icon Till innehåll
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton. Häng med!
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton.
Ansvarsfull produktion & miljöansvar

Ansvarsfull produktion & miljöansvar

Innehåll:
Ansvarsfull produktion
Certifieringar
Miljöarbete

Ansvarsfull produktion

En grundförutsättning när vi startade vår granitfabrik 2019 var att vi skulle bygga fabriken efter högsta standard beträffande miljö och arbetsförhållanden.

Granitproduktion är inte känd världen över för sitt miljötänk och arbetsförhållanden och det är något vi vill ändra på. När vi startade vår fabrik så började vi direkt med ett hårt arbete för att säkerställa att vi är ledande på området. Vi är 3é partsgranskade av SMETA/Sedex och har ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 och OHSAS 18001 certifieringar.

Granitproduktion

Vi känner inte till att någon annan sten som levereras i Sverige uppfyller dessa krav, om vi har fel så uppmanar vi övriga importörer redovisar 3é partgranskningen öppet och också garanterar att stenen producerats i nämnd fabrik. Det förekommer att man hävdar att fabriker uppfyller SMETA/Sedex, men man visar inte upp några rapporter. Vi uppmanar kunderna att kräva detta för att säkerställa att produkterna tillverkats etiskt och ansvarsfullt.

Vi leder utvecklingen av branschen och är väldigt stolta över vår granitfabrik. Vi äger numera hela kedjan från brytningen av granitblocket till färdig produkt levererad i Sverige direkt till kund i Sverige.

Våra certifieringar:

SMETA - Sedex Members Ethical Trade Audit Report
Tredjepartsgranskning av fabrikstillverkningen inom bland annat områdena säkerhet, arbetsmiljö, hälsa och affärsetik.

SMETA - Corrective Action Plan Report
Planerade åtgärder och arbetsområden i samförstånd med tredjepartsgranskningen. Stenbolaget arbetar för att vara transparenta och tydliga i sitt agerande.

KMA - Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy
Detta dokument beskriver Stenbolagets övergripande kvalitetspolicy och hur vi som företag arbetar med miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Code of Conduct - Etiska regler
Med inköp och handel i flera olika länder från både Europa och Asien är det viktigt för Stenbolaget att ha en gemensam uppsättning etiska regler.

ISO 26000:2013
För Stenbolaget är det social ansvaret högt prioriterat med goda arbetsförhållanden i en modern verksamhet. Aktivt arbete med lokala och internationella riktlinjer, samhällsengagemang och socialt ansvarstagande är bland annat något som ISO 26000 visar på.

ISO 14001:2015
Standarden fastställer ett miljöansvar och ett systematiskt arbete med minimering av utsläpp och avfall.

ISO 9001:2015
Certifikat för organisationens ledningssystem som visar på en god standard. ISO 9001 bidrar till en effektivare verksamhet och affärsutveckling, både för kunder och anställda.

OHSAS 18001:2007
Arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen kommer alltid i första rummet. Ohsas 18001 bevisar det förebyggande arbetet kring arbetsmiljörisker som Stenbolaget ständigt arbetar med.

produktrad_granit1

Stenbolaget och Miljö

Vi på Stenbolaget arbetar aktivt för en hållbar miljö! Här är en länk till vår KMA Policy.

Betong

  • Betong har en stor miljöpåverkan och står idag för ca 8% av världens CO2 utsläpp.
  • Tillverkarna arbetar aktivt med att göra betong mer miljövänligt genom återvinning och nya betongrecept
Tredjepartsgranskad produktion

Granit

  • Granit är ett naturligt material, miljöpåverkan sker i bearbetningen som kräver mycket energi. All vår märkta granit produceras i egenägd fabrik där 100% av alla våra maskiner är eldrivna och drivs till 100% av el från solkraft och vindkraft.
  • Vid granitproduktion så behövs mycket vatten och vi återvinner allt vatten i ett slutet system.
  • Granit är ett hållbart material med en livslängd på många 100 år.
  • Frakter är 70% kortare än från Kina och sker med containerbåt, det gör att miljöpåverkan minskar med 70%
  • Väsentligt kortare snittleverans till slutkund från våra lagercentraler jämfört med svensk natursten som skeppas från 1 produktionsställe, som i många fall är i Polen eller Portugal. Mer än 50% av produktionen av svensk natursten sker utanför Sveriges gränser.
  • Genom våra nya logistikcenter i Ulricehamn och Märsta räknar vi med att minska genomsnittliga transportsträckan till kund med 30% under 2021.
Granithällar från Stenbolaget

Vi fraktar allt gods till Sverige på containerbåtar som idag är det mest miljövänliga transportsättet. Containerbåtar har i snitt ett CO2 utsläpp på ca 8gCO2/ton-km jämfört med lastbilstransporter som har ca 62gCO2/ton-km.

För att minimera miljöpåverkan så skeppar vi nu containers direkt till våra 7 försäljningsställen, detta innebär att miljöpåverkande lastbilstransporter minskas. Vi distribuerar också från respektive huvudlager direkt till slutkund för att korta ner lastbilstransporterna.

Det är viktigt att titta på den totala miljöpåverkan när du jämför svensk natursten med importerad. Övervägande del av transporterna inom landet sker med lastbil. Detta innebär att containerimport (från Turkiet och Portugal) som sker till närmaste lagerhamn är jämförbar med svensk sten som transporteras på vägar med en snittleverans på 50 mil kontra 8 mil som Stenbolaget har som snittleveranssträcka.

Granit är enligt vår bedömning det mest miljövänliga materialet för markläggning, murar och beklädnad. Största påverkan på miljön har sågningen av stenen samt logistikkedjan. Vår produktion är nu 100% hållbara med el från sol och vindkraft.

produktrad_granit2

Föregånde artikel Garanti i 20 år - Stenbolagets granit!