icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!

Hägnadsmur

En hägnadsmur är en äldre typ av murkonstruktion och är bland annat ett kulturhistoriskt arv från det gamla agrarsamhället. Man anlade den dels till syfte att förhindra boskap och andra djur att beträda särskilda områden, dels som en markering av markgränser. Idag kan vi finna så kallade stensträngar som rester av de gamla hägnadsmurarna i sten.

Hägnadsmuren inhägnade byars åkerområden

Hägnadsmuren verkade som ett stängsel och inhägnade byars olika åkerområden under 17- och 18-hundratalets jordbrukssamhälle. Med stenmuren kunde man exempelvis

  • särskilja vilande respektive brukande mark
  • stänga ute boskap och vilda djur
  • separera olika marktyper, som äng och åker
  • dra gränser för ägo

Att upprätta hägnadsmurar var ett kostsamt och krävande projekt för bönderna. Vanligtvis samarbetade byns olika bönder för att anlägga de hägnader som krävdes.

Hägnader kan bestå av olika material

En hägnad är en anläggning som kan bestå av olika typer av material. Den äldre hägnadsmuren upprättades i sten eller timmer och jord. Det vanligaste var att bygga med hägnaden med virke, men vid skogsfattiga områden skapade man istället mur med sten. Till följd av brist på trämaterial blev däremot stenmuren allt vanligare under 1800-talet.

Stenmur som är kallmurad

Hägnadsmuren i sten byggdes kallmurad, det vill säga utan bruk eller bindemedel, i det historiska Sverige. De upprättades med olika tekniker i varierad höjd och bredd. Man kan därmed finna stensträngar, det vill säga rasade hägnadsmurar, inom vårt avlånga landskap i en eller flera strängars bredd. Idag pryder dessa vårt landskap som ett minne från det forna jordbrukssamhället.

Bygg egen stenmur

Vill du bygga en egen stenmur som för tankarna till ljuva landskapsmiljöer och natursköna vyer? På Stenbolaget har vi flertalet alternativ för dig. Skapa en fristående kallmur i kullersten eller en vacker torrmur i skiffer. Det skapar en gemytlig känsla i din trädgård och utomhusyta.

Föregånde artikel Kakel Stockholm