icon Till innehåll
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton. Häng med!
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton.
Ett helgprojekt för två i all enkelhet

Ett helgprojekt för två i all enkelhet

Den gamla stödmuren

Anledningen till projektet var att vi hade en grusad slänt på sidan av huset och som syns på bilden var inte den befintliga ”stödmuren” i speciellt gott skick, vilket gjorde att gruset rasade nedåt när man gick och det var dessutom väldigt halt. En viktig del av projektet var att det skulle gå att genomföra av mig och min sambo själva med de verktyg/resurser som fanns tillgängliga hemma. Det lyckades bra, även om vi fick åka någon extra vända till Stenbolaget med tanke på att vi behövde c:a 70 stycken Haga mini och bilen rymde bara lite mer än trettio… Förarbetet gick ut på att gräva ut ytan som stödmuren skulle vila på och fylla denna med grus så att den blev plan samt även att göra ett utrymme för trappan.

Den gamla stödmuren…

Transport av Haga Mini 2013

Stödmuren börjar ta form 

Efter att förarbetet var klart började vi lägga murstenen på den avgrusade ytan. Med ett vattenpass och en regel säkerställde vi att muren blev rak i samtliga riktningar. Vartannat lager sten krävde två ”halva” stenar, vilket ordnades till med en vinkelslip utrustad med diamantskiva. Eftersom Haga mini 2013 har en klack baktill behövdes inget murbruk eller liknande för att foga murstenarna på varandra, men för att ta hand om den naturliga muren som fanns på ena sidan i form av berg fick vi använda betong för att fästa murstenen på ett stabilt sätt på berget.

Ett bra förarbete ger en rak mur

Första stenarna läggs och trappan grävs fram

Med betong som grund fästes murstenen på berget

Trappa och toppsten 

Som trappa valde vi fyra stycken blocksteg av betong. För att få ett fint, rakt, hörn mot trappan som även matchade de tilltänkta toppstenarna sågade jag till sex stycken Avtäckning Vaxholm med vinkelslipen och fäste sedan dessa med Konstruktionslim (PU700). När trappan väl var på plats byggde vi klart muren och bakom varje rad av sten fyllde vi upp med makadam för att få en stabil, väldränerade, mur. Sedan lades toppstenarna (Avtäckning Vaxholm) på plats. Även här användes Konstruktionslim för foga fast stenarna.

Trappstegen testas

Hörn mot trappan gjort av Avtäckning Vaxholm

Hörn mot trappan gjort av Avtäckning Vaxholm

Avgrusning med gångsingel

Muren tar form

Slutresultatet blev precis som vi tänkt oss

Slutresultatet blev precis som vi tänkt oss, även om muren blev något högre än beräknat och det snarare tog en lång weekend att färdigställa projektet än en helg. Vi lyckades även med målsättningen att genomföra projektet själva och endast med de verktyg som fanns tillgängliga hemma (spade, skyffel, skottkärra, vinkelslip, vattenpass och vår bil) samt material från Stenbolaget (Haga mini 2013 Grafit, Avtäckning Vaxholm Grafit, Blocksteg Betong 700, Makadam, Gångsingel och Konstruktionslim).

Den nya stödmuren på plats...!Projektet genomfört och klart

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré