icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Svenskt kakel, en ung historia

Svenskt kakel, en ung historia

Svenskt kakel har en minst sagt ung historia. Svaga för den mysiga faktorn av trä tog det ett bra tag innan de keramiska plattorna fick ett ordentligt fäste i landet. Vi berättar mer om det svenska kaklets historia, designtraditioner och hur vi använder kaklet idag.

KAKELUGNAR I ETT NORDLIGT KLIMAT

Det kalla klimatet i kombination med god tillgång på skog är två viktiga orskaker till att kaklets användning och tradition sett annorlunda ut i Sverige. Och inte konstigt kan det då tyckas att det svenska kaklets historia tar utgångspunkt med kakelugnen. Sedan medeltiden har vi använt kakelugnar som en värmekälla. Under flera århundranden blev de tillsammans med järnkaminer och tegelugnar en viktig del i de svenska hemmen som annars kunde bli mycket kalla under vintertid. Att använda kakel och klinker till golv och väggar var därmed inte på talan om. Tanken av ett kallt och hårt underlag mot fötterna var inte lockande. Byggkeramiken var helt enkelt inte lika mysig som träet och därtill mycket kostsam.

Under 1700-talet ökade däremot intresset för keramiken och fajansen i Sverige. De svenska kakelugnarna fick ett lyft med vackert importerat kakel. Sakta men säkert gick kakelugnen till att även bli en viktig del av inredningen och kaklet blev allt mer på modet även om användningsområdet var mycket begränsat. Under en lång tid var däremot en övervägande andel kakel importerat. Från mitten av 1700-talet men framförallt mot åthundrandets slut kom den inhemska produktionen att utökas.

SVENSKT KAKEL PRÄGLAT AV ROKOKON OCH ENGELSK TRADITION

Det svenska kaklet har till utseendet varit präglat av utländska sedvänjor och traditioner. Med ett ökat intresse för fajansen och holländskt kakel producerade många svenska keramiker plattor som efterliknade dessa. Vitglaserade plattor med blått mönster är ett sådant exempel och under rokokon blev blomstermotiven i olika färger särskilt utmärkande i svensk kakeltillverkning.

Efter rokokon kom istället inspirationen från England och blev långt in på 1800-talet en förebild vad gäller både teknik och estetik för keramiken. Fajans med tryckdekorer var särskilt utmärkande för tiden.

Det var främst mot 1800-talets mitt som fristående svensk och nordisk design av byggkeramik började komma till liv. Olika perioder och stilar varvade varandra vilket vi kan se tydligt på designen av kakelugnarna. Motiven var hämtade från bland annat från den svenska floran, stormaktstiden och tro det eller ej, även vikingatiden. Allt sedan 1700-talet spridde sig även användningen av det stänkglaserade kaklet och blev en vanlig syn på den svenska landsbygden. Enfärgat kakel i brunt och gult var även ett vanligt förekommande. Inte heller var det ovanligt att olika rum blev utrustade med kakelugnar i olika stilar.

Allt eftersom efterfrågan på kakelugnar ökade runtom i landet ökade likaså den inhemska produktion. Mot slutet av 1800-talet sägs det att drygt sextio kakelugnsfabriker och verkstäder var verksamma i Sverige.

SVENSKT KAKEL UNDER 1900-TALET I KÖK OCH BADRUM

Det var främst under 1900-talet som svenskt och importerat kakel fick ett utökat användningsområde. Av hygienska själv fanns en klar fördel att använda materialet till exempelvis hemmets badrum eller i källare och hall. Plattorna stod emot fukt bra och var lätta att hålla rena. Och färgerna gick i vitt, mörkgrönt och brunt.

Från och med sekelskiftet var det relativt allmänt att man använde de keramiska byggprodukterna till just badrum och kök. Men kakel var under en lång tid en kostsamt byggmaterial och något vi använde mycket sparsamt. Vid 1900-talets mitt blev allt fler bostäder utrustade med kakel i köken som stänkskydd. Träet har däremot haft ett starkt grepp om svenskarna och tillsammans med andra billigare byggmaterial har kaklet fått vika undan.

Idag ser vi ett utökat intresse och användande av byggkeramiken i svenska hem. Det ses som standard att använda till kök och badrum, men börjar nu även flytta in i nya miljöer. Inspirationen finner vi bland annat från våra övriga europeiska länder med rika kakeltraditioner.

SVENSK KAKELINDUSTRI IDAG

Idag är produktionen av fabrikstillverkat kakel i Sverige så gott som obefintlig. De svenska företag som tillverkar och säljer kakel har lagt produktionen utomlands. Ta även en titt på vårt utbud av granitkeramik!

Föregånde artikel Kakel i badrum