icon Till innehåll
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton. Häng med!
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton.
Ny entré och stödmur byggd i terrasser

Ny entré och stödmur byggd i terrasser

Så här såg det ut.....

Så här såg entrén och slänten ut innan vi började. Telestolpar som började murkna och växter som blivit fula och förväxta. Svårskött!

Vid uppfarten

Entrén och slänten

Slänten i gatukorsning

Slänten

Planering och arbete

Den gamla entrén slutade vid trappan. Den nya entrén skulle bli en gång från uppfarten till trappan och sedan avslutas med en trivsam plats där vi kunde sitta och ta en paus framåt eftermiddag och kväll. Materialet blev portugiskisk gatsten. En ljusgrå gatsten som skulle bli fin till huset och den kommande grafitgrå murstenen. Både smågatsten och storgatsten användes.Vi tog bort de gamla plattorna samt rabatten efter trappan, breddade gången, grävde ur och mätte med laser. Lade ut markduk och fyllde med makadam 2/5. Sedan lades gatstenen i det klassiska mönstret med bågar. Rabatten t.v om trappan och runt husknuten behöll vi och där lade vi markduk och diabas11/16. På husets gavel på södersidan fanns också en rabatt som vi tog bort och där satte vi ner råkantsten LV4 som kantsten, lade markduk och fyllde med diabas. Eftersom vi skulle ha belysning i denna rabatten och i murterasserna och så drog vi ut elkabel genom husgrunden här som vi sedan kunde koppla vidare på.

Hören med gatsten

Början på entrégången

Ramen med storgatsten syns runtom innerarbetet

Här kommer uteplatsen att bli

Paddan kommer fram

Så här ser entrén ut nu

Resultatet blev en trevlig, inbjudande entré, som vi använder så som tanken var när vi planerade den. Under projektets gång bytte vi entrédörrarna och det bidrog till ytterligare ett trevligt blickfång.Nu går vi vidare mot nästa del i vårt projekt...... 

Nya entrén

Dagens bild

Tankar och förberedelser kring stödmuren

Den gamla slänten var i mycket dåligt skick. Vi hade tidigare planterat om den med nya växter samt bytt telestolpar. Nu ville vi inte hålla på med sånt mer utan bestämde oss för att bygga en mur. Eftersom vår hörntomt gränsar till två gator som dessutom är backar så måste muren göras som en stödmur. Muren kommer att blir 70 meter lång och ska göras i terrasser så att sikten inte blir skymd i gatukorsningen. Höjden fr gatunivå till nivån på gräsmattan skiftar fr 0-180 cm. Dessutom skiftar djupet så terrasserna kommer alla att bli olika djupa och olika långa.Stenen vi valde är en mycket snygg sten som kommer från Heda och heter Garden Wall. Vi valde färgen grafit. Stenarna monteras ihop med glasfiberstavar och är ihålig så den är lite lättare att hantera.

Steg för steg

Murstenar och bergkross beställdes och levererades. En grävare kom och schaktade ur slänten samt forslade bort massorna. Vi mätte med laser ut alla linjer, lade 40 cm bergkross i botten (under markytan) och paddade. Första raden sten lades sedan i hörnan som är lägsta punkten. Rad efter rad byggdes på med mursten och fylldes inuti med bergkross. Ett lager bergkross på 30cm ligger som en vägg" bakom murstenarna. Vi använde oss av stödskivor för att kunna få bergkrossen på plats bakom murstenarna, sedan en vägg av markduk och sedan jordmassor. Så höll vi på rad för rad och arbetade oss uppåt. I varje terrass lades ett nytt lager bergkross i botten som paddades och vi lade också plaströr i varje terrass för att sen kunna dra elkablar genom dem till belysning. På delar av muren ligger det armeringsnät för att förstärka muren. Det var mycket att hålla reda på.........Innan översta sektionen gjordes kom elektrikern och kopplade ihop anslutningen till belysningen ute i slänten. Efter det kunde den sista avsatsen på muren byggas upp.

Lägsta punkten

Framsidan

Ner mot hörnan

Södra sidan

Terrasser och elrör

Plantering

När stödmuren med terrasserna väl var gjorda så var det dags att plantera växter, fylla med diabas och koppla in belysning. Fixa till gräsmattan. Vi ville ha lite ovanliga växter i planteringen. Så här finns bla. Apbrödsträd och Hibiskus på stam

Framsidan

Ner mot hörnan

Lägsta punkten

Södersidan

Södersidan

Såhär ser det ut idag

Idag har allt vuxit till sig och det ser ut så här.

Framsidan

Framsidan

Framsidan

Lägsta punkten

Upp mot häcken

Belysning

På kvällen så ser det ut så här. Återstår bara en liten del av vårt projekt........

På kvällen med belysning

På kvällen med belysning

På kvällen med belysning

På kvällen med belysning

Vid uppfarten

Området vid uppfarten har sett olika ut genom åren. Det har varit trädgårdsland.....och sen har det varit gräsmatta med häck och rabatter. Dags att fixa även här....... så muren ska fortsätta här också för att rama in även detta område. 

Diabas läggs ut

Diabas läggs ut

Diabas läggs ut

Färdiga......

Vi planterade växter och satte belysning även här. Tog bort ett fult inbyggt sopskåp från garaget och bytte garageport till en elmanövrerad. Monterade en ledljuslist på porten. All belysning är inkopplat på klocka i elskåpet så den tänds och släcks automatiskt.  Oh! Ja nu är vårt trädgårdsprojekt avslutat och vi ger all eloge och ett stort TACK till vår son som har hjälpt oss att genomföra detta projekt. Han är arbetar som stensättare och har ritat och konstruerat den sinnrika lösningen på terrasserna. Muren blev så bra och vi är supernöjda! Stödmuren med terrasserna har väckt många människors intresse under tiden vi har byggt den och det har varit andra villaägare och tittat på murstenarna samt fotograferat, så visst tilltalar den ögat och den har förändrat hela husets karaktär. Precis som tanken med den var! 

Färdigt resultat

Diabas läggs ut

Storgatsten i två bågar

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré