icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Monteringsanvisning Stödmur Waxholm

Monteringsanvisning Stödmur Waxholm

Stödmur Waxholm - Kraftig och stabil!

Detta är en kraftig stödmur för dig som vill bygga lite högre och stabilare. Stenarna låses fast med hjälp av låspluggar i plast. Med dessa kan du enkelt styra om muren ska luta svagt bakåt eller om den ska vara helt lodrät. För extra stabilitet skall hålrummet i stenen fyllas med betong eller krossmaterial. Waxholm kan byggas lodrät upp till 60 cm utan geonät och 100 cm om geonät används. Väljer du att bygga din stödmur med lutning kan du istället bygga den 100 cm hög utan geonät och hela 190 cm med geonät. Lutningen är 4 grader.

Tack vara att murblocken är ihåliga blir varje sten hanterbar och gör att murstenen är lämpad för att dra kabel igenom för exempelvis belysning. För murar upp till 1 meters höjd behövs i regel ingen nätförankring när man bygger muren lutande. Vid byggnation av rak mur rekommenderas att den syliga muren inte överstiger 0,6 meters höjd. Vid användning av geonät bör nät sättas i vart tredje alternativt vart fjärde varv, första geonätet bör sättas mellan något av de första varven för att skapa en stabil grund att bygga vidare på.

Bygga Stödmur Waxholm Steg 1

 

 

Steg 1

Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred ränna till murens grundläggning. Bakom stödmuren ska lika mycket grävas ut som murens totala höjd. Lägg i en fiberduk.
Fyll på med ett lager av bergkross/stenkross 0-32/0-40 mm eller motsvarande. Fyll upp till önskad höjd (10% av stödmurens totala höjd ska vara under jord) och komprimera med hjälp av markvibrator.

Bygga Stödmur Waxholm Steg 2

Steg 2

Avjämna med ett finare grusmaterial (flis 2-4) ca 3 cm tjockt lager. Sätt första murskiftet i mitten av det utgrävda diket. Vid lutande mark, sätt första stenen vid den lägsta nivån. I de fall dräneringsrör används skall detta placeras bakom nedersta blocken med jämt fall så att vattnet leds bort från muren. För att dräneringsröret inte ska täppas till placeras en remsa fiberduk ut innan nästa fyllnadslager tillkommer. Fyll igen hålet på stenen med krossmaterial för tyngd och stabilitet samt montera murpluggen för vertikal eller lutande mur genom att sätta den rak eller vrida den 90°.

Bygga Stödmur Waxholm Steg 3

Steg 3

Fyll på ett dräneringsskikt av makadam 8-16 mm eller motsvarande till en bredd av minst 15 cm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen, stenkross 0-32 eller motsvarande. Komprimera bakomliggande material med lätt vibratorplatta, 80-125 kg tjänstevikt. Kör försiktigt och inte för nära muren så att den riskerar att ändra läge.

Fortsätt montera murpluggen för vertikal eller lutande mur genom att sätta den rak eller vrida den 90°. Om geonät används bör första nätet placeras mellan första och andra skiftet. Lägg ut nätet över murpluggen så att det hakar i och förankras i murpluggen. Sträck geonätet väl och fyll på med fyllnadsmaterial bakom muren, så att sträckningen säkerställs.

Bygga Stödmur Waxholm Steg 4

Steg 4

Fortsätt med ett eller ett par murstensrader som läggs i förband till nästa geonät placeras ut. Packa kontinuerligt bakfyllnaden samt fyll igen håligheten i varje sten. Vid varierande och besvärliga markförhållanden rekommenderas geonät även vid låga murhöjder.

Bygga Stödmur Waxholm Steg 5

Steg 5

Avsluta översta skiftet med en rad avtäckning 420x300x70mm. För bästa stabilitet
rekommenderas att avtäckning och eventuella hörnstenar limmas med något av våra stenlim CoolTack och StoneGrip. Återfyller du med jord vid det översta skiftet, vik upp en fiberduk som avskiljning mellan mursten/avtäckning och jorden för att undvika materialvandring och missfärgning av muren. 
Tänk på att inte lägga för tjockt lager med jord då vatten måste kunna nå dräneringen.

Exempelmur 1

Exempelbild 1

Lutande stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 100 cm ovan mark.

Exempelmur 2

Exempelbild 2

Rak stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 60 cm ovan mark.

Exempelmur 3Exempelbild 3

Lutande stödmur med geonät. Maxhöjd ca 190 cm ovan mark.

Föregånde artikel Monteringsanvisning Stödmur Muskö