icon Till innehåll
ÖPPNINGSFESTEN TAR SLUT PÅ SÖNDAG - passa på att fynda sten med upp till 50% rabatt!
00
:
00
:
00
:
00
ÖPPNINGSFESTEN TAR SLUT PÅ SÖNDAG!
00
:
00
:
00
:
00
Vår egen oas

Vår egen oas

Vår egen oas!

För fem år sedan kom vi som familj fram till att högt upp på vår gemensamma önskelista var att få till en egen pool på tomten, beslut togs att så skulle ske. Vårt stora problem var dock att större delen av tomten endast bestod av sten och skog, och vi ville inte bygga en pool ovan mark. Den mindre gräsmattan på framsidan ville vi lämna orörd, valet föll då på baksidan. Överenskommelsen var även att vi så långt som möjligt skulle göra allt arbete själva, det skulle få ta den tid projektet krävde. Vi visste redan då att vi skulle bli tvungna att ge oss in på en del arbeten som vi själva aldrig tidigare utfört. Detta innebar att vi även fick söka en del information och råd från de som var kunniga på området.
Många tyckte nog att vi var på väg att ta oss vatten över huvudet genom att påbörja detta projekt som kunde tyckas omöjligt. Vi insåg att markarbetet skulle komma att kräva en större insats, valet var att köpa in arbetet med marken eller att gräva själva, valet blev ett inköp av en 12-tons hjulgrävare. Att få möjligheten att få köra egen grävmaskin var såklart inget minus (har njutit av varje timma).

Etapp 1 För oss var det från första början en självklarhet att vi skulle använda oss av sten så långt det var möjligt, detta för att få till en så naturlig och välplanerad ”oas” som vi kunde. Efter hundratals av timmar i grävmaskinen och lite hjälp med att spränga sista biten hade vi fått till en önskad yta för placering av poolen.  Istället för att använda färdiga byggsatser till poolen murade vi en egen form av mursten som tilltalade oss. Vi valde att även gjuta en isolerad bottenplatta till poolen, detta för att få en så stabil och energisnål pool som möjligt. Att den är murad gör även att vi kan tömma den på vatten utan att det blir några sättningar i den, vilket är ett stort plus. Ytterligare en fördel med att mura poolen är ju utöver att den blir ”orubblig” även att man då kan skapa den form man själv önskar, även form på trappa valdes med omsorg.

Baksidan tomt

Färdigställd yta efter sprängningFärdigställd yta efter sprängning

Dränering och vibb av poolyta

Bottenplatta till poolen gjuten

Murad pool och trapp

 

Vår egen oas! 

Efter att vi lagt puts på insidan av poolen för att få en jämn yta var det dags montera duk. I och med att vi gjutit poolen måste man då även svetsa duken på plats, den blir med andra ord skräddarsydd. Detta gjordes naturligtvis av fackman. Ca 50 dumperlass med sten och övrig massa hade fraktats bort från tomten, så det blev dags att fylla med grus, uppskattar att det rörde sig om närmare 15 lastbilar, detta för att få en så bra dränering runt poolen och runt poolområdet som möjligt. Många timmar gick åt för att packa gruset. Så här i efterhand kan vi se att det genomgående för oss varit en stor motivation att hela tiden hitta lösningar på att nå det resultat vi själva ville ha och inte arbeta efter färdiga mallar, samtidigt har ju då utmaningen varit att hitta dessa trots att vi valt att nästan uteslutande arbeta i sten. När poolen var på plats insåg vi att det inte fanns någon kantsten till poolen som var anpassad för vår egen poolform, lösningen på detta var att kapa egen radie på varje kantsten (valet här föll på en mörkgrå granitsten) som vi valt, tidskrävande men igen fick vi just det resultat vi önskat. Kantstenen limmades med PL400. Äntligen var etapp 1 klar, poolen kunde invigas, detta till båda familjens och grannars glädje. Men mycket arbete kvarstod med själva poolområdet. Vi hade parallellt med poolbygget byggt en veranda av det afrikanska träslaget Kirai, detta valde vi att inte behandla för att få en grånande yta som skulle smälta in med övriga omgivningen.

Duk svetsas på plats

Sågad kantsten i granit

Dränering runt pool

Veranda i träslaget Kirai

 

Vår egen oas!

Etapp 2 Under tiden som vi byggt poolen hade vi funderat på vad vi skulle välja för sten till poolområdet, valet föll på skiffer, detta igen då för att få en så naturlig övergång till naturen som möjligt. Vi valde att lägga skiffer (drygt 100 kvm) i sand och sedan gjuta med cement i fogarna, väldigt tidskrävande men resultatet och hållbarheten har blivit riktigt bra i våra ögon, detta är naturligtvis även ett resultat av all den tid vi lagt på underarbetet. Vi valde även att gjuta upp i ytterkanterna av poolområdet för att undvika sättningar. Innan vi började med att fylla upp med grus tog vi oss även en rejäl funderare på vad vi ville göra runt poolområdet, var skulle vi dra fram el, materialval m.m., vi kom då även fram till att en utedusch med kallt och varmt vatten behövde förberedas, sagt och gjort. Resultatet vid duschen blev en övergång från vanligt skiffer till en mosaikskiffer med ett gjutet duschstöd.

Skiffer med cementfog

Gjutna avslut mot skog

Utedusch med gjutet stöd

Skiffermosaik i dusch

 

Vår egen oas!

Mot vårt garage valde vi att sätta färdiggjutna L-stöd, detta eftersom nivåskillnaden här var närmare 1,8m, vi valde även att göra det i två steg för att få till en rabatt mot garaget. Vi byggde även en trappa i granit upp till poolområdet från baksida garage. Som pooltäckning blev det ett skjutbart alternativ som vi fann lämpligast. En hemlighet med att lyckas är att man inte får ha bråttom att välja material och tillbehör, ibland gick det veckor/månader innan vi bestämde oss för vad vi skulle välja, har man bråttom att färdigställa en tomtyta som denna bör man nog välja en enklare väg.

L-stöd och trappa i granit

Pooltak från Termatec

 

Vår egen oas!

Etapp 3 Nu var poolen och poolområde mer eller mindre klart, frågan var nu hur vi skulle få till att bra avslut mot skogen. Vi valde att anlägga en rabatt modell större som avslut, denna ville vi då självklart igen bygga med sten, en kombination av kantsten och gatsten i granit blev modellen, samt att då även använda en större sten från tomten som vi placerade i kanten av rabatten, detta för att få ännu lite mer naturkänsla i rabatten.  Även för rabatten valde vi att använda en mjukare form, detta för att hitta harmonin med poolen och poolområdet. Gångar i rabatten och en rundel valde vi att lägga i gatsten. Som fog till kantstenen använde vi oss av en mjukfog (Lithomex easy).    

Yta för att anlägga rabatt

Placering av sten i rabatt

Anläggning av gång

Rundell i gatsten

Rabatt klar för plantering

Vår egen oas!

Vi har hela tiden strävat efter att få en enhet mellan tomt och natur. Hela tiden har vi försökt att hitta detaljer som smälter in i tomten, vi placerade bl.a. en soffa av granit intill rabatten, varje detalj förhöjer intrycket och detta var den känsla vi ville skapa och såg framför oss innan vi påbörjade projektet. 

Övergång pool - rabatt

Bänk och fågelbad i granit

Uteplats pool

Övergång altan - skiffer

Färdig pool

 

Vår egen oas!

Den stora helheten är nu klar, resultatet tycker vi själva har blivit bättre än vi till och med kunde föreställa oss. När man ser före och efter bilden så kan man inte vara annat än nöjd.

Många timmar har naturligtvis lagts på projektet, vi kan med gott samvete säga att vi gjort 95 % av allt arbete själva, ibland har det känts omöjligt att få klart, men samtidigt har det varit väldigt inspirerande att se hur allt växt fram och detta har då gett ny inspiration och kraft. Nu kan vi njuta av det som blivit vår egen lilla Oas. Frågan är väl om vi klarar av att avsluta projektet, man ser hela tiden nya möjligheter att planera vidare, man har minst sagt fått mersmak att arbeta med sten när man sett vad vi lyckats åstadkomma.

Före

Efter

Föregånde artikel Ny entré och uppfart
Nästa artikel Dekor- och kantsten