icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
20års garanti

20 ÅRS GARANTI

Som unik leverantör i Sverige erbjuder vi 20 års garanti på vår granit. Att köpa granit från Stenbolaget är ett tryggt val och det är tack vare den höga kvaliteten på vår granit, som vi kan erbjuda 20 års garanti. Vår granit har en historik som sträcker sig hela vägen tillbaka till romarriket. Ni kan hitta många antika granitpelare i Europa som stått i över 2000 år och kommer från stenbrott som angränsar till vår granit.

Granit

GARANTINS OMFATTNING

Stenbolaget lämnar 20 års garanti på levererad granit som producerats i våra fabriker. Produkter som omfattas är uppmärkta med 20 års garanti. Garantin gäller för:

  • Frost-tålighet – Vi garanterar att graniten inte tar åt sig vatten som vid frost kan ge skador. Graniten är godkänd för nordiskt klimat.
  • Rostutfällningar – Vi garanterar att graniten inte innehåller järn som ger rostutfällningar.
  • Hållbarhet - Vi garanterar att vår granit håller för det användningsområden vi har angett.

GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR

För att garantin skall gälla krävs att:

  • Produkten är monterad enligt byggstandard AMA
  • Graniten inte används på avvikande sätt, utsätts för åverkan eller att den reparerats på ett felaktigt sätt.
  • Eventuellt fel skall reklameras inom skälig tid efter det att det upptäckts eller borde upptäckts vid underhåll.

Garantin gäller inte för fel orsakade av felaktig installation eller hantering.
Garantin gäller endast Produkt som installerats/använts på fastighet i Sverige.
Garantin följer fastigheten vid eventuell överlåtelse av fastigheten.

20 års garanti

Garantiåtagande

Vid godkänd garanti ersätter Stenbolaget produkten kostnadsfritt. Produkten kan hämtas på valfri lagercentral. Ersättningen innefattar ej kostnader för demontering, montering, transporter eller liknande.

Reklamation

Eventuell reklamation görs skriftligt till Stenbolaget så snart möjligt efter att felet upptäcks. Större fördröjningar som gör att ett fel förvärras