icon Till innehåll
ÖPPNINGSFESTEN TAR SLUT PÅ SÖNDAG - passa på att fynda sten med upp till 50% rabatt!
00
:
00
:
00
:
00
ÖPPNINGSFESTEN TAR SLUT PÅ SÖNDAG!
00
:
00
:
00
:
00
Monteringsanvisning Mursten Visby - Stödmur

Monteringsanvisning Mursten Visby - Stödmur

Ett klassiskt tumlat murblock för byggnation i både fristående murar och lägre stödmurar. Det praktiska måttet gör att du på ett enkelt sätt monterar stenen i halvförband och samtidigt möjliggör snygga 90 graders hörn utan att behöva bearbeta stenen. Blocken limmas med fördel ihop med hjälp av Stenlim och ligger sedan stadigt. Den tumlade ytan ger ett antikt uttryck och en riktig trädgårdskänsla. Mursten Visby tillverkas i flertalet färger där det bara är fantasi och skapande som sätter gränser. Ett prisvärt murblock som kan nyttjas genom hela trädgårdsprojektet. Låga stödmurar! Fristående murar och inramningar! Och även som kantsten kring markstensytor och roliga trappkonstruktioner.
Visby är en härlig serie betongserie med tumlade produkter och du hittar även marksten i olika format och snygg kantsten i serien.

Steg 1

Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred ränna till murens grundläggning. Bakom stödmuren ska lika mycket grävas ut som murens totala ungefärliga totalhöjd. På lägre murar är det bra att ta till något extra så inte bakfyllnaden blir för klen. Placera ut i en fiberduk i botten och fyll på med ett lager av bergkross/stenkross 0-32/0-40 mm eller motsvarande. När du placerar fiberduken så är det bra om du överlappar duken där skarvarna är, så att duken inte glider isär med tiden.

Fyll upp till önskad höjd (10% av stödmurens totala höjd skall alltid vara under jord, men en hel sten är klart att rekommendera då detta ger en stabilare grund för muren att vila på) Komprimera dina fyllnadsmassa med hjälp av en markvibrator.

Steg 2

Avjämna en bädd med ett finare grusmaterial (flis 2-4) ca 3 cm tjockt lager. Sätt första murskiftet i det utgrävda diket. Vid lutande mark, sätt första stenen vid den lägsta nivån. I de fall dräneringsrör används skall detta placeras bakom

nedersta blocken med jämnt fall så att vattnet leds bort från muren. För att dräneringsröret inte ska täppas till placeras en remsa fiberduk ut innan nästa fyllnadslager tillkommer. Fyll på ett ca 15cm djupt dräneringsskikt av makadam 8-16 mm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen, stenkross 0-32 eller motsvarande. Komprimera bakomliggande material med lätt markvibrator och kör försiktigt och inte för nära muren. Kör man för hårt och nära så finns alltid risken att ändra läge på bottenstenen.

Steg 3

Fortsätt med nästkommande murskift och montera stenarna i halvförband. Limma ihop dina murstenar med betonglim och fortsätt återfylla med bergskross och dränerande skiktet makadam. Repetera vändorna med markvibratorn och se till så att återfyllnaden är ordentligt komprimerad. 

Steg 4

Ska du avslut med jord och gräsmatta eller rabatt jord bakom översta stenen på din mur så rekommenderar vi att du viker upp fiberduk även bakom ditt översta murvarv och täcker in jorden bakom stenen. Detta för att slippa få fuktvandring och missfärgning av jorden i det översta lagret mur.

 

Mursten Visbys rekommenderade höjder:

Lodrät stödmur monterad med betonglim: 42cm ovan mark (3 skift)

Lutande stödmur monterad med betonglim: 56cm ovan mark (4 skift)

 

* I vissa fall kan ett geonät nyttjas för att stärka murens konstruktion och således även möjliggöra en något högre konstruktion av muren. Geonätet placeras i dessa fall mellan stenskiften och limmas fast med hjälp av betonglimmet. Geonätet rullas sedan ut över den packade ytan bakom muren och bäddas in i massorna när nästkommande varv monteras. Vi rekommenderar att geonät nyttjas vid varje stenskift i stödmuren vid denna typ av kontruktion och att du kontaktar oss för rådgörande kring din murkonstruktion och höjd.

Vill du ha en tumlad mursten för en högre konstruktion så rekommenderar vi främst vår snygga stödmur Gripsholm. Där byggnation med låsplugg och geonät kan leda dig hela vägen upp till 150cm. Denna mur ger dig möjligheter att kunna välja mellan Tumlad och Knäckt/Tumlad frontyta.

Föregånde artikel Monteringsanvisning Mursten Modern - Stödmur
Nästa artikel Monteringsanvisning Granitkantsten RV4 & RV2