icon Till innehåll
ÖPPNINGSFESTEN TAR SLUT PÅ SÖNDAG - passa på att fynda sten med upp till 50% rabatt!
00
:
00
:
00
:
00
ÖPPNINGSFESTEN TAR SLUT PÅ SÖNDAG!
00
:
00
:
00
:
00
Pyramidtrappan

Pyramidtrappan

"Vägen till en pyramidtrappa"

Vi har sedan flera år tillbaka haft en vision om att byta ut vår gamla betongtrappa till ett bättre och säkrare alternativ. Några av orsakerna var att betongen hade börjat släppa på fler och fler ställen och med tanke på barnens säkerhet var det hög tid att göra något åt trappan. Eftersom vi aldrig hade byggt en trappa förut var det inte helt rätt att komma fram till funktionella och hållbara lösningar. Vi gjorde skisser på några olika lösningar och bestämde oss för att åka till Stenbolaget i Järfälla med förhoppning om att personalen kunde hjälpa oss komma vidare i planeringen. Vi förklarade vår situation och fick ganska snabbt väldigt värdefulla tips som kom att bli avgörande för "Pyramidtrappan". Plötsligt var det inte omöjligt att bygga en trappa och vi åkte hem för att slutföra planeringen. Även om vi nu visste hur trappan skulle se ut var det inte lätt att bestämma vilka mått den skulle ha. Trappan fick inte bli oproportionerlig i förhållande till huset. Efter en del beräkningar och mätningar bestämde vi till slut måtten på trappan. Måtten var för: höjden på "Pyramidtrappan", plansteget (där man sätter foten), sättsteget (trappstegets höjd), inre och yttre mått, översta plattans mått. Nästa steg var att försöka uppskatta hur mycket material som behövdes för bygget. Hur många: murblock, säckar betong, kilo makadam, meter kabelskyddsrör, granithäll, säckar fix, fog behövdes? Efter planeringsfasen började vi med rivning av den gamla trappan. Rivningen gick ganska fort och vi sparade krossade betongen för att senare använda som fyllnadsmaterial. Med hjälp av en Bobcat grävdes därefter en grop som var ca 1m djup. Vi markerade området där trappan skulle byggas, täckte området med markduk och fortsatte med att fylla gropen med makadam. Allteftersom vi fyllde på med makadam packades underlaget med en markvibrator.

Gamla trappan

Utgrävning

 

Förbereda underlaget

Markvibrator bild 1

 

Markvibrator bild 2

Hur ska nivåskillnaden lösas? 

När vi blev klara med bärlager var det dags att lägga första murblocken rakt under entrédörren. Målet var att komma upp i rätt höjd framför dörren. Vi byggde en ram som senare med översta plattans mått som fylldes med betong från vår gamla trappa. För bättre hållfasthet lades armeringsjärn i olika lager kombinerad med grovbetong. Resultatet blev ett stadigt trappfundament i rätt nivå framför entrédörren. Med trappfundamentet på plats kunde vi räkna fram antalet trappsteg från respektive sida. Utmaningen den här gången var om vi skulle möta nivåskillnaderna/släntlutningen upp- eller nerifrån? Vi bestämde oss för att börja uppifrån med första trappsteget. Plansteget som skulle kläs med granithäll från Stenbolaget hade måtten 60x30 cm. Sättsteget fick bli 17 cm, samma typ av sten men lite tunnare skulle användas som beklädnad. Runt trappfundamentet byggdes en ram och avståndet mellan ram och trappfundamentet fylldes med fyllnadsmaterial, armeringsjärn och grovbetong, armering och betong. Utifrån samma princip byggdes övriga trappsteg och skelettet till "Pyramidtrappan" blev klar. Vi förberedde även för eventuell trappbelysning genom att lägga ut kabelskyddsrör på utvalda platser. 

Trappfundament

 

Första trappsteg uppifrån bild 1

 

Trappsteg nerifrån

 

Trappbeklädnad 

Efter att samtliga trappor byggdes klart var det dags att klä trappan med granithäll. För att få jämna ytor på plansteg och övriga delar av trappan förbereddes underlaget med finbetong. För att undvika vattenpölar på stenarna fick underlaget luta lite. Vi blandade fixet och började klä plansteget med granithäll. Översta plattformen kläddes först och vi fortsatte med övriga steg uppifrån och ner. Utmaningen här var att få fina hörn där stenarna skulle mötas. En rak linje i hörnen uppifrån och ner. Att lägga stenarna på ett sätt som gav trappan symmetri innebar en hel del sågande och innan man sågade fick man tänka lite extra. Vi blev klara med beklädnad av plansteget.  

Rak linje i hörnen

Symmetri bild 1

Symmetri bild 2

Slutföra trappbygget och påbörja nästa projekt 

Arbetet med trappbeklädnaden fortsattes med sättsteget. Vi denna tidpunkt hade vi bestämt var trappbelysningen skulle vara. Belysningen bestod av totalt 8 st LED-lampor. Tre st längst ut på de tre nedersta plansteget för att markera att trappan tar slut, tre st i mitten på "Pyramidtrappan" och två st  på nedersta plansteget framför entrédörren. Med lamporna på plats var vi nu klara med trappbeklädnaden. Återstående moment i trappbygget bestod av fogning samt tvättning av trappan. "Pyramidtrappan" var äntligen klar!
 

Trappbeklädnad klar

"Pyramidtrappan" äntligen klar

Trappan från sidan

Lamporna på plats

Nästa projekt, ny stengång till "pyramidtrappan" 

Eftersom stengången var anpassad till den gamla betongtrappan bestämde vi oss för att plocka bort stenplattorna och täckte ytan med färdig gräsmatta. Vi ville ha en gång som skulle ha samma mått som trappans bredd, men visste inte riktigt hur formen på stengången skulle vara. Vi tänkte att stengången kunde få liknande utseende som en tratt. För att få en sammanhängande yta mellan stengång och trappan grävde vi en rektangulär grop framför trappan och längs med huset långsida. Från denna rektangel grävdes det sedan en 120 cm bred gång med samma djup mot garageuppfarten. Hela området täcktes med markduk, fylldes först med ett lager makadam och sedan stenmjöl. Underlaget packades noga med markvibrator. Därefter lades kantstenarna runt rektangeln som en ram och stenläggningen påbörjades. Materialet som valdes var kantsten i betong och tumlad marksten som köptes av Stenbolaget. Vi valde att lägga stenarna i 45 graders vinkel mot varandra. Efter mycket mätande och kapande avslutades stengången med fogning. Stengången äntligen klar!

Förbereda underlaget för stengången bild 1

Förbereda underlaget för stengången bild 2

Rektangel framför huset

Stenläggningen påbörjas

Stengången klar

Sista projektet, stengång framför entrédörren 

Här låg det samma sorts stenplattor som den gamla stengången. Vi plockade bort plattorna, täckte underlaget med stenmjöl och packade med markvibratorn. Därefter lade vi tumlade markstenar och avslutade projektet med fogning. Vi valde här att lägga stenarna parallellet med "Pyramidtrappan".

Förbereda underlaget med stenmjöl bild 1

Förbereda underlaget med stenmjöl bild 2

Förbereda underlaget med stenmjöl bild 3

Markstenar parallellt med trappan

Projektet avslutas

Några avslutade ord

Här kommer några bilder på hela projektet som omfattas av "Pyramidtrappan", stengång från garageuppfart samt stengång framför huset. Några avslutande ord:
Jag är varken plattsättare, snickare, betongare...
Vi hade en idé om en ny trappa som vi förverkligade. Vägen till vår idé tog  nästan tre månader. När vi hade byggt klart trappkroppen kände vi att livet med tre barn, två heltidsjobb och ett stort byggprojekt blev för tuff för familjen. Vi bestämde oss för att ta hjälp för att kunna slutföra projektet.Några tips:
Har DU en idé? Våga, tro på dig själv och ta hjälp vid behov!!!!
Planera ditt projekt grovt, fråga de som är experter, i vårt fall var det personalen på Stenbolaget i Järfälla, skissa hur bygget ska se ut, gör mätningar och avgränsningar, välj material och ha lite marginal vid inköp, planera ditt projekt igen nu i detalj med milstolpar, börja jobba, var realistisk och ärlig mot dig själv, ta hjälp vid behov, se till att projektet avslutas inom avsatt tid och budget!
Vill du veta vilket material som användes i projektet så har du listan här:"Pyramidtrappan"Murblock 15x19x59           224 st
Makadam 11/16                  8 ton
Grovbetong                         60 säckar
Finbetong                            45 säckar
Granithäll svart antik 60x30x2,5 köpt på Stenbolaget               100 st
Dragon Black natursten 60x30x10 köpt på Stenbolaget             54 st
Murexin Flexfix Trass KTF55 köpt på Stenbolaget                      13 säckar
Murexin fogbruk FM 60 Antracit köpt på Stenbolaget               2 paket

StengångarMakadam 11/16                  2 ton
Stenmjöl 0/8                      10 ton
Marksten Labyrint Tumlad 40 210x140x40 köpt på Stenbolaget 1400 st
Kantsten mini 210x140x140 köpt på Stenbolaget                             210 st


                 
 

Premiär

 

"Pyramidtrappan" med stengång

Stengång från garageuppfarten

"Pyramidtrappan" med belysning

 

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré