icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Kvadermurar

Kvadermurar

En kvadermur är en stenmur som fått sitt namn efter sitt läggningsmönster. Med ett så kallat kvadermönster monteras de fyrkantiga murblocken på rad vilket ger enhetliga horisontella linjer som följer med murens längd. För att vara en kvadermur måste den även ha brutna vertikala linjer, det vill säga att stenen läggs i förband vilket bryter av fogarna.

Trädgård med slänt passar kvadermuren

Kvadermuren monterar man vanligen som ett stöd för att lyfta upp jordmassor och ge jämn markyta. För en trädgård med slänt passar med andra ord kvadermuren utmärkt. Med större stenblock i natursten som är sågade eller huggna lägger man omsorgsfullt ut stenarna som stödjer jordbanken bakom. Detta görs med minst ⅓ av stenens höjd i förband. Att kilmärken, det vill säga märken från borrhålen där stenen delats, syns behöver inte vara till nackdel.

Utöver trädgårdens slänt gör sig kvadermuren även fin som fristående mur med två synliga sidor. Lägg den exempelvis som en avskiljare vid tomtgränsen och kombinera med vackra växter.

Kvadermur upprättas med eller utan bindemedel

Namnet på kvadermuren hänvisar till det regelbundna mönstret och har inget att göra med murtypen. En kvadermur kan upprättas med eller utan bindemedel, som bruksmur eller kallmur. Att kallmura betyder ett stenblocken eller plattorna staplas utan murbruk. Som stödmur passar den kallmurade varianten till lägre kvadermurar. De som är 60 centimeter eller lägre brukar vara enklast att bygga. Tänk på att bygga med en inåtlutning för att ge stöd åt så väl stenmur som bakfyllnad.

Stenmur i granit med kvaderformade murblock

Till kvadermuren används den vackra och slitstarka naturstenen. Vanligast är en stenmur i granit. Att de är kvaderformade betyder att de har fyra hörn som är rätvinkliga. Stenmuren i granit är ofta uppbyggd med stenar i fallande längder. Det betyder att stenens höjd och djup är densamma för alla stenar, men att längden kan variera.

Granitstenen lämpar sig särskilt bra till utomhusbyggen och har varit en given byggsten under flera århundranden. Den är mycket tät och klarar det hårda trycket som en stödmur kan behöva utstå. Givetvis fungerar andra naturstenar bra till kvadermurar och de kan även byggas med olika stentyper till en och samma mur.

Vacker trädgård med rak stenmur

Kvadermuren för en viss elegans i trädgården. De stora fyrkantiga stenblocken i granit ger en rak och enkel stenmur. Den lägre stödmuren med jämna toppstenar kan med fördel fungera som en bänk i den grönskande och vackra trädgården.

Föregånde artikel Kakel i badrum