icon Till innehåll
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton. Häng med!
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton.
Trappbeklädnad Granit Grå

Förnya och klä in din trädgårdstrappa

Att ha en välkomnande husentré till sitt hem är för många en självklarhet. Och att ge en gammal trappa ett nytt utseende och ett ordentligt lyft kan vara ett stort steg i rätt riktning. Oavsett om det är en entrétrappa eller annan typ av trädgårdstrappa med befintligt betongfundament eller nybyggnation, så fungerar trappbeklädnaden perfekt.

Att använda sig av denna typ av beklädnad skapar ytor, möjligheter och ger en smidig montering som inte heller behöver kosta en förmögenhet. Trappbeklädnad finns i både plansteg och sättsteg för en komplett stentrappa och för att behöva mindre kapningar och snitt.

Se över din trappa och möjligheterna för montering

Gå igenom ditt befintliga fundament för att se att detta går att beklä. Underlaget ska vara intakt och inte sprucket. Risken som uppstår när stora sprickor finns i fundamentet är att ytorna kan fortsätta spricka och skapa rörelse, vilket sedan kan leda till att fix och fog spricker och beklädnaden på sikt släpper. Är trappan nygjuten så kan ytan ha en lite glatt ytfinish och då bör primer användas för att få vidhäftningsförmåga för fixet.

Rengör och laga upp underlaget

Se till så ditt fundament är ordentligt rengjort och att allt löst material är avlägsnat. Skrapa bort detta så du kan säkra att ingen gammal lös beläggning finns kvar. Har trappan varit beklädd med klinker eller andra plattor tidigare så bör även dessa avlägsnas och ytan efter detta bli så jämn som möjligt. Har det blivit stora kratrar, urslag eller mindre sprickor när du är klar, så lagas dessa upp innan ny montering. Använd dig av bruk alternativt fix som klarar den bygghöjden du vill justera.

Montera steg för steg

Vi rekommenderar alltid att man använder ett fix som är lämpat för natursten när man ska montera en trappbeklädnad i granit eller skiffer. Kontakta oss på Stenbolaget för bäst lämpad produkt till den sten du ska montera. Applicera fixet på fundamentet och använd dig av en tandspackel att kamma ut fixet med. Desto större tänder på kammen ju högre blir monteringen. Tänk på att natursten kan variera några millimeter i tjocklek och använd därför inte en för liten kam. När du sedan trycker ner stenen i din fixbädd så kan du justera en del för att få till en jämn montering. Montera alltid plansteget med ett par millimeters överhäng över ditt sättsteg så vatten lätt kan rinna av din trappa. När du monterar plattorna så är ett fogsnöre eller kakelkryss att föredra. Dessa placeras mellan plattorna vid montering och utgör den fogbredd du kommer få. Fogbredden kan variera efter tycke och smak men brukar enligt standard ligga mellan 3-5mm. Det är inte alltid det går åt hela plattor och en trappa är sällan en annan lik, så kapning kommer med största sannolikhet att ske någonstans under resans gång.

Till detta använder du en vattenkap alternativt en rondellkap eller vinkelslip med diamantklinga. Att man kopplar in vatten gör så att klingan kyls och enklare skär genom materialet med mindre slitage. När montering av din trappa är klar så låt den torka och härda fullt ut.

Läs alltid vad som gäller för ditt naturstensfix men lägg sedan på en del tid. Ofta så bör man vänta ca 1 dygn men det beror helt på klimat, väder och vind.

Foga, tvätta och tvätta mer

Fogning är lite det som sätter guldkant på hela din granittrappa. Det är inte förens fogen är på plats som trappan kommer kännas helt färdig. Tänk på att även här använda en fog som är anpassad för just naturstensmontering! Blanda ut fogmassan och applicera den med hjälp av en fogbräda eller annat mjukt verktyg för att arbeta in fogen mellan stenarna. När fogningen är klar så tvätta av stenen ordentligt med ljummet vatten så du får bort alla eventuella fogrester från din stenyta. Då stenens yta ofta är grov så kan tvättmomentet behövas upprepas och utföras mycket noggrant både en, två och ibland tre gånger.

 

Tips från Stenbolaget:

- Självklart behöver man inte känna sig låst vi de modeller som finns som trappbeklädnad. Granitplattor, skifferhällar och granitkeramik är också ett alternativ för dig som vill bygga en stentrappa. Dessa monteras på samma sätt men kommer med sågade kanter och bäddar upp för mer kapning och synliga fogar.

- Täta alla springor och fogar så inte vatten hittar in till stenens fästpunkt och själva fixet.

- Välj en nyans på stenen som passar din omgivning. Vi lagerhåller både skiffer och granit och där du kan välja på grå och grafitgrå nyanser.

- Välj en fog som smälter ihop med stenen du valt för en så diskret fogdistans och ett så homogent resultat som möjligt.

- Tänk på att fix och fog fungerar bäst inom vissa temperaturer, så montera inte när det är för kallt. Läs vad som gäller för fixet och fogen innan du startar din montering.

- Om dina plattor är okalibrerade (ojämna i tjocklek) så är det en fördel att dubbellimma. Att man helt enkelt applicerar fix på både underlaget och plattans sida som skall fästas.

- Låt din granittrappa eller skiffertrappa härda helt innan du belastar den. Stressa inte, detta kan bara landa i att du får göra om processen på nytt.

- Känn inte dig låst till trappbeklädnad. Vi har ett brett sortiment av stentrappor till trädgården. Titta på våra blocksteg och hitta en steghöjd, ett stegdjup och ett trappsteg som passar just ditt stenprojekt. Dessa är speciellt bra val om ditt fundament är så pass dåligt och ändå måste avlägsnas.

Föregånde artikel Lägga kullersten på tomten
Nästa artikel Lägg dina steppingstones i enkla steg