icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Stenmjöl 0-8

Stenmjöl 0-8

Stenmjöl är ett väldigt fint material som utvinns när man krossar berg och kan användas till både plattsättning och markjustering, hårdgöra eller avjämning utav gårdsplaner och gångvägar. Stenmjöl 0-8 är en fin typ av sättsand som man kan använda när man ska lägga marksten, plattor och gatsten. Fraktionen 0-8 gör att bädden blir väldigt jämn och otroligt packad, vilket leder till en stabil stensättning. Stenmjöl kan nyttjas vid både gångbara och körbara ytor. Stenmjöl finns i flera olika fraktioner på marknaden men vi på Stenbolaget har valt att jobba med 0-8 då denna ger en bättre dränering än exempelvis 0-4. Makadam/Flis 2-6 har dock en mycket bättre dränerande effekt än just stenmjöl och gör det till ett mer rekommenderat sättmaterial för stensättningar generellt.

Stenmjölet utgör en sättbädd som läggs i ett ca 3cm tjockt skikt ovanpå själva bärlagret/Bergskrossen. Markstenen monteras sedan med en gummiklubba och drivs ned i bädden för en så stabil montering som möjligt. 

Välj mellan två olika säckstorlekar: 500kg och 1000kg

Vid en bäddtjocklek på ca 3cm så räcker 1000kg till ca 20kvm.

Stenmjöl har fördelen att myror och annan ohyra inte trivs lika bra i det som i annan sand och sättsand. Gångarna blir svårare att gräva och ytan otrevligare att bo i.

Stenmjöl används även som avjämning under bottenstenarna när man ska bygga murar och vissa fall som stabil inramning och justering när man sätter kantsten.

Vid montering av naturstensplattor och fuktkänslig sten rekommenderar vi verkligen att du monterar i Makadam/Flis 2-6 istället då detta ger en ännu bättre dränerande effekt. En effekt man behöver för att undvika fuktvandring i plattor  som vanligtvis sker under den kallare och fuktigare höstsäsongen.

Föregånde artikel Makadam/Flis 2-6
Nästa artikel Makadam 8-16