icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Vår damm och markområdet runt om

Vår damm och markområdet runt om

Trädgården planeras

Vi började med att rita upp tomten skalenligt med huset och parkeringen. Längst till höger är den stora berghällen som är helt mossövertäckt.
Stenkataloger gav idéer. Ett bra sätt att visualisera för varandra.

Skiss över trädgåden

Nu börjar vi

På plats är syskon som arbetskraft, hyrda maskiner och levererade stenar. En friggebod har kommit till som kommer väl till pass för förvaring av redskap mm under projektets gång.

Tänkt dammområde och stenparti

Befintlig uteplats och entre

De första resultaten

Berghällen rengjord från mossa. Stenpartiet börjar ta form. Friggeboden har fått en trappa. Vi ser den naturliga platsen för dammen. Det är bara att gräva fram den.

Berghällen

Grunden för stenparti

Friggoboden

Här ska dammen bli

Vi ser pusselbitar falla på plats

Vi vill ha en tydlig gräns mot framtida gräsmatta. Den ska vara mjuk i linjen och tilltalande för ögat. Röda stenar blir bra att forma med. När vi gräver för dammen så upptäcker vi att marken full av små och stora stenar. Tur att vi gör ett stenparti som slukar en del. De finaste stenarna sparar vi för utsmyckning. Några stenar = berg i dagen. Dvs de kan inte tas bort och får bli en del av lösningen i stället.

Röd gräns mot gräset

Grävningen för dammen har börjat

Minigrävare behövs

Stora stenar i massor

Dammen får sin form

Vi grävde efter berghällen och dammen fick bli så djup som berget var. Sidorna utan berg fick vi mura ett stöd för så att jordmassorna inte skulle rasa ner i dammen. De största stenarna fick vara kvar och kommer att användas som solitärer i markplaneringen. Övriga stenar användas för att bygga vid tomtgränsen. Vi njuter av rabatten under arbetets gång.

Dammen sedd från berget

Dammen sedd från huset

Stenhög mot tomtgränsen

Stenpartiet

Dammduken läggs

Äntligen kan vi börja tänka på vad som behövs för att få dammen att fungera. Dvs täckduk, dammduk, pump, filter, skimmer och slangar. Hur ska vi fixa tillgång till el? Ritar av dammen och beräknar vattenvolym för pumpen och får värdefull hjälp av JaHa i Säter beträffande dammprodukterna. Vi bestämmer oss för att dra fram el till friggeboden. Elkabeln drar vi på de ytor som ska färdigställas i detta projekt. Alltså tur att de röda stenarna var provisoriskt lagda så de tar vi bort och gräver sedan vidare där ny rabatt intill dammen ska bli och sedan vidare till friggeboden.

Beräkning vattenvolym

El på plats

Täckduken formas

Dammduk på plats

Första vattnet för att forma duken

Dammen fylls med vatten och en rabatt anläggs

Med vatten i vet vi var vattenlinjen går. Där ska dammens olika kanter anpassas till omgivningen. Mot berget och den stora stenen är det enkelt. Där limmar vi en stenfolie. Där vi anlägger en rabatt och även ska ha vattenväxter blir det en svart nylonduk som växterna kan klättra på. Men vad gör vi med de murade kanterna på höger och vänster sida? Det är en fröjd att höra vattnet porla.

Fyller upp med vatten

Stenfolie mot berget

Vattenspeglingen

Rabatten och första markytan klar

Högra sidan av dammen

Marken runt dammen är högre på vänster sida än på höger vilket gör att det blir olika lösningar. Den högra sidan kräver också att kanten täcks både ovanpå och på sidan. Funderar på sten men inbillar oss att det blir svårt att forma stenar efter dammens mur. Det får bli trall istället. Likadan som vi har på trappen till friggeboden. Vi får först bygga en ram i tryckad virke som vi sedan fäster trallen i. Dammduken får ju inte skadas. Däremot vänder vi den skårade sidan uppåt för att få en känsla av trädäck på en båt. Sedan oljas den in med en teakfärgad olja.

Ramen byggs

Den knepiga böjen

Känsla av att vara på en båt

Nu är den oljad och helt klar

Övrig markplanering

Nu kan vi gå vidare med markområdena som återstår. Planteringen och område nr 1 är klart. Område 2 blir det till höger om nr 1. Till höger om träramen blir nr 3. Den vänstra dammkanten blir nr 4 och den lägre nivån framför den blir nr 5. Varje område får en egen karaktär. Framför dammen vill vi använda för växter. Området till höger används bl a för att ta oss fram till förrådet bakom friggeboden. Området till vänster kan bli en plats där vi kan njuta av det porlande vattnet. Här blir det skifferplattor. 

"Byggstenar"

Början på område 5

Område 4 projekteras

Område 3

Gjuter egna trampstenar för område 3

Nästa markområde

På område 1 och 2 finns de stora fasta stenarna som vi vill skapa en miljö där de syns som de fina solitärer de är. Men vi vill också ge andra färgintryck än stenarna och de får bli med växter. Alltså får markytorna ha några fasta plattor för krukor och sedan ramar vi in stenarna med grus. De röda stenarna blir den "röda tråden" mot avgränsade ytor.

 

Området påbörjas

Gräns mot område 3

Plattor och grus på plats

Växter på plats

Område 3 börjar ta form

Område 3 knyter ihop berghällen men de övriga områdena. Linjerna är mjuka och ögat sveper över marken mot tomtens gräns. "Den röda tråden" hjälper till att skapa den inramning vi önskar. Det är lätt att föreställa sig hur det ser ut nästa år med nytt gräs.

 

Här är platsen som nu ska fixas

Avgränsning och underarbete

Trampstenar gjutes, alla olika

De första stenarna på placeras ut

En trampsten återstår

Område 4

Oj, så mycket sten och rötter som behövdes tas bort för att få en bra grund för detta område. Här kommer vi så småningom kunna sitta och njuta av ljudet av vattnet. Alltså har vi höga krav på underarbetet innan skifferplattorna kommer på plats.

Utgrävning av området påbörjat

Utgrävningen klar

Återfyllnaden påbörjad

Område 5

Nu känner vi att vi är inne på upploppet. För att kunna fortsätta med område 4 så måste vi skapa trappsteget först som ska stabilisera grus och sand. Det gick åt några sliptrissor för att kapa stenarna så att de fungerar mot befintliga stenar. Även detta område knyter an med den "röda tråden".

Trappsteget skapas

Området klart

Se så fint det ramar in mot stenpartiet

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré