icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
En tomt med stora utmaningar - Skärgårdsvillan

En tomt med stora utmaningar - Skärgårdsvillan

ÄNLIGEN PÅ PLATS!

Utgångsläget, en utmanande tomt i olika nivåer, där vi fått fylla upp under huset för att komma upp i nivå med de härliga berghällarna vi tagit fram i dagen. Vi valde Villa Nybro från Smålandsvillan, som vi pimpat med en hallutbyggnad och ett dubbelgarage.

 

Startläge

 

De vackra stenhällarna

 

bergsbrund

SKAPA TILLGÄNGLIGHET

Två lass med grus (0-32) och en hyrd mingrävare får skapa vår första tillfälliga entré. Inte riktigt den stenläggning vi drömmer om att ha när vi är klara.

Under projektet

Under projektet

BINDA IHOP HUS O BERG - ALTAN ETAPP 1

För att skapa samhörighet med baksidan och de härliga hällarna bygger vi ett altandäck som sluter an mellan hus o berg. Lite piller med att formsåga, men med ett egenhändigt skapat instrument går det lättare!

Under projektet

Under projektet

Under projektet

Under projektet

Under projektet

GRÄVA UR, PLANA UT O SKAPA LEKYTA

Även om vi tycker det är underbart med sten, vackert, lättskött och allergifritt, så behöver barnen en lekyta. Vi hyrde än en gång grävare, och grävde ut det som fanns i 'sjön' på baksidan, fyllde upp och planade ut mot en stödmur av natursten så att vi kunde göra en jämn o plan gräsyta bakom garaget. 'Sjön' har vi fyllt med stort dränerande grus, 16-32, och här har vi planer att bygga ett orangeri med murad sockel, marksten inne för en lättskött yta, och kanske en murad spis för lite värme till höstkvällar.

Gräva

 

Gräva

 

Manpower!

 

Varm höst gav lite grönt

Stödmur av natursten mot grannen

STÖDMUR PÅ FRAMSIDAN

För att fylla upp framsidan av tomten i nivå till huset har vi valt att mura med lecasten som senare ska kläs med ytskikt av beklädnadssten i granit. Väl uppe på entrénivå på framsidan har vi tänkt oss en stenlagd gång, avgränsade planteringar med dekorsten, vi tänker oss lite medelhav med lavendel, vintergrönt, rosor mot sten i grå nyanser.Det kommer att bli tre trappor, en upp till entrén, en ner mellan groventré och garage samt en upp i trädgården på baksidan.

Under projektet

Under projektet

Under projektet

bygga mur

Under projektet

BINDA SAMMAN

Efter att fått klart altan etapp två kan vi nu utnyttja köksdörren och gå rakt upp i köksträdgården för att hämta sallad, örter etc för matlagning. Där vi borrat oss igenom berget för att dra dränering från bergs 'sjön' har vi lagat med betong och släta, flata stenar för att binda ihop igen.Odlingslådorna har vi skruvat ihop av lärkvirke och där vi täckt marken med markduk har vi tänkt oss lägga grus av något slag, med step-stones, men vi har ännu inte kunnat bestämma oss för vilket än.

'Lagad' genomföring i berget

'Lagad' genomföring i berget

'Lagad' genomföring i berget

Altangolvet klart!

Köksträdgården

NIVÅSKILLNADER

Nivåer mellan garage och hus

 

Mur av natursten funnen på tomten vid chaktning

inspiration

Markplan vid entrén ligger en dryg meter ovan gatan, mellan garage och huset är det ca en halvmeter, och ner mot grannen från gräsmattan är det ca en och en halv meter. Vi tänker oss trappor mellan de olika nivåerna samt framför ytterdörren. På Stenbolagets hemsida och på deras Pop-up utställning som vi besökte i Norrtälje i sommar har vi fått idéer om olika alternativ.

RÄCKE PÅ ALTAN NER MOT GATAN

Då höjdskillnaden är en dryg meter med en slänt nedanför har vi valt att bygga ett räcke som inramning och skydd. Vi spinner vidare på närheten till havet och våra klippor och har valt en New England stil på det. Även stolpar ska målas vita, kapas i rätt höjd och få en hätta av plåt.

Under projektet

Under projektet

Klart!

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré