icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Stödmurar till vår nya gäststuga

Stödmurar till vår nya gäststuga

Projektstart

Med släkten långt bort beslöt vi att bygga en gäststuga på ca 37 m2 så att de kan komma och stanna lite längre och ha ett eget utrymme. För att utnyttja tomten på bästa sätt ville vi bygga gäststugan i anslutning till poolen och altanen. Eftersom vår tomt har två nivåer krävdes en stödmur för att få till detta.  Stödmuren behövde vara 1,85 hög och därför ville vi även göra en lägre mur med plantering framför stödmuren för att mjuka upp intrycket från gatan. Bygglovet gick igenom utan problem och tidigare i våras var det dags att sätta igång. Första steget var att börja gräva ut för muren och stugans grund. Vi hyrde en liten grävmaskin för detta och hela familjen var engagerad!

Här syns slänten där stödmuren ska stå

Vi hyrde en grävmaskin

Stenleverans

Nästa steg var att diskutera med Stenbolaget om vilken mursten som var lämplig att använda. Vi valde Megawall Projekt eftersom stödmuren behöver vara ca 1,85 m hög. Det var spännande när stenleveransen kom.

Imponerande precision

Singelbädd 

När vi grävt ut för muren la vi markduk och en bädd av singel som också "vibrerades" för att få en bra grund för muren (se bild)

Markduk med singel som vibrerades ordentligt

Första lagen på plats

De första lagren är på plats. Den nedre delen av stödmuren kommer döljas av planteringen och muren framför och vi använde därför leca block för de första lagren. Bottenstenarna gjöts sedan fast med betong och vi använde geonät för att förankra muren in i slänten (se bilder)

Grävning

Börjar med muren

Geonät förankrar muren in i slänten

Stödmuren på plats

Stödmuren börjar nu närma sig 1,85 höjd. För att förstärka konstruktionen, eftersom vi ska bygga gäststugan på plintar precis innanför muren lät vi muren vika in 90 grader in i slänten runt stugan. Megawall projektstenarna ger också en svag lutning bakåt vilket ytterligare förstärker muren. Vi använde hörnstenar för att få snygga hörn. (se bilder)

Mur

Megawall Projekt ger en svag lutning

Hörnstenarna ger perfekta hörn

Mur 2 påbörjas 

Framför den högre stödmuren ska vi göra ytterligare en mur med planteringar för att mjuka upp intrycket av stödmuren. Den främre muren kommer få lite rundade former. Vi börjar på samma sätt som tidigare med markduk och singelbädd som vägs in innan grundstenarna gjuts fast i grovbetong.

Mur två får mer rundade former

Gäststugan börjar komma på plats

De senaste månaderna har mycket tid lagts på bygget av gäststugan.

Gäststugan och stödmurarna

Gäststugan på lite håll

Gäststugan från andra hållet

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré