icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Poolbygget

Poolbygget

Innan första spadtaget.

Slänt som sommartid var gul av maskrosor och bränt gräs.

Slänten innan bygget

Första "spadtaget".

Rädslan för att det skulle finnas berg under gräset visade sig, tack och lov, vara ogrundad. Grävaren gjorde sitt.

Första spadtaget

Poolen byggs.

Poolen skulle gjutas och först byggdes ramen upp.

Gjuta pool

Poolen gjuten

Poolen gjuten i formen och värmepump installerad.

Gjuten pool med värmepump

Poolen fylls

Poolen fylldes. Fortfarande var altanen runt omkring inte påbörjad.

Fyllt poolen

Kortsidan

Kortsidan innan värmepump byggts in under altanen.

Kortsida pool

Kortsidan del 2.

Kortsidan sett från baksidan. 

Poolen från baksidan

Muren påbörjas.

Muren som förlänger påbörjas. Befintlig altan ska förlängas och muren blir en förlängning av poolens långsida.

Start på förlängning av altan

Altanen förlängd.

Altanen förlängdes efter poolens kortsida. Bortre delen är förlängd för att täcka värmepump. Staket är uppsatt för att förhindra grannars insyn.

Altanen utbyggd

Lecablock+ skiffer= sant!

Hela poolens långsida kläddes in i leca block. Efter poolens slut fortsatte vi bygga mur av leca block. Därefter kläddes allt in i offerdals skiffer. Från gata/trädgård syns inte poolen trots att vattenytan ligger i nivå med gamla altanen och muren.

Altanen och poolen sett från framsida

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré