icon Till innehåll
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton. Häng med!
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton.

Reklamationer

Vi strävar efter så korta ledtider som möjligt. Exakt hur lång tid ett ärende tar beror bland annat på dess komplexitet. Vi kommunicerar självklart under ärendets gång. Enklare ärenden bör kunna hanteras inom 24h. Under högsäsong och vid större och mer komplexa ärenden kan utredningstiden givetvis bli längre. 

Mottagningskontroll expand_more

När varan överlämnas skall en avstämning göras mot följesedel samt varan kontrolleras avseende utifrån synliga fel. Då varan avemballeras, eller i annat fall innan varan monteras, skall mottagningskontrollen fullföljas.

Mindre repor och skavmärken kan uppstå under transport och detta är inte att anse som ett fel. I de fall köparen, innan användning av varan, märker eller borde märka att varan är felaktig ska varan inte användas. Reklamation skall alltid göras innan varan sätts/läggs. Lämna skyndsamt, inom en vecka, in en avvikelseanmälan.

expand_more Visa mer
Toleranser specialbeställd produkt expand_more

När en specialbeställning inkommer så skickas alltid ett underlag till dig som kund tillsammans med din orderbekräftelse. Det är mycket viktigt att du tittar igenom underlaget så att det är korrekt, och kontaktar oss omgående om du ser att underlaget innehåller fel i förhållande till det du önskar beställa.

Vid annan kravbild än SSEN standard bör detta tydligt ha kommunicerats vid beställning

När orderbekräftelse gått ut och eventuellt ritningsunderlag godkänts, så skickas beställningen till Stenbolagets produktion för tillverkning. När tillverkningen väl är startad så går det inte längre att stoppa eller göra ändringar i beställningen. Det går inte heller att returnera specialbeställda varor.

expand_more Visa mer
Färgvariationer expand_more

Naturliga variationer i råvarumaterialet vid tillverkning av betongprodukter gör att det förekommer nyansskillnader, beroende på när stenen tillverkats. Färg på betongen förändras också med tiden, varför mindre färgskiftningar brukar rätta till sig efter hand. Även naturstensprodukter kan variera i färg och struktur p.g.a. naturliga variationer i berget. 

Tänk på att detta även gäller betongsten, klinker och natursten  som vistats på Stenbolaget.se samt i butiksmiljö. Produkterna kan skilja något i mått, exempelvis höjd och bredd. Vi följer gällande standarder för respektive produkt vad gäller toleranser. Toleranser inom gräns är inte reklamationsgrundande.

Detta betraktas inte som fel i produkten och är inte reklamationsgrundande. En rekommendation är att vid läggning blanda produkter från olika pallar och lager för att få en så jämn yta som möjligt.

expand_more Visa mer
Kalkutfällningar/Utfällningar expand_more

Betong innehåller cement som är en kalkbaserad produkt. Kalken kan ibland fälla ut i betongens yta i form av en tunn gråvit eller gulbrun beläggning. Ballast till betong innehåller järn som eventuellt kan vandra med upp till ytan och synas som rödbrun utfällning.

Dessa utfällningar är en naturlig del av härdningsprocessen och påverkar inte produktens kvalitet. Vi hänvisar bl.a. till standarderna SS-EN 1338, SS-EN 1339 samt SS-EN 1340 där detta tas upp.

I regel slits utfällning bort efter kortare eller längre tid beroende på angreppets styrka och på det slitage som ytan utsätts för. Tiden det tar för utfällning att försvinna kan eventuellt reduceras genom behandling med kalkborttagningsmedel.

Kalk- och andra utfällningar är inte reklamationsgrundande.

expand_more Visa mer
Variationer utseende betong expand_more

Markprodukter av betong kan ha vissa variationer och mindre ojämnheter i utseendet. Enligt de standarder vi följer, SS-EN 1338 och SS-EN 1339, så ska markprodukternas yta synas på håll, genom att de läggs ut i en kvadrat på golvnivå. En observatör ska stå i naturligt dagsljus på ett avstånd av 2 meter från respektive kant av den lagda kvadraten för att registrera eventuell sprickbildning eller flagning.

expand_more Visa mer
Ytskador, tumling håligheter, sprickor expand_more

Skador på ytan kan bero på många olika saker. Observera att betong inte tål salt. Kraftig saltning för snö och issmältning kan få påföljden att det uppstår frostsprängningar och att betongens yta lossnar. Även plogskador kan uppstå, exempelvis vid kraftig plogning, eller om ytan inte är helt plan. Korrekt underlag och fog är också viktigt för att minska risken för detta. Ibland uppstår små håligheter i ytan. Orsaken till detta kan vara outblandad cement från blandningsprocessen. Detta syns tyvärr inte vid avsyningen av färdiga plattor utan kan visa sig först senare.

Efterbehandlingen för att få fram tumlad marksten och blocks utseende är en process som kan ge upphov till skav och skrapmärken på produkterna och i vissa fall avslagna ytterhörn. Detta är inte reklamationsgrundande och fläckarna nöts bort med tiden.

Det förekommer att gjutrester av betong sitter kvar, framförallt kanterna på levererad produkt. Detta slits bort och är en del av framtagandet av produkten.

expand_more Visa mer
Tror du att din sten har fel mått, tänk på hur du mäter expand_more

Produkterna kan skilja något i mått, exempelvis höjd och bredd. Vi följer gällande standarder för respektive produkt vad gäller toleranser. Detta gäller betongsten samt natursten. Är du osäker på vad som är gällande kontakta gärna kundservice@stenbolaget.se för råd. Toleranser inom gräns är inte reklamationsgrundande.

Vid konstaterad felaktighet gällande toleransnivåer krävs följande för byte.

Mottagarkontroll enligt ABM07 

Fel kommuniceras inom 7 dagar 

Varan får ej vara monterad 

Bilder på mått med utfört med skjutmått

Mätning på plats av Stenbolaget

expand_more Visa mer
Transportskada? expand_more

När varan överlämnas ska en avstämning göras mot följesedel samt varan kontrolleras avseende utifrån synliga fel. Mindre repor och skavmärken kan uppstå under transport och detta är inte att anse som ett fel.

Synliga transportskador måste antecknas på frakt-/följesedel (både kundens och chaufförens exemplar) för att reklamationen ska vara giltig. Foto på den skadade varan innan avlastning är ett bra kompletterande stöd i vår utredning. Bifoga kopia på frakt-/följesedeln samt foto på skadan i din reklamationsanmälan. För reklamation av dolda transportskador krävs tydliga bilder av skadorna i din reklamationsanmälan. Transportskador ska anmälas till transportör inom 7 dagar. Av den anledningen behöver reklamation av transportskador som grundregel inkomma till Stenbolaget inom 4 dagar efter levererad produkt, för intern administration och anmälan till transportören i tid. Vid akuta ärenden kontaktas kundtjanst@stenbolaget.se

expand_more Visa mer
Svarstid reklamation expand_more

Stenbolaget strävar efter att svara på ditt ärende inom 24h. Vid akuta ärenden kontaktas kundtjanst@stenbolaget.se. Bifoga ditt ärendenummer från reklamationsformuläret för snabbare och enklare hantering.

expand_more Visa mer
Avikande leveranstid expand_more

I enskilt fall kan en leverans bli försenad av skäl som är utanför Stenbolagets kontroll. Såsom materialbrist eller trafikincidenter. Det kan även vara oförutsedda förseningar till följd av globala naturkatastrofer, arbetarstrejk och pandemier. Stenbolaget äger inte ansvar för ekonomisk ersättning, kompensation eller förlorad arbetstid vid försening. Vi rekommenderar att man inte anlitar arbetskraft förrän varan är slutlevererad.

expand_more Visa mer
Har du fått fel produkt eller fel mängd levererad? expand_more

Inkomna reklamationsärenden tas emot av vår kundtjänst som skyndsamt gör en första bedömning gällande tillräcklig information i ärendet samt eventuella akuta åtgärder som behöver tas om hand. Därefter utreds respektive reklamation hos berörd avdelning inom organisationen.

expand_more Visa mer