icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Vår nya uppfart och parkering

Vår nya uppfart och parkering

Vår nya uppfart och parkering

Ständigt ogräs i gångar, grus i gräsmattan efter vintern.
Idag: Halva uppfarten stenplattor, resten grus.
Vår önskan: Marksten på uppfart, flytta stenplattor till gången runt huset.

Grusgång, uppfart från gatan före projektstart

Grusgång på framsidan av huset

Nu börjar det

Startar med att ta bort gamla kantstenen, mäta ut placering av nya kantstenar och förbereda parkeringsplatsen. Gamla plattorna skall flyttas till grusgången runt huset.

Ny kantsten utplacerad

Parkeringen förbereds

Stenläggning börjar

Efter att underarbetet är avklarat börjar stenläggning på uppfarten.
Material på plats och stenarna läggs rad för rad

material på plats

första stenarna läggs

uppfarten med stenar

Flytta plattorna

nu är det dags att börja flytta plattorna från garageinfarten till grusgången runt huset

första plattorna flyttade

hela framsidan klar

baksidan får första plattorna

Stenläggningen fortsätter uppåt

Stenläggningen fortsätter fram mot trappan och parkeringsytan

parkeringsytan förbereds

stenläggningen forsätter upp mot trappan

vidare mot parkeringsytan

Fler plattor flyttas, mer underarbete

Fler plattor flyttade, nu är snart dags att flytta husbilen för att komma åt de sista plattorna. Mer förberedelser för att få till en jämn parkeringsyta.

Nu är det bara plattorna under husbilen kvar

förberedelserna fortsätter

en del plattor kvar att flytta

Parkeringsytan börjar ta form

Dags för utplacering av kantstenar och att börja lägga sten på parkeringsytan

uppfarten nästan klar

kantstenar runt parkeringsytan

markstenen börjar läggas på parkeringsytan

Markstenarna läggs på parkeringsytan

Fler stenar på parkeringsytan, sten för sten, rad för rad.....
Stor yta att fylla med sten.

främre delen av ytan

bakre delen av ytan

husbilen flyttad, plattorna flyttade

Garageinfarten nästa steg

Nu skall kantstenar och markstenar läggas sista delen upp mot garaget.

vidare upp mot garaget

nu närmar vi oss garaget

Markstenen på plats

Marksten och kantsten på plats, fortfarande en del arbete kvar. Plattor på baksidan, fylla på med sten mellan husgrund och stenar.

uppfarten med stenar

garage infart

parkeringsytan

hela vägen ner

Föregånde artikel Från lastpallar till välkomnade entré