icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!

Dubbelmur

En dubbelmur är mur uppbygd av två murar med en fyllnadsmassa mellan. Dubbelmuren byggs därmed till en sammanhängande mur och blir bredare i jämförelse med en vanlig trädgårdsmur. Den kan exempelvis konstrueras med murblock, lecablock eller oregelbundna fältstenar. Vi har ett brett utbud av produkter när du vill bygga dubbelmur.

Dubbelmur kan byggas med eller utan murbruk

En mur kan vara både ett praktiskt och vackert inslag i trädgården. Dubbelmurar kan skapa en snygg helhet och omfamna din trädgård genom inramning längs tomtgränsen. Du upprättar den med så kallad skalmursteknik där de två skilda stenmurarna utgör skalet och därefter fylls med fyllnadsmassa som makadam och bergskross. Skalet kan byggas med eller utan murbruk och kallas då kallmur respektive bruksmur.

Att lägga kallmur på tomten innebär att stenarna staplas direkt på varandra utan bruk. Då kan du använda fältstenar som du hittar i naturen eller rena stenblock. Bygger du en dubbelmur vars konstruktion består av två bruksmurar använder du murbruk till montering av dina murblock.

Dubbelmur med plantering eller avtäckning

Det finns flera anledningar till att vilja skapa en dubbelmur. En fördel med denna stenmur är att kombinera bygget med grönska. Genom att lägga plantering på toppen av muren så skapar man ett annorlunda och naturskönt element i trädgården. Ett annat alternativ är givetvis att lägga en toppsten på dubbelmuren. Då skapar du en stenmur som liknar den klassiska trädgårdsmuren fast i ett bredare format.

Fristående dubbelmur med sten för stödmur

Baserat på hur du tänkt utforma din dubbelmur kan du behöva använda sten för stödmur. Vilken sten du kommer bygga med beror delvis på höjden och bredden av din tänkta dubbelmur.

Dubbelmur är i traditionell mening KALLMURAD

En dubbelmur i traditionell mening är en kallmurad historia. Stenmuren är en vanlig syn vid svensk landsbyggd och har sitt ursprung från det äldre jordbrukssamhälle som en gång var. Man byggde muren med två stenar i bredd för en extra god stabilitet. Upprättade man dubbelmuren med större bredd och fyllnadsmassor av mindre sten så kallades den istället för skalmur.

 

Föregånde artikel Kakel i badrum