vikten av noggrannhet vid sättningen av det understa varvet mursten
 • Att murbygget med fördel alltid startar i den lägsta punkten om markplanet lutar
 • Att möjligheterna till snyggt kurvade murbyggen med denna typ av mursten är STORA, men också vilka begränsningar i kurvtagning som finns
 • Hur hantering med 25kg murblock efter ett tag sliter på ryggen om man inte tänker sig för, men vid rätt hantering blir det grymma fyspass helt gratis!
Vår första tanke med stödmuren var att skapa en plan tomtyta längs hela huskroppens 13 meter på framsidan och på det sättet forma en snygg avgränsning mot garageuppfarten. Vi valde att bygga stödmuren två etage, dels för att få en stadig konstruktion vid hög höjd (max bygghöjd är 1,2m utan jordarmering) och dels för att kunna skapa en möjlighet till rabatt där växtlighet bryter av den gråa murstenen.
Utgångsläget

Nedre stödmuren börjar ta form.

Nedre stödmuren börjar ta form.

Övre delen av stödmuren förbereds.

 15 x 5 meter tomtyta är skapad.

2007

Under detta år blev det paus i murbygget då jag passade på att bygga ett garage bredvid huset. Det projektet fick räcka för den sommaren…

2008

I juni byggde jag ett litet hus för soptunnan och grovsopor vilket blev en mycket bra avgränsning mot grannens mur. Den muren är förvillande lik vår murmodell för det är också en Brilliant, men skillnaden är att den är homogen (dvs 10kg till per sten…) och att den har en något annorlunda bakåtlutning vilket gjorde att murarna inte var kompatibla med varandra. Så soptunnehuset gjorde sig som sagt bra där. Mer än så hände inte kring muren detta år, förutom att planerna för den kommande murdelen intill soptunnehuset snurrade en del i huvudet på mig…

 

 

Grunden till soptunnehuset är färdigt.

2009

Ganska exakt ett år senare tar murbygget fart. För att göra garageuppfarten mer komplett planerade vi att få de två sidorna på uppfarten symmetriska och så blev det, sånär som på en liten differens i höjd. Men det gick att ljuga bort ganska bra. Denna del av muren tänkte jag att jag med mina då tre år gamla murbyggarkunskaper bygga i egen regi. Då den skulle innehålla både etage och byggnation i sluttande plan var det ett bra drag att börja med en liten murdel. Först behövdes det sprängas bort lite berg för att kunna dra muren så långt upp i uppfarten som jag ville, sen var det bara att sätta igång. Med fyllhammare, skottkärra, långpass, kortpass, tumstock och gummiklubba kommer man långt. Eftersom denna murmodell har en klack längst bak på stenen är det smidigt att knacka bort den klacken för nedersta lagret, därför är det även bra att ha en murarhammare till hands. När den första murdelen byggdes 2006 använde vi oss av ett laserpass för att se till att vi höll rätt nivå hela vägen, från ena änden till den andra. Rekommenderas! Däremot då det gäller lite kortare sträckor som den aktuella räcker det gott med ett långpass på knappt 2m tycker jag för att se att muren inte stiger/sjunker. Kortpasset (60cm) använde jag mellan två murblock för att säkerställa att det block jag satte dit låg i liv med det tidigare blocket. Tre till fyra dagar tog det för mig att sätta upp min första stödmur på egen hand, vilket jag var riktigt nöjd med. Som man ser på bilderna hade S:t Erik ändrat modellen på blocken från att vara helt täckta på ovansidan till att vara öppna vilket gav fördelen att det nu var möjligt att fylla blocken med singel för en stabilare konstruktion. Annars var det ingen skillnad på de gamla och nya blocken. De var helt kompatibla.

 

Borttagning av berg.

De första raderna på plats.

Övre delen av muren livas in mot den nedre.

Övre delen av muren livas in mot den nedre.

 

Färdiga resultatet.

