icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Monteringsanvisning Stödmur Muskö

Monteringsanvisning Stödmur Muskö

Stödmur Muskö är en robust och snygg stödmur som fungerar utmärkt för högre konstruktioner. Muren byggs ihop med hjälp av smidiga låspluggar. Beroende på placeringen av dessa väljer du om muren ska byggas helt lodrät eller med svag inåtlutning för extra stabilitet. De ihåliga stenarna gör stenen mer lätthanterlig och fylls sedan igen med kross eller betong för ökad hållbarhet. Muskö ger en stabil mur som håller för trycket!

Tack vara att murblocken är ihåliga blir varje sten hanterbar och gör att murstenen är lämpad för att dra kabel igenom för exempelvis belysning.

För murar upp till 1 meters höjd behövs i regel ingen geonätsförankring när man bygger muren lutande. Vid byggnation av rak mur utan geonät rekommenderas att den syliga muren inte överstiger 0,6 meters höjd. Vid användning av geonät bör nät sättas i vartannat alternativt vart tredje varv, första geonätet bör sättas mellan något av de första varven för att skapa en stabil grund att bygga vidare på. Exempelmurar och dess höjder hittar du längst ner på denna sida.

Läs vår monteringsanvisning nedan och start ditt murbygge!

Bygga Stödmur Muskö Steg 1

STEG 1
Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred ränna till murens grundläggning och första varv. Bakom stödmuren ska lika mycket grävas ut som murens totala höjd. Lägg i en fiberduk och fyll på med ett lager av bergkross/stenkross 0-32/0-40 mm eller motsvarande. Fyll upp till önskad höjd (10% av stödmurens totala höjd ska vara under marknivå) och komprimera med hjälp av markvibrator.

Bygga Stödmur Muskö Steg 2

STEG 2
Avjämna med ett finare grusmaterial (flis 2-4) ca 3 cm tjockt lager. Sätt första murskiftet i mitten av det utgrävda diket. Vid lutande mark, sätt första stenen vid den lägsta nivån. I de fall dräneringsrör används skall detta placeras bakom
nedersta blocken med jämt fall så att vattnet leds bort från muren. För att dräneringsröret inte ska täppas till placeras en remsa fiberduk ut innan nästa fyllnadslager tillkommer. Fyll igen hålet på stenen med bergskross.

Bygga Stödmur Muskö Steg 3

STEG 3
Fyll på ett dräneringsskikt av makadam 8-16 mm eller motsvarande till en bredd av minst 15 cm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen, stenkross 0-32 eller motsvarande. Komprimera bakomliggande material med lätt vibratorplatta, 80-125 kg tjänstevikt. Kör försiktigt och inte för nära muren så att den riskerar att ändra läge.

Montera murpluggen för vertikal eller lutande mur genom att sätta den rak eller vrida den 90°. Om geonät används bör första nätet placeras mellan första och andra skiftet. Lägg ut nätet över murpluggen så att det hakar i och förankras i murpluggen. Sträck geonätet väl och fyll på med fyllnadsmaterial bakom muren, så att sträckningen säkerställs.

Bygga Stödmur Muskö Steg 4STEG 4

Fortsätt med ett eller ett par murstensrader som läggs i förband till nästa geonät placeras ut. Packa kontinuerligt bakfyllnaden samt fyll igen håligheten i varje sten. Vid varierande och besvärliga markförhållanden rekommenderas geonät även vid låga murhöjder.

Bygga Stödmur Muskö Seg 5STEG 5
Avsluta översta skiftet med en rad Avtäckning Mur 420x300x70mm. För bästa stabilitet rekommenderas att avtäckning och eventuella hörnstenar limmas med stenlim som CoolTack, StoneGrip eller liknande. Återfyller du med jord vid det översta skiftet, vik upp en fiberduk som avskiljning mellan mursten/avtäckning och jorden för att undvika materialvandring och missfärgning av muren.
Tänk på att inte lägga för tjockt lager med jord då vatten måste kunna nå dräneringen.

Exempelmur Muskö 1

Exempelbild 1
Lutande stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 100 cm ovan mark.

Exempelmur Muskö 2

Exempelbild 2
Rak stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 60 cm ovan mark.

Exempelmur Muskö 3

Exempelbild 3
Lutande stödmur med geonät. Maxhöjd ca 190 cm ovan mark.

Föregånde artikel Monteringsanvisning Haga Mini
Nästa artikel Monteringsanvisning Stödmur Waxholm