icon Till innehåll
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton. Häng med!
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton.
Från sandöken till levande tomt med ljus & sten

Från sandöken till levande tomt med ljus & sten

Idé och förprojektering

Vi köpte en villa med en trädgård från 60-talet, där en stor del av de äldre träden och buskarna var förvuxna. Delar av gräsmattan var mossig och de förvuxna buskarna tog mycket näring från gräsmattan. Det växte ogräs och det kändes som om det inte fanns någon plan och struktur för trädgårdsgångar, uteplatser och växtlighet på tomten.  Målet är därför att:
 • Sätta markstensgångar
 • Bygga stödmur
 • Bygga en ny trappa
 • Göra två nya altaner/uteplatser
 • Förnya utseende
 • Planera och organisera om tomt och växter
Vi vill också belysa trädgård, växtlighet och uteplatser på flera ställen runtom villan. Det två första bilderna visar villan framifrån. Bilderna är tagna innan vi gjort något med tomten. De tre sista bilderna visar den igenväxta tomten.

Typiskt 60-talshus

Flygfoto över villan

Växtlighet ända intill hussockeln

60-talsrabatt

Här växer det fritt

Utseende I.R.L innan projektstart

Vår 60-talsvilla och tomt hade innan omdräneringen ett tidstypiskt utseende.Men, efter omdräneringen så var tomten en katastrof! Det fanns inte tillstymmelse till "liv". Då vi bor på foten av en sandås så är det inte mycket till jord att plantera i, utan vi vi ville ha lättskötta stengångar som passar med huset både till färg och utseende. Belysning tror vi också skulle liva upp i mörkret och tillsammans med det förändrade utseendet både på tomt och trädgård ge ett lyft.

Efter omdränering

dränering

dränering kortsida

Del av baksidan dränering

Förberedelser för entré via markstensgång

Vi började med att planera vilken typ av sten vi ville ha samt bestämde att den skulle vara körbar. Skisser ritades med mått och beskrivning över vart gången skulle anläggas. Val av sten gjordes genom besök hos olika butiker och via stenleverantörernas hemsidor, där vi kunde finna inspirationsbilder och instruktioner.Under våren satte vi igång med grovjobbet. Den gamla stenkrossen från tidigare plattsättning  grävdes ur där entrémarkstensgången skulle ligga. Vi kunde bara lägga marksten på en del av den tänkta ytan, då marken inte hade "satt sig" riktigt överallt efter grävskopornas framfart. Därför blev första etappen gångarna i en vinkel till huvudéntren.Vi har valt att gräva ut ca 25 cm för att få till en stabil, körbar plattgång. Vi beräknade åtgången av stenkross, stenmjöl och fiberduk till ca 33 kvm markstensgång.Bilderna visar borttag och utgrävning av stenkrossen från tidigare plattsättning samt leverans av 15 ton 0/16 bergkross.Sist en måttskiss över den blivande entrégången. 

 

Entrégång Utgrävning av gammal stenkross

Entrégång Utgrävning av gammal stenkross

Leverans av 15 ton bergkross

Måttskiss entrégång

Test av markstenstyp i ritprogram

Ena entrégången fylld med stenkross

Här har vi skyfflat ut, vattnat och vibrat en del av krossen.  Snart är det dags att lägga på sättsand.

Stenkross

Sidogången till garaget till entrétrappan

Innan påfyllning av sättsand tar vi itu med gången som går i vinkel mot entrégången.Först på med fiberduken.  Här fick vi lite "hjälp" av lastbilen som levererade stenkrossen med att tippa den i det grävda hålet för gången.Plankorna är till för att temporärt hålla ner markduken. De tog vi självklart bort innan påfyllning av stenkrossen.

Fiberduk på plats

Skyffla, vibra, vattna, skyffla, vibra, vattna

Skyffla, vibra, vattna, skyffla, vibra, vattna…

Prova av mönsterläggning

Det är svårt att välja rätt mönster. Inspiration hämtades från olika sidor på nätet och många butiker med stenvisningar besöktes. Monteringsanvisningar och läggningsanvisningar studerades. Efter att ha valt ut några mönster valde vi att ta den tiden det tog för att prova att lägga mönstret.  Vi lade ut några stenar på prov och genom det lärde vi oss att börja på "rätt ställe" och planera stenläggningen bättre. Det blev 1/2 förband för det såg snyggast ut med de tre färger vi har.När vi såg hur det ungefär såg ut tog vi bort stenarna, lade på sättsanden och vägde av. Vi såg till att gången lades med fall (ca 2 cm/m) så att eventuellt regnvatten inte blev stående och att det rann från huset.

Prov av mönsterläggning

Påväg mot plattsatt trädgårdsgång

Vi har valt körbar Labyrint antik i färgerna grå, sand och gråmix. Alla färger utom sand finns på Stenbolaget. Här har vi valt att blanda stenarna i ett speciellt mönster för att få variation och ett "ordnat" utseende.Gången kantas av Labyrint antik i de allra ljusaste nyanserna av grå. Detta för att få en mer markerad gång och ett bra avslut på varje plattrad.

På väg mot plattsatt entrégång

På väg mot plattsatt entrégång

Deletapp: En ny rabatt

Hmm, den där tujan står ju för mycket i vägen. Bort med den och påbörja en rabatt kantad av murstenar. Hösten har kommit, men vi fortsätter projektet till dess att snön kommer eller ….

Rabatt kantad av murstenar

Färdig murrabatt

…marken fryser och tjälen kommer.  Vi hann 2/3 av murrabatten fram till november.  Murrabatten färdigställdes istället under våren.

Färdig murrabatt med påbörjad plantering

Murrabatt med belysning och blommor

Närbild - rosor och pionvallmo

Kvällsbild murrabatt

Dags för deletapp tre: Gången mot nedre plan

Här fortsätter vi med gången ner mot husets souterrängplan.
Vi har lagt markväv så att inte ogräset tar över helt!

Före markstensgång

Sidogång, el och bevattning

Gången är nu nästan klar. Det svåraste momentet på denna del var att gången skulle luta både neråt souterrängplanet, samt även från huset mot gräsmattan, för avrinningens skull. Det är inte att föredra att gången enbart lutar mot souterrängplanet om det kommer mycket regn.Vi har även grävt för att lägga ner elrör till belysning och bevattning.

Grävt för el och bevattning

Sidogången nästan klar

Sidogången har samma mönster som entrégångarna. Vi har valt att kanta gången med mindre "murstenar" av typen Kantsten Mini. De skall fungera som stöd så att inte dekorstenen närmast huset skall rulla ut på gången. Vi har två ton med gulvit respektive svartvit sjösingel, 16-32, som skall skyfflas ut på framsidan och längs med sockeln runt huset. På andra sidan gången har vi lagt vit granitkross, och för att skilja av den från gräsmattan så har vi lagt ner stålkant. Vi gjorde också en ring av Stor Cirkelsten som ramar in rhododendronbusken. Belysningsstenar lyser vackert upp gången när det blir mörkt. Samtliga produkter finns på Stenbolaget.

Sidogång nästan klar....

Kvällsbild sidogång

Sidogången "pausad"

Vi har valt att "pausa" med sidogången, d v s den har inget stensatt slut än så länge.Detta för att den blivande stentrappan på sidan av huset skall bli klar. Vi tror det är lättare att trappans översta steg får bestämma "nivån" där den skall ansluta mot sidogången.Både sidogång och anslutande gång från trappan måste luta från huset respektive trappan, ut mot gräsmattan för att leda regnvattnet åt rätt håll.

Deletapp fyra: Stenstappa till souterrängplan 

När villan dränerades och isolerades om så var vi tvungna att ta beslutet att ta bort befintlig betongtrappa ner till souterrängplanet. Den befintliga betongtrappan var gjord av platsgjuten, robust betong så företaget som utförde grävningen hade svårt att få bort trappan. Följden blev att trappan ”sågades”/bilades av längs med husgrunden, se nedanstående bild. En grävmaskin släpade och ”puttade” bort delar av trappfundamentet som var kvar en liten bit bort och hålet återfylldes med jord. Bilderna visar hur det såg ut efter återfyllning av jord.

Plats för blivande stentrappa – sett framifrån

Plats för blivande stentrappa – närbild

Blivande stentrappa ansluts till sidogång

Trappdesign och stenleverans - smått och stort!

Vi tänkte göra stentrappan av blocksten i betong som sätts i 'jordfuktig betong'. Vi har letat efter sättsteg som är till måtten  så lika den gamla trappans steg som möjligt. Vi hittade stenen i Stenbolagets sortiment. Namnet på stenen är Blocksteg Betong 350.Vi bestämde oss för att lägga tre sådana per steg. Vi gör totalt 8 steg.Underlaget under sättstegen består av 'jordfuktig betong' och bergkross 0/32. Till den 'jordfuktiga betongen' används 50 kg grovbetong/steg. Vi beräknar åtgången av bergkross under stegen till totalt 1,25 kbm för de åtta stegen.

Leverans av bergkross och dräneringsgrus

Leverans av blocksteg och murstenar

Första stegen på trätrappan

Här görs de första stegen på stentrappan. Det allra första steget har stöd mot den gjutna betongplattan utanför dörren. De tre trampstenarna har satts i jordfuktig betong och riktats in parallellt med betongplattan och i nivå med varandra. De tre stegen lutar något framåt för regnavrinningens skull.Gummiklubban och vattenpasset är väl använda 'verktyg' vid stensättningen.Skottkärran används för att blanda den jordfuktiga betongen och murarsleven används för att finjustera lutningen. 

Första steget

Finjustering av jordfuktig betong

Nästan halvvägs

Trappan snart klar

Vi är lite mer än halvvägs när första frostnatten kommer. För att den jordfuktiga betongen skall brinna färdigt ordentligt har vi lagt på en presenning.

Det brinner under presenningen

För den uppmärksamme...

Den uppmärksamme har också noterat att även putsen på grunden också bytt färg. Den är nyputsad, därav färgskiftningen från 70-talsbrunt till "betongfärg".Vidare har ytterdörren samt fönster och fönsterkarmar bytts ut respektive målats om med vit färg.

Stentrappan klar!

En sen kväll i mitten på oktober blev stentrappan klar. Tanken är att den skall "kantas" av en stödmur. Tyvärr har frosten kommit så det blir svårt att hinna med. Vi sparar  stödmuren till våren....

Dagbild - Trappa

Dagbild - trappa av betongstenar

Kvällsbild - trappa av betongstenar

Nytt år och fortsättning från förra året!

Projektet med att förändra och förnya villatomten till det bättre går vidare.... I år planerar vi att göra klart Etapp 3 samt 5-10. Eftersom vi gör allt själva så tar det sin tid.
 • Etapp I: Markstensgångar fram till huvudingången. KLART.
 • Etapp II:En ny, upphöjd rabatt vid huvudingången. KLART.
 • Etapp III: Markstensgång mot nedre plan och villans kortsida (kallad sidogång i denna blogg). PÅBÖRJAT, nästan klar, f n PAUSAD, se ovan.
 • Etapp IV: Stentrappa till souterängplanet. KLART.
 • Etapp V: Trädäck/altan/uteplats till framsidan. KLART.
 • Etapp VI: Dekorsten, närmast sockeln runtom villan. KLART.
 • Etapp VII: Stödmur på villans ena kortsida. KLART.
 • Etapp VIII: Rabatt vid villans kortsida och under köksfönstren. PÅBÖRJAT, nästan klar, fn PAUSAD p g a att Etapp III inte här klar.
 • Etapp IX: Bevattning till rabatter och trädgårdsland. PÅBÖRJAT.
 • Etapp X: Belysning till markstensgång, altan och stödmur. PÅBÖRJAT. Fn PAUSAD p g a att Etapp III inte är klar.
Sedan har vi fler etapper som rör baksidan planerade till  nästa år!

Framsida från gatan sett

Framsida och ena kortsidan

Detaljbild - halva framsidan

Detaljbild - halva framsidan

Detaljbild - Entré

Etapp V: Trädäck/ altan till framsidan

Vi vill bygga ett trädäck för att ta tillvara morgon- och förmiddagssolen och få en trevlig plats att sitta på. Vi valde en plats närmast entrétrappan och under ett överskjutande tak. Vi har valt att bygga ett rektangulärt trädäck med fyrtiofemgradershörn i framkant.   Trädäcket kommer att ramas in med "staket"  på ena kortsidan samt vit Decklight-belysning runtom. Nedanstående bild visar ytan där trädäcket skall byggas. Den är förberedd med el till trädäcket samt har försetts med "rätt lutning" ut från huset.    

Före:

Bygget av den nya uteplatsen tar fart!

Trädäckets längd blir 4,40 meter och bredd/"djup" 3,30 meter. Markduk breds ut för att undvika ogräs. Reglarna läggs på avvägda trädgårdsplattor och skarvas/skruvas ihop med balkskor. Avstånd mellan reglarna är 60 cm. Reglarna är av dimensionen 45x110 mm, tryckimpregnerat AB-virke. Trallen består av tryckimpregnerat AB-virke med dimensionen 28x120 mm. Stolparna fästes i reglarna och för att "rama in" altanen med en trallbräda görs dubbla kantreglar. Hål för belysningen borras i trallbrädan som ramar in altanen. Belysningskablaget fästs upp i reglarna under trallen och går sedan ner i elröret som grävts ner under trädäcket.

Massor av reglar, balkskor och skruvar!

"Ramen" för belysningen på plats

Trädäcket klart!

En sen sommarkväll blev trädäcket klart. Belysningen testades och utemöblerna sattes på plats. Återstår bara att bygga klart "staketet".   

Belysningen testas

Altanmöbler på plats

Uteplatsen förses med "staket"

Vi har valt att ha "liggande ribbor" som staket. Det har varit svårt att få tag i "ribbor" som både är tryckimpegnerat och hyvlat på alla fyra sidor, med rätt dimension (45x22 eller 45x37). Slutligen fick vi tag i dem, så sent omsider fixades räcket till.

Staketet är klart!

Etapp VI: Dekorsten vid hussockeln

Vi planerar att lägga dekorsten ca 30-40 cm ut från hussockeln. Detta för att undvika stänk på hussockeln samt även för att det ser dekorativt ut.
 

Etapp VI: Resultat

Så här ser det ut efter vi lagt ut dekorsten. Betydligt trevligare.Dekorstenen är av typen gul- och svart sjösten (50/50) med fraktionen 16-32.

Del av baksida

Ena kortsidan

Etapp VII: Stödmur på villans ena kortsida

Vi hann inte med att bygga stödmuren invid trappan förra året. Vi gjorde därför slag i saken och gjorde det i år istället.Stödmuren blir ca 10 meter lång och löper längs med villans ena kortsida.Bilderna nedan visar hur det såg ut innan.

Påbörjar stödmur

Till vänster ska det bli stödmur

Etapp VII: Utgrävning för stödmuren

Utgrävning påbörjas. Både på djupet och bakom måste det grävas ut.

Utgrävt för stödmur och dräneringsrör

56 skottkärror senare

Etapp VII: Stödmuren påbörjas

Först läggs en fiberduk. Sedan öser vi på med kross 0-32. Krossen paddas och vattnas om vartannat till rätt nivåer har uppnåtts. Vi har valt att bygga upp stödmuren med Megawall Garden. Den har en klack på normalstenarna. Klacken håller stenen på plats. Genom att använda geonätet kan muren göras lite högre.

Verktyg som är nödvändiga för stödmursbygget

Utmätning av stödlinjer och nivåer

Stenkross läggs som grund, vibras och vattnas

Dränering lagd bakom muren

Etapp VII: Stenarna till stödmuren monteras

Nu kommer det svåraste: att börja! Utmaningen är att få muren rak och inte för nära den befintliga trappan, eftersom muren skall fortsätta längs med trappan. Det gäller också att få första radens stenar på rätt nivå "under" markytan eftersom jordytan sluttar neråt längs med muren. Vidare måste själva stenen ligga rakt och i lod.Vi har valt att sätta första raden i jordfuktig betong. Man kan också använda stenmjöl. Metallrören är avdragsbanor, som avlägsnas när man fått till rätt nivå.

Första stenarna på plats

Första raden lagd

Etapp VII: Murstenarna staplas på varandra

Nu går det undan....Stapla, sopa, mät, justera, slå, stapla, sopa, mät, justera, slå.....Och sedan motfylla med jord bakom muren. 

Motfyllning i takt med att raderna skapas

Här har vi kommit ungefär halvvägs...

Etapp VII: Stödmuren nästan klar

Bakom murstenarna har vi satt Isodrän/Pordränskivor och separerat mot den motfyllda jorden med duk. Vi har även satt geonät för att stabilisera och minimera ett eventuellt ras. Geonätet sätts precis ovanför första radens stenar samt högre upp, beroende på murens höjd. I takt med att raderna byggs upp har vi motfyllt med jord  Bra att veta är att det finns skivor som står emot mer eller mindre tryck. Välj en skiva som står emot mycket tryck, för säkerhets skull.

Murens baksida med geonät och dräneringsskiva

Murens framsida

Etapp VI: Stödmuren förses med belysning

En sen kväll monteras lampor av Silverline serien i murstenen. Hålen i stenarna borrade vi själv, och det var inte så enkelt. Tog lång tid och vi fick borra både framifrån och bakifrån. Kablar kopplas ihop och läggs ner i elrör för att det skall vara säkert utifall man råkar gräva på stället där muren är.

Stödmuren har belysning

Etapp VII: Södmuren klar!

På stödmuren har vi lagt avtäckning typ Megatäck Patina. Vi belyser stödmur och trappa.Bakom muren har vi lagt dekorsten typ sjösten med fraktionen 16-32. Vi blandade svartvit och gul sjösten.
 

Megatäck Patina

Kvällsbild stödmur

Kvällsbild stödmur

Etapp VII: Dekorsten vid stödmuren

Framför muren kommer det bli en gång med dekorsten. Vi kommer att skyffla ut dekorsten, sjösten, gråbrun av fraktionen 6-12. Gången skall svänga längst bort mot det blivande trädäcket på baksidan av huset. 

Ett ton dekorsten, sjösten gråbun

Gråbrun sjösten på gången vid muren

Dekorsten vid sidan av stödmuren!

Etapp VIII: Rabatt under köksfönstren

Vi tänkte anlägga en rabatt under köksfönstren. Tanken är att ha tåliga växter och inte plantera dem för nära huset. Det skall inte vara några växter som har djupa rötter. Så här såg det ut innan.

Rabatten före

Etapp VIII: Rabatt nästan klar

Vi börjar med att gräva för att lägga ner elrör för el till belysningen samt anläggningsslang för bevattning. Därefter lägger vi markduk och skyfflar över den med dekorsten, sjösten med fraktionen 16-32. Vi har valt att blanda svartvit och gul sjösten för att matcha huset. Därefter gör vi tre cirklar, med hjälp av stora cirkelstenar. Sedan planteras blommor.

Uppgrävt för bevattning

Detaljbild rabattcirklar

Rabatt nästan klar

Rabattcirklar med dagliljor,funkior och iris

Etapp X: Trädgårdsbelysning gör det lilla extra

Vi har valt att belysa gångar, stödmuren, trädäcket samt två utvalda träd i trädgården.Vi har 10 lampor av typen Benders flexilight monterade i markstensgångarna. De har formen av halvstenar och lyser med kallvitt sken. Det är ett 12V system som tänds med en tidsstyrd timer.På trädäcket har vi satt 7 st Decklights från Hide-A-Lite i en 12V slinga.

Flexilight belysningsstenar i gångarna

Belysning

Flexilight belysningsstenar framför rosrabatten

Trädgårdsbelysning

Mer belysning tillkommer

I stödmuren har vi valt LED-lampor från Silverline. I stödmuren sitter fem varmvita PowerLED Downlight, som vi satt så att de ger "släpljus" neråt. De lyser upp trappstegen bra, och som en positiv bieffekt så lyser de också upp en del av hussockeln.Vi har ett stort syrénträd som vi valt att belysa med en Silverline PowerLED Spotlight. På andra sidan huset har vi satt en Silverline PowerLED Spotlight Pole som belyser en del av det stora bigarråträdet. På gaveln har vi satt upp tre stycken Silverline PowerLED Pathlight. Belysningen från Silverline tänds av en s k PowerLED Smart Controller, som är en automatisk timer med skymnings- och gryningssensor. Allt i ett 24V system.

Silverline PowerLED belyser bigarråträdet

 

Trappan är också belyst

Fem Silverline Downlights i stödmuren

Framsidan- före och efterbilder

"Utesäsongen" börjar gå mot sitt slut och det blir kallare och regnar mer. Vi har hunnit med nästan allt vi tänkt från början under denna säsong.Visar några före- och efterbilder, för att få lättare överblick.

Del av framsidan

Trädäck

Trädäck detalj

Rabatt under köksfönster

Rosrabatt

Kortsidan- Före och efterbilder

Det är inte bara framsidan vi har gjort vid, utan även sidorna på huset. Här nedan visas t ex den nya trappan och stödmuren på villans ena kortsida.

Stödmuren

Trappa och stödmur

Framtiden

Till våren gör vi klart Etapp 3, dvs den sista lilla biten av sidogången där den ansluter till trappan. Vi sätter kantsten och lägger ner de sista belysningsstenarna. Längs med gången på andra sidan fortsätter vi med en "sträng" med marmorkross. Vid sidan av altanen planeras för marksten med samma mönster som vi haft tidigare. Längs med väggen läggs sjösten. Huvudgången kommer få en låg muravgränsning mot blivande gräsmatta mot parkeringen. Det finns en idé att ta bort en del av häcken och sätta en stödmur längs med diket mot gatan. På baksidan planeras för ytterligare ett trädäck, som är större än altanen på framsidan.

Trädgårdsprojekten fortsätter även i år!

Vi fortsätter med våra stenprojekt och uppdaterar läget på projektwebben i år igen!  För er som inte har sett tidigare bilder och läst beskrivningarna så kommer här en översikt över vad som gjorts:  
 • Gångar av marksten med kant av murstenar och kantstöd
 • Rabatt med murstenar
 • Kanter runt blommor och växter
 • Stödmur med trappa
 • Dekorsten längs med huset
 • Trädäck av impregnerat trä
 • Belysning på markstensgångar, murar och träd
 

Etapp III: Slutet på sidogången äntligen klar!

Äntligen har vi gjort klart Etapp III, hörnet där sidogången möter trappan och stödmuren vid souterrängplanet. Vi passade på att göra ett kantstöd  runt rabatten under matrumsfönstren och fyllde rabatten med sjösten. Den blå irisen kantades med cirkelstenar i en rund cirkel.

Vibrat och klart att sätta markstenen i sättsand

Nästan all marksten lagd

Klart!

Sidogång med avslutande hörna

Hörna

Framsidan: En låg stödmur längs gatan

Vi tänker ta bort häcken och anlägga en stödmur längs med gatan. Muren kommer att anläggas ca 3,50 meter längs med gatan och ca 6,50 meter längs med entrégången. Den kommer att byggas upp med murstenar i betong.Bilderna visar en ritning över ytan samt hur ytan ser ut innan bygget.

