icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Ekliden, ny trädgårdsplanering

Ekliden, ny trädgårdsplanering

Innan 1:a spadtaget

Så här såg det ut vid entren innan vi startade

Innan

Innna

Bild innan

Bild innan på trädgården

Bild innan

Nu är allt upp och ner

Vi dränerade samtidigt runt huset

Dränering börjas

Dränering

Dränering huset

Dränering

Grävningsarbete

Leverans till Ekliden

Enkelt att lyfta ner mycket och tungt att bära. Bra att hyra transportband om det ska upp för trappor

lyfta ner mycket och tungt att bära

Stenen på plats!

Stenen är här!

Stenen är här

Läggning av murar och marktegel 

Ett bra grundarbete ger enklare läggning och snyggt resultat

Ett bra grundarbete ger enklare läggning

Stenläggning

Mursättning

Snart är muren och trappan på plats!

Snart klara med muren

En bit på vägen

Att fundera ut snygga mönster gör det hela roligare men inte så mycket svårare.

Vi la markstenen i roligt mönster

Kaos på trädgården

Stensättning i full rull

Nu är det snart klart!

Nu börjar det ta form

Marktegel och murar  på plats runt entre och uteplats, återstår gräsmatta och stenbelägga trappa

Marktegel och murar  på plats

Resultatet

Trappa och mur klar

Bild ovanifrån

Marksten och mur Resultatet

Vi bygger en pergola med skifferplatta

En ny härlig uteplats med Grekist skiffer

En ny härlig uteplats ska byggas

Översikt på trädgården

Pergola snart klar

Vi gjöt en betongplatta och fogade med finbetong

 

En ny gång och kantad gräsmatta

Här blev det en inbjudande gång med kantbelaggd gräsmatta

inbjudande gång med kantbelaggd gräsmatta

Utrullning av gräsmatta

Utrullning av gräsmatta

Utrullning av gräsmatta

Smågatsten

Föregånde artikel Stödmur för blomrabatt
Nästa artikel En ny entré