icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Ny entré och garageuppfart - Total makeover

Ny entré och garageuppfart - Total makeover

Den fula ankungen blir en vacker svan

En grå trist putsad betongmur med klotter och snöröjningens skador och en garageuppfart som såg för jä..ig ut ska få en ansiktslyftning som också lyfter hela huset.

Betongmur före

Förebild

Betongmur före renovering 

Innan renovering

Före renovering

Muren börjar ta form

Stenplattorna på båda sidor om garageuppfarten ska ersättas med en mur och den och den gamla stödmuren åt gatan med puts ska kläs in med skiffer. Vid trädgårdssidans entré finns också en stödmur som ska kläs in med samma skiffer. Entréns växter tas bort och jorden byts ut.

Det börjar ta sig

 

Det börjar ta sigDet börjar ta sig

Skiffer smågatsten

Trappan från gatan byggs upp

Garageuppfarten och gångarna ska läggas med gatsten. Trappstegen ska byggas upp med kantsten och samma gatsten. Trappan avgränsas mot uppfarten med kantsten.

Påbörjar stentrappa

Påbörjar stentrappa

Stentrappa och mur

Stentrappa och mur

Stentrappa och mur

Uppfarten tar form ...

Garageuppfarten läggs med mörk flammad gatsten med inslag av ljusa stenar som accenter. I direkt anknytning till uppfarten finns ett förrådsutrymme som läggs i ett stycke med uppfarten.

Smågatsten

Smågatsten uppfart

Smågatsten uppfart

Smågatsten uppfart

Smågatsten uppfart

Gången på trädgårdssidan växer fram

Stenplattorna på trädgårdssidan byts ut med samma gatsten som uppfarten och entrén. Kantstenen vid husväggen läggs 15 cm ut och sjösten läggs som dränage och kontrast invid väggen.

Sten

Trädgårdsgång

Trädgårdsgång

Smågatsten uppfart

Trädgårdsgången

En uteplats blir till

Även utrymmet under balkongen som först var tänkt att byggas av trä men det blev gatsten där också. Det blev bra visade det sig efteråt ... :-)

Uppfart

Finputsning

Läggningsjobbet är klart och nu inleds finputsningarna med bl a topplattor på murarna, skifferplattorna på murarna fogas liksom gatsten får fog. Jorden utanför entrén byts ut mot ny fräsch jord och förbereds för nyplantering.

Skiffermur

Skifferbeklädd mur

Skifferbeklädd mur

Skiffermur

Finputsning

Finputsning

Finputsningarna fortsätter med att lägga blandad svart och vit sjösten mellan stenläggningen och husväggen. På utsidan av stödmuren läggs sten på marken för att bli av med ogräset som växte där tidigare. Under altanen vid muren på trädgårdssidan läggs samma sjösten och större stenar för att skapa en fin utsikt från sovrummet som ligger innanför. Även kaprifolen har fått det finare runt roten. :)

Dekorsten längs huset

Kullersten

Smågatsten

Sten

Kullersten och smågatsten

Den sterila entrén får växter

När nu stenjobbet är klart ska entrén få ett ansiktslyft i och med att de nya växterna kommer på plats. Rhododrendron planteras utanför entrén och gräs och lägre växter planteras vid garageuppfarten.

Skiffermur

Sten trädgård

Mur i skiffer

Uppfart

Föregånde artikel Mikkos uteoaser
Nästa artikel Min snygga stensockel