Ytan sett från framsidan

Ytan sett från sidan

Ytan sett från andra sidan, häcken borttagen

Skiss över ytan

Förberedelser inför bygget av stödmurar

Vi fick delvis hjälp med att gräva en "grav", ca 1,40 cm bred och 0,65 meter djup från vägkanten sett. Därefter lades markduk ut och gropen fylldes med stenkross 0/32. Efter varje ca 5 cm påfyllning av stenkross vibrades och vattnades stenkrossen i gropen. När ytan nått sin rätta nivå lades en egentillverkad ram av konstruktionsvirke ut på ytan. Därefter gjöts en grundsula av grovbetong, efter det att armeringsjärn lagts ut.Det svåraste var att få till rätt nivå på grundsulan för att den skulle matcha den befintliga rabatten på andra sidan entrégången på höjden samt att få muren vinkelrät både mot entrégång, garageuppfart och gatan utanför.
 

Krossleverans till stödmuren

Uppgrävt för blivande låg stödmur

Nivåmätning med laser pågår

Ram av konstruktionsvirke

Gjuten grundsula som torkar

Montering av murstenar

När grundsulan torkat klar påbörjas monteringen av murstenarna.Murstenarna monteras en efter en i längsgående riktning. Murstenarna limmas fast på stenen under med monteringslim. Varje stenrad förläggs med ca 1,5 cm indrag mot stenen inunder.

Motfyllning med kross på baksidan av muren

Montering av murstenar

Den låga stödmuren är klar!

Efter fyra varv med limmade murstenar och kapning av ändbiten mot garageuppfarten är nu stödmuren klar.  

Den låga stödmuren är klar

Stödmur från framsidan, sommarbild

Stödmur från sidan

Garageuppfarten breddas och asfalteras

I samband med att stödmuren byggdes passade vi på att bredda garageuppfarten med ca 1,25 meter.Vi handgrävde en "grav" som var ca 30 cm djup. Därefter fylldes på med markduk, stenkross 0/32 samt överst ett lager (ca 5 cm) med stenkross 0/16. Mellan varven så vibrades och vattnades ytan.Därefter kom ett anläggningsföretag och plockade bort befintlig asfalt, avjämnade, vibrade och lade på ett ca 5 cm lager med ny asfalt.

Den breddade ytan vibras

Gammal asfalt tas bort

Garageuppfarten färdig

Villa med nyasfalterad infart

Baksidan: Bygget av trädäck

I denna blogg har vi inte skrivit något om baksidan av huset. Det är för att vårt fokus har varit att bli klara med framsidan och ena sidan. Vi valde att göra ett trädäck på baksidan. Det skall bli ett större trädäck än det vi har på framsidan från 2013. Bilden visar hur ytan såg ut innan bygget.

Ytan före anläggande av trädäcket

Förberedelser innan bygget av trädäcket

Vi började med att kratta till så att vi fick markfrånlut. Därefter grävde vi gropar och fyllde med kross, avjämnade och lade på trädgårdsplattor och avjämnade igen. Vi lade därefter på markduk, för att undvika framtida ogräs som växer igenom trallen.

Marken förberedd för bärlinor och reglar

Bärlinor, reglar och stolpar kommer på plats

Först gjordes "ramen" med bärlinor. Bärlinorna läggs i längsgående riktning och har måtten 45x170mm. Därefter monterades reglar ovanpå bärlinorna. De är 45x120mm. De sätts med cc 60cm. Närmast huset kommer det bli en lägre trappa, så att man går upp på altanen. Därför förbereds en "ram" närmast altandörren. Sist sätts stolparna dit.

Bärlinor på plats

Reglar ovanpå bärlinorna

Närbild blivande trappa framför altandörren

Stolpar på plats

Montering av trallbrädorna

Vi valde att dela av trädäcket på mitten med en trallbräda. Därefter sågades och skruvades trällbrädorna fast. Det blev totalt ca 320 meter 28x120mm samt ca 18 meter 28x145mm. 28x145 dimensionen användes till frisen som ramade in trätrallen.

Halva trallen monterad

Trädäcket färdigt

Trädäcket blev klart under sensommaren. Det skall bli ett räcke till, men det får bli till våren...

Trädäcket färdigt

Trädäcket färdigt

Kvällsbild trädäck

Framtiden

På baksidan planerar vi att gräva ut för att göra en stensatt yta i anslutning till trädäcket. Längre fram planerar vi att göra någon form av stödmur/terrassering på en annan del av baksidan.Bilderna nedan visar före-efterbilder på framsidan.
 

Framsida 2011

Framsida 2012

Framsida 2013

Framsida 2014

Nytt år och vi fortsätter med fram och baksida!

Förra året avstod vi från att sätta staket på det nya trädäcket. Det gör vi i år istället.Gången vid sidan av huset avslutas så den ansluter till trädäcket.Vi fortsätter också med ytan vid stödmuren mot gatan på villans framsida.
 

Trädäcket får staket runtom

Förra året blev det för sent på säsongen för att sätta staket på det nya trädäcket. Det gör vi i år istället.

Trädäck på baksidan i dagsljus

Trädäck på baksidan på kvällen

Baksidan - Staketet kring trädäcket tar form

Vi har bestämt oss för att det passar bäst med "liggande ribbor" till staket. Detta eftersom balkongen ovanför har liggande ribbor. Trädäcket kommer att ha ribbor av dimensionen 28x45 mm. Vi tänkte ha 14 ribbrader.Här har vi kommit en bit med kapandet och monteringen av ribborna.

Nästan alla ribbor har monterats

Staketet nästan klart

Staketet kring trädäcket är klart

Nu är alla ribbor och överliggare monterade. Överliggaren är lite avrundad så att vattnet rinner av lättare.Lamporna i trädäcket ger ett fint släpljus på staketet både invändigt och utvändigt. 

Trädäck med monterad överliggare

Trädäck med staket

Trädäck med staket i dagsljus

Trädäck med staket i kvällsljus

Vi fortsätter med framsidan

Vi påbörjade ett arbete förra året med att göra en liten mur mot gatan. Eftersom det var sent på säsongen så hann vi inte med att göra klart ytan.Det fortsätter vi med i år istället. 
 

Cirkelstenar runt mullbärsträdet

Mullbärsträdet belyst på kvällen

Ogräsduk på ytan

Hela ytan från sidan sett

Ytan på kvällen

Framsidan- fortsättning


Vi skall stensätta ytan med sjösten 16-32 i samma blandning som vi har längs med huset. Det är också tänkt att ha en liten gång fram till mullbärsträdet samt en rabatt med buskar och små "miniprydnadsträd". Rabatten längs med muren skall få en högre kantsten, så att inte matjorden rinner ut.Vi har också diskuterat om vi skall ha en liten damm / fontän på ytan, men det får tiden utvisa. 

Framsida

Baksidan- planer för ytan kring träddäcket

Nästa år kommer baksidan att få en skifferhällsbelagd yta i direkt anslutning till trädäcket. Där planerar vi att sätta ett utekök, med bättre grillmöjligheter. Eventuellt sätts ett tak över den delen, t ex i form av reglar med segelduk och/eller växter. Trappan till trädäcket kommer att göras om så att den passar bättre till den framtida ytan. 
Runt om den ytan blir eventuellt en liten stödmur.

Baksidan- före och efterbilder

Nedan visas några bilder på baksidan. Vi har fokuseras mest på framsidan och ena sidan så det blir mer fokus på baksidan kommande säsong.
 

Baksida 2009

Baksida 2010

Baksida 2012

Baksida 2014

Baksidan 2015

Framtiden

Vi gör klart ytan på framsidan under sensommaren / hösten, med dekorsten och en gång fram till mullbärsträdet.På baksidan planeras en skifferhällsbelagd yta i anslutning till trädäcket. Ytterligare längre fram planeras en låg stödmur för att "rama in" en hörna mot angränsande tomter. 
Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré