icon Till innehåll
Sista chansen på 1200 produkter nu på söndag! Fynda din sten redan idag!
00
:
00
:
00
:
00
Sista chansen på 1200 produkter nu på söndag! Fynda din sten redan idag!
00
:
00
:
00
:
00
Stödmur för blomrabatt

Stödmur för blomrabatt

Börjar planera stödmur och trappa

När huset väl är på plats går tanken till planering av trädgården. Nivåskillnaden mellan gatan, garageinfart och entréplan är ganska
stor. En trappa som gör det lätt att komma från garageplan till entréplan var också given. Bild 1: Nu har grubblet startat....Detta gjordes 2010. Grävmaskin flyttade på massorna så man kom tillräckligt långt ner för att gjuta fundament för muren. Ett fundament med armering, därefter murad leca. Och denna mur bekläds med beklädnadssten i granit och på toppen ett topplock i granit - 7 cm tjockt.För att fylla jord i blomrabatten anlitades igen en grävmaskin, som lyfte bort de massor som inte passade och lade kross invid muren och sedan jord åt blommorna.Nere vid vägen avslutades muren med en liten enkel trappa/ stig upp till parkeringen. Blocksteg i trappan och stolpelement i granit med stolplock innan häcken tar vid.

Nivåer åtgärdas.

Muren beklädd

Återfyllnad nu

v

återfyllnad

 

 .

Entréplan tar form

Entréplan behöver få rätt höjd i förhållande till husets trappa.Fylls först med sten och senare med mindre fraktioner, som packas för att utgöra en stabil grund för entréplanen med smågatsten.Armering och fin sand läggs som bädd till stenarna. Smågatstenen möter sedan trappan upp från parkeringen.

Anslutning trappa

Innan påbörjat

Sättning gatsten

Resultatet

Beklädnad av husgrund

Efter att stödmur och trappa var klara kändes det naturligt att även klä in grunden i samma beklädnadssten som stödmuren vid blomrabatten. Det behövdes få in lite mer tyngd i huskroppen. Ett tips är att man i ytterhörn använder sig av de färdiga hörnstenarna för att nå ett gott resultat. Även lilla stödmuren vid sidodörren till garaget fick samma beklädnad.Då stenen monterades på grunden vid nishen till garageporten använde vi strävor för att hålla uppe de tunga stenarna tills de satt fast på egen hand.Små träpinnar i lagom tjocklek användes som distans mellan stenarna för att få jämnn fog. En bräda skruvades först fast för att få stenarna på rätt nivå.

Den nakna väggen

Nakna stödmuren

Garageport på gång

Fasad -köksfönster

Beklädnad av husgrund

Detta jobb gjordes under 2011. Den lilla stödmuren invid garaget fyller sitt syfte eftersom huset ligger i en sluttning. det är viktigt med dränering i en sådanhär sluttning. Det är mycket vatten som rinner ner från berget. Dräneringsrör går under muren, samt ett dagvattenrör, som syns i bild.Mina två favoritord i dessa sammanhang är dränering och armering!!Båda lika viktiga. 

Under köksfönstret

Lilla stödet klart

Hörnsten i all ära

Garageuppfart

Trappa mellan garageuppfart och entréplan

Till trappan från garageinfart till entréplan valde jag blocksteg i granit. Innan trappstegen kom på plats fylldes slänten upp med sten och finare kvalitet och packades. Sedan gjöt man en 'kaka' av cement som armerades med 10 mm armeringsjärn. Trappan byggdes sedan upp nerifrån det bredaste blocksteget och uppåt. Blockstegen sattes i cementbruk. Viktigt att ha lite fall utåt på stegen så inte vattnet stannar kvar vid regn och blir halt. Lägg inte heller till fler än två-tre trappsteg per dag - låt 'brinna' emellan. Blomtrappan mellan fasad och trappa murades upp i leca och fick beklädnad av granit och överst lade vi också likadant avslut som den intillvarande stödmuren fått - 7 cm tjocklek på topplock i granit. Blomtrappan har hunnit få många positiva kommentarer av förbipasserande - blev alltså ett lyckat och lite annorlunda tillskott till stentrappan.
 

Brant slänt...

Trappan klar

Med blommor...

Hörndetalj

 

Kantsten avslutar parkeringen

Eftersom vägen utanför har höjts, har också parkeringen behövt fyllas upp ca 30-40 cm och behöver ha stöd mot häcken vid vägen. Viktigt att få rätt lutning på den plana ytan för korrekt vattenavrinning. Vi sätter också in ett avlopp för att leda bort överflödigt vatten. För att få en trevlig hörna vid vattenutkastaren på parkeringen som kontrast mot övriga grusade parkeringen stenlägger vi en avgränsad del. Samma smågatsten som i entréplan. Eftersom tomten sluttar mot häcken utanför kantelementen förankrades fundamentet lite extra med armering så kantelementen står stabila. Först grävdes ur för fundamentet, som gjöts i en platsbyggd träform. Armering i fundament och några armeringsjärn sticks ner i fundamentet. Dessa ska senare vara stöd för själva stenen. För att uppnå de mjuka formerna trots den hårda stenen valdes de rundade kantelementen - radiestnenar.

Fall mot brunn ..

Förankring ...

Kantsten satt ...

Smågatsten pryder

Föregånde artikel Mur & uteplatsbygge
Nästa artikel Ekliden, ny trädgårdsplanering