icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Vår härliga uteplats med pool

Vår härliga uteplats med pool

Husbygge och tomtplanering!

När huset står på plats börjar fas 2 - tomarbetet
Uteplatsen

 

Poolgrop, små- & storgatstenen och singel

Dags att påbörja runt huset. Smågatsten och storgatsten ramar in och singel emellan. Poolgropen grävs för den blivande uteplatsen.

Smågatsten läggs

Poolgrop grävs

Kantsten läggs

Stenläggning runt hus & trappa

Stenläggning runt hus fortsätter och trappa påbörjas. 

 

Stentrappa

Kantsten och singel

Marknivåer runt poolen förbereds

Då påbörjas markarbetet runt poolen. Poolen är nedsänkt och nu ska den fyllas med vatten samtidigt som man fyller utanför. Oregelbunden skiffer från Stenbolaget ska pryda uteplatsen. 

Nivåer runt poolen sätts

Stenläggning skiffer runt pool

Då börjar det mödosamma arbetet att lägga ca 110 kvm skiffer runt poolen. Ett pusselarbete som blir vackert men tar tid.

Stenläggning skiffer

Skiffer runt poolen är på plats!

Nu väntar fogning, mer singel och det där sista finliret innan allt är klart. Tomten släntas av och får jord och gräs sås. Dessutom är trappen klar.

 

Stentrappa och eldragning

Skiffer runt pool

Sten runt pool - Skiffer

Poolen invigs och poolen fogas!

Då har barnen badat och invigt poolen! En hel del stenmjöl ska sugas upp från poolbotten men det var glada barn. Nu fogas stenen och sen är vårt stenprojekt helt klart. 

Bad i poolen

Skiffer fogas

Stensättning & fogning är klart- nu kan vi njuta!

Äntligen så är det klart. Fogen ska bara slippa regn några dagar så är det klart. Skiffer omringar poolen och som kant har vi valt storgatsten. Runt hela huset ligger också storgatsten samt smågatsten närmast huset. Trappen upp till huset består också av gatsten. Supersnyggt och vi kan nu börja inreda uteplatsen. Härligt! Nu får solen dyka upp så vi kan njuta av pool och långa kvällar. 

Skiffer & Storgatsten

Poolsten och skiffer

Skiffer glimmer

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré