icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Monteringsanvisning Haga Mini

Monteringsanvisning Haga Mini

En liten mur som ger storslagna resultat!

Haga Mini byggs med enklehet och fungerar utmärkt för stödmurar upp till en maximal höjd om 1m i trädgården. Murens bakkant är försedd med en klack som gör att muren lutar bakåt vid montering. Fronten på varje murblock är knäckt och ger därför en skrovlig yta som får en naturstensliknande karaktär och vacker struktur. Det kilformade blocket monteras enkelt genom att stapla det i halvförband, inga låspluggar, geonät eller andra förankringsprodukter behöver nyttjas. Haga Minis stora styrka är dess smidiga format och lätta vikt, samt den stora flexibiliteten i själva monteringen då man snabbt kan svänga muren och vandra från raka till böljande murar i trädgården. För en riktigt snygg lösning och ett fräckt avslut så kan avtäckning monteras som toppsten.

Bygga Stödmur Haga Mini Steg 1

STEG 1
Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred ränna till murens grundläggning. Bakom stödmuren ska lika mycket grävas ut som murens totala höjd. Lägg i en fiberduk som markavskiljare och sätt grunden för din mursten.
Fyll på med ett lager av bergkross/stenkross
0-32/0-40 mm eller motsvarande. Fyll upp till önskad höjd (10% av stödmurens totala höjd ska vara under jord, och helst ett helt murblock) och komprimera med hjälp av markvibrator.

Bygga Stödmur Haga Mini Steg 2

STEG 2
Avjämna med ett finare grusmaterial (flis 2-4) ca 3 cm tjockt lager. Sätt första murskiftet i mitten av det utgrävda diket. Vid lutande mark, sätt första stenen vid den lägsta nivån. I de fall dräneringsrör används skall detta placeras bakom
nedersta blocken med jämt fall så att vattnet leds bort från muren. För att dräneringsröret inte ska täppas till placeras en remsa fiberduk ut innan nästa fyllnadslager tillkommer. Fyll igen hålet på stenen med bergskross.

Bygga Stödmur Haga Mini Steg 3

STEG 3
Fyll på ett dräneringsskikt av makadam 8-16 mm eller motsvarande till en bredd av minst 15 cm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen, stenkross 0-32 eller motsvarande. Komprimera bakomliggande material med lätt vibratorplatta, 80-125 kg tjänstevikt. Kör försiktigt och inte för nära muren så att den riskerar att ändra läge.

Bygga Stödmur Haga Mini Steg 4

STEG 4
Fortsätt med ett eller ett par murstensrader som läggs i förband och återfyll bakom dessa. Packa kontinuerligt bakfyllnaden för ett så stabilt resultat som bara möjligt. 

Fortsätt sedan att bygga upp din mur tills du når önskad höjdnivå.

Bygga Stödmur Haga Mini Steg 5

STEG 5
Avsluta översta skiftet med en rad avtäckning. Toppsten och avtäckning finns i ett brett urval i både betong och vacker granit. Granit har blivit allt populärare att montera på muren då denna ger en vacker detalj och inramning på muren. För bästa stabilitet rekommenderas att toppstenen limmas med något av våra stenlim CoolTack 286 eller PU StoneGrip 598. Återfyller du med jord vid det översta skiftet, vik upp en fiberduk som avskiljning mellan mursten/avtäckning och jorden för att undvika materialvandring och missfärgning av muren. Tänk på att inte lägga för tjockt lager med jord då vatten måste kunna nå dräneringen. En vanlig lösning är att lägga dekorsten precis bakom muren och dess krönsten för att skapa en dekorativ yta.

Föregånde artikel Monteringsanvisning Kantsten Visby
Nästa artikel Monteringsanvisning Stödmur Muskö