icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Vår nya trädgårdsgång

Vår nya trädgårdsgång

Grovplanering

Så här såg det ut när det fortfarande var byggarbetsplats och när första grävskoporna kom på plats

i projektets linda

grävskoporna på plats

Jorden på plats och stenarna börjar läggas ut

Nu har vi fått planteringsjorden på plats och skapat en nivåskillnad. Vi börjar lägga ut våra nyinköpta stepping stones

Stenarna börjar läggas ut

Gången börjar ta form

Stenarna är utlagda och gången börjar ta form

Gången börjar ta form

Växterna börjar komma på plats

Vi har försökt hitta växter som gör ett trevligt helhetsintryck. Tanken är att trampnarven ska växa ihop och rama in stenarna fint.

Växterna planteras

Inramning med trampnarv

Sten och grönska- vacker kombination!

Stenar och växter skapar en fin harmoni i vår trädgård

Stenarna leder besökaren hela vägen på tomten

Stenarna skapar naturliga vägval bland växterna

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré