icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Rubbelmurar

Rubbelmurar

Stenmur med mönster

Rubbelmur är en sorts naturstensmur uppbyggd av rektangulära stenar. Dessa stenar är av varierande storlek och kan både vara huggna och sågade. Vanliga mått för stenarna i en rubbelmur är 20-50 cm höjd, 30-150 cm längd och 10-20 cm tjocklek. Det som är särskilt utmärkande för rubbelmuren är att stenläggningen sker med ett mönster där stenar är lagda på både kortsidan och långsidan. Likt ett pussel byggs de samman till en livfull mur som inte är någon annan lik.

Rubbelmuren kan vara enkelsidig eller dubbelsidig

En rubbelmur kan vara både enkelsidig stödmur och dubbelsidig fristående stenmur. Den synliga sidan av stenarna i en rubbelmur brukar vara huggna men de andra sidorna kan vara sågade för att underlätta stensättning.

Granitsten är vanligt men muren kan byggas av en stor variation av stensorter. Det går även bra att blanda olika stenar i samma mur.

Rubbelmuren monteras med eller utan bindemedel

Rubbelmuren monterar man som både kallmur (staplad utan bindemedel i fogarna) och torrmur (försäkrad med bindemedel). Om muren läggs som torrmur med huggna stenar rekommenderas en fogbredd på ca 20 mm. Fullt lika stora fogar krävs inte om stenarna är sågade.

Det mesta arbetet med en mur av denna typ görs på plats där den ska byggas. Som med andra sorters murar kan rubbelmur kräva förankringsnät vid högre höjder. Stenarna kan även sättas runt en betongkärna för att få ytterligare stabilitet och minska materialåtgången.

Mur i trädgård med avslut i sten eller plantering

Det är vanligt att rubbelmurar har någon topp, ofta i form av exempelvis plantering eller avtäckningssten. Att kröna muren i trädgården med en toppsten är det vi vanligtvis ser som avslut. Även här kan du välja en annan sten än den eller de som utgör självaste muren. Det ger en intressant detalj till stenmuren.

Om du vill ha plantering i eller på ovansidan av din rubbelmur behöver du ta hänsyn till murens läge och omgivning. Se till att välja växter som passar klimatet och den känsla du önskar förmedla. Vissa föredrar att plantera växtlighet som framträder kraftfullt och blir ett iögonfallande inslag i eller på muren i trädgården. Andra uppskattar när växterna planteras som en dov komponent som snarare framhäver stenen i muren än att ta iakttagarens uppmärksamhet. Växter kan även användas för att dölja vissa partier av stenmuren som kan var i sämre skick eller inte uppfyller det utseende man önskar.

Föregånde artikel Kakel i badrum