 

2010

Självförtroendet från föregående års murbyggnation i kombination med nya gemensamt framarbetade önskemål om hur vi ville utforma vår tomt ledde fram till ännu ett murprojekt. Denna gång skulle murmodellen Brilliants potential utnyttjas till fullo! Muren som byggdes 2006 skulle förlängas. Och vad gör man då? Jo, man river fyra-fem löpmeter mur och fortsätter bygga efter den nya sträckningen. 100% flexibilitet, jämfört med murtyper som behöver fixeras på något sätt. Det var lite pyssel med att skärma av det gamla grovsinglet men med några gamla hyllplan så löste det sig. Vi kände att vi ville göra något speciellt med denna utbyggnad av tomt så det blev ett rejält etage med massor av planteringsutrymme. Böjningen på nedersta etaget blev konvex i en mjuk lång böj medan det övre etaget fick en konkav mur i en lite snävare böjning. De båda murdelarna fick sedan smälta samman i en mycket skarp böj som avslutades mot några större naturstenar. Nu fick jag erfara varför rekommendationerna är att bygga muren från den lägsta punkten om möjligt. Nu hade jag ju en murände som jag var tvungen att utgå från och gatan sluttade bort från den. Trixet uppstår när det understa blocket blir att ligga ovanför gatuhöjd (i mitt fall asfalten). Då måste man sänka muren en sten, och halva den stenen måste ligga under ovanliggande sten (murförband) är det ganska mycket pill med att få till rätt höjd (som redan är definierad med föregående lagda sen) samt att få den plan både i sidoläge samt fram/bak. Men då jag debiterar mig själv en låg timpenning så fick det ta den tid det tog… Mycket grovsingel gick det åt för att lägga direkt i anslutning till murstenen som dräneringsmaterial men min noggrannhet med detta har gjort att jag inte har sett någon del som blivit frammåttryckt på grund av tjälen. Resultatet blev vi mycket nöjda över i alla fall.

Del av muren är riven. Nedre delen är uträtad.

Nedre delen avslutas mot några stora stenar.

 

Nedre delen färdigbyggd.

Nedre delen färdigbyggd.

Nedre delen färdigbyggd.

MER BILDER FÖR 2010

Fler bilder.

 

Sättsand lagd för den övre delen av muren.

Övre delen av muren färdigbyggd.

Fyllning med grovsingel och fyllnadsmassor.

Båda etagen färdigbyggda och grusade.

Färdiga resultatet sett från gatan.

2011

Detta år är det paus i murbyggandet men planerandet och funderandet är i full gång om vad vi ska göra med den sista delen av tomten som har fått stå orörd fram tills detta år. Det är en plätt på cirka 20 x 20 meter som vi då inte hade bestämt oss för vad vi skulle göra med. Frun vinner i alla fall striden om att fälla några stora granar där detta år. Mitt veto godtogs inte. I slutet av året har vi dock kommit fram till att det ska byggas en stor altan på kortsidan i söderläge för härliga sommarfrukostar och övrigt förmiddagshäng.

2012t

I maj börjar bygget med altanen med stor hjälp av min far. I det här skedet har vi den övergripande planen klar för den 20 x 20 meter stora tomtytan och än en gång blir stödmuren att spela en viktig roll i genomförandet. Det är juni, altanen är färdigbyggd och rivningsomgång nummer två av muren påbörjas. Planen är att skapa tre stora etage av den sluttande tomtdelen som är kvar, och alla etage ska delas av med hjälp av mur. Det övre etaget som ligger i jämnhöjd med huset inrymmer altanen. I och med att vår odlingsplätt försvann med altanbygget så är planen att flytta ner det, i lite mer ordnade former än tidigare, till etage två. Det tredje och nedersta etaget ska inrymma ett växthus med lite gräsyta. De tre etagen sammanbinds dels med mur och dels med en sluttande två meter bred gräsremsa som löper från altanen ner till växthuset. Återigen plockas murblocken bort, ett efter ett och eftersom den slutgiltiga tanken är att muren ska fortsätta löpa efter hela gatan som en inramning av tomten behöver de understa stenarna i den befintliga muren vridas så att de följer tomtgränsen. Det blir många bortplockade stenar innan rätt utgångsläge nåtts. När jag ska börja bygga med de nylevererade murblocken drabbas jag dock av huvudbry, klacken under blocken ser annorlunda sen sist. När jag försöker montera ihop blocken stämmer det inte alls med bakåtlutningen men efter en del informationsjagande och beställande får jag hem de plastdistanser som behövs för att murbyggandet ska flyta på som vanligt. Den översta muren byggs och går runt hela altanen. Den mellersta muren byggs för att skapa det andra etaget. Odlingslådor byggs och tumlat rödaktigt singel fyller utrymmena mellan odlingslådorna för att kunna tassa ner barfota och plocka några jordgubbar till morgonfilen nästa år. Sen blir det höst och murbyggandet avslutas.

Plintar gjutna för altanen

 

Uppreglat och klart för att lägga trall.

Altanen är klar och invigd med en första relax.

Dags att riva mur. Jag ser lite sammanbiten ut...

Understa raderna är omvinklade och följer gatan.

MER BILDER FÖR 2012

Fler bilder.

Muren till andra etaget viker av. Frun är med...

Grundning för andra muren. Första muren färdig.

Grundning för andra muren. Första muren färdig.

Muren uppbyggd. Dags för fyllning av etaget.

Ett sista kärra grus innan färdigställandet.

2013

Detta år händer det grejer. Vi har bestämt att glasa in altanen och i april påbörjas det jobbet med hjälp av lokala hantverkare. Ett växthus beställs och efter många om och men så är det odlingsbart i juli. I september påbörjas färdigställningen av det sista etaget som blir att rama in tomten från gatan. Även denna gång får jag bygga i nerförsbacke men vid det här laget så känner jag mig ganska rutinerad och byggandet går utan bekymmer. Tanken med att låta muren avslutas genom att gå in i marken, då vägen på denna sida tomten kraftigt lutar uppför från hörnet av tomten sett, blev en smidig lösning som avslut.

Gjutrör till växthus på plats i nedre etaget.

Avvägt och klart för fastgjutning av ram.

Stomme, stensättning och sålådor på plats.

Fastlimning av glasrutor.

Under tiden färdigställs altanen.

MER BILDER FÖR 2013

Fler bilder.

Härlig känsla att få rulla ut mattan.

Näst sista gången murbyggarkittet plockas fram.

Fortsättning med nedersta muren

Ibland får man trolla...

Rätt höjd är nådd. Inramningen snart klar.

2014

Det sjätte och sista murprojektet inleds i juli. Det blir också den minsta muren som byggs. Den blir att bestå av 15st block och skapar en bra symmetri mot muren till odlingsetaget. Utöver det färdigställs denna tomtdel med att sätta buskar, gräsläggning, markstensättning, påfyllnad av dekorsten, tumlad singel, kantjärn och diverse blomkreationer. Kvar är bara att bygga en liten redskapsbod nästintill den sista lilla muren.

Sista rycket.

Dike utgrävt, till vänster, för sista muren.

Bevattning förbereds innne/utanför växthuset.

Marksten, matjord och finsingel.

Färdigställande genom gräsutrullning.

2015

Så, är murprojektet klart nu då? Mjaa… det beror på hur man ser det. Kommer ni ihåg min lilla inledande punktlista?  Där listade jag upp ” två olika versioner, från tillverkaren, av tillhörande krönplatta”. Här har vi tyvärr en produktförändring som inte är bakåtkompatibel. Det fick jag erfara då jag skulle beställa hem dessa lock till de sista murdelarna. De gamla locken som jag hade beställt, kapat till och lagt ut (som jag som tur var inte fäste fast) var 5cm tjocka medan de nya är 7,5cm tjocka… Så jag sålde de gamla till hugade spekulanter och har nu tänkt köpa på mig nya sådana krönplattor till hela muren, en sådär 280st plattor lär det bli. Höstprojekt 2015?  Kanske…

HUR BLEV DET DÅ?

Så här avslutningsvis tar vi er med er på en rundtur på tomten för att visa er hur den ser ut idag, i slutet av juli 2015, i solskenet efter ett lättare sommarregn. Vi hoppas att någon kan få lite inspiration till sina egna projekt genom bilderna och texterna vi har lagt upp här. Tack för oss!

Slutresultat

Slutresultat

Slutresultat

Slutresultat

Slutresultat

MER BILDER

Fler bilder.

Slutresultat

Slutresultat

Slutresultat

Slutresultat

Slutresultat

MER BILDER

Fler bilder.

Efter projektet

Efter projektet

Efter projektet

Efter projektet

Efter projektet

MER BILDER

Fler bilder.

Efter projektet

Efter projektet

Efter projektet

Efter projektet

Efter projektet

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré