icon Till innehåll
Sista chansen på 1200 produkter nu på söndag! Fynda din sten redan idag!
Sista chansen på 1200 produkter nu på söndag! Fynda din sten redan idag!
Skifferbelagd Uteplats

Skifferbelagd Uteplats

PLANERING OCH FÖRBEREDELSER

Hösten 2011 köper vi detta renoveringsobjekt från 1952 där inget är gjort sedan tidigt 70-tal. Vi börjar med det viktigaste först dvs.nytt tegeltak, uppvärmningssystem och fönster. Parallellt startar vi med de nödvändigaste renoveringarna inomhus så vi lagom kan flytta in till första advent. Sommaren 2012 putar vi om fasaden och tar hand om den förvuxna tomten. 2013 bygger vi ett förråd och fortsätter att kämpa med tomten och alla fruktträden. Planerna för den gamla uteplatsen börjar ta form och vi bestämmer oss för att den ska vara stenklädd men att det får bli 2014 års projekt.   

 

Igenvuxet med balkongen som slukas av murgrönan.

Vårt renoveringsprojekt från 1952

I väntan på ny putsfasad.

Trädgårdsbekämpning.

Dags att riva plank och flytta buskar.

Riva gräva mäta

Våren 2014 började vi med att riva det gamla planket och gräva upp fem 100 kilos betongplintar. De gamla plattorna forslas bort,växtlighet grävs upp och därefter börjar utplacering av mätpunkter och stolpskor till vårt nya träplank. En del plattor fick ligga kvar eftersom de låg lägre än övriga. Beställer betonggrus, det blir totalt åtta säckar, lägger ut markduk och bygger upp så allt kommer i rätt nivå.      

 

En av de gamla betongplintarna.

Utmätning av uteplatsens storlek.

Mödosamt underarbete.

Mödosamt underarbete.

Markduk och därefter uppbyggnad.

UNDER UPPBYGGNAD

En av de varmaste dagarna sommaren 2014 (+32) handplockade vi stenar till vår mur vid Bålsta grustag. Nu läggs grunden till hur rakt träplanket ska bli i slutändan. Skruvar fast stolpar och fixerar med plankor. Bygger sektion för sektion och ser hela tiden till att allt är rakt. Sågar, målar, sågar och målar. 

 

Stolpskor och sten på plats.

Fortsätter att passa in stenar.

Sätter stolpar på plats och fixerar.

Ser hur sektionerna växer fram.

Allt ska bli så rakt som möjligt.

SKOTTA GRUS

Skapar en ram för att hålla betonggruset på plats. Skotta och fylla på grus i massor. Dags att komprimera underlaget. Kör hela ytan tio gånger med en s.k padda. Resultatet blev överraskande hårt och fint.

En ram med skifferplattor bildar front.

Dags att komprimera.

Mera paddning

Resultatet blev över förväntan.

YTLAGRET

Dags för bärlagret. Börjar med att lägga ett tunt lager finbetong för att ytterligare stabilisera. Därefter fyller på med grus c:a 5 cm och jämnar av med en planka mot avdragslisterna som jag lagt ut, men som senare tas bort och fylls igen. Börjar sedan läggningen av stenplattorna som är en skiffersten " Bergslagen" i måttet 30x60 cm tjockleken varierar mellan 2-3 cm. Plattsätter ett område och ser till att det blir stabilt under så stenarna inte ligger och vickar fram och tillbaka. Ett nytt område med bärlager, jämna av och fler plattor. Ser till att vattna ytan några dagar så betongen får brinna och inte torkar för snabbt. Roligt att se hur uteplatsen tar form efter allt grävande, mätade, sågande, målande och övrigt slit. 

Fylla på grus till bärlagret.

Jämna av och på med plattor.

Nya ytor med bärlager och plattor.

Det börjar att arta sig.

Nu är det inte mycket kvar.

SNART ÄR DET HÖST

De sista plattorna läggs ut och sedan återstår att skära till en del kantstenar och fylla igen skarvarna med grus. I november blev äntligen plattläggningen färdig. Tyvärr måste vi vänta till våren med de sista små justeringarna och en lång vinter väntar.    

Inte mycket kvar.

En del kantjusteringar återstår.

I väntan på att utnyttjas.

En rejäl ny uteplats.

Återstår en del fix vid rabatten.

FÄRDIGSTÄLLANDE

Våren 2015 kommer och det är dags att äntligen slutföra uteplatsprojektet. Återstår en del småbitar som måste muras fast och att gjuta ett trappsteg upp till platsen som också kläs i skiffer Bergslagen. Då var det klar för att användas och bara njuta av den vackra skifferstenen. Vi är helnöjda. 

Gjutning av trappsteg.

Soldäck.

Från framsidan med nygjutet trappsteg.

50 kvm härlig skiffersten

Gott om plats

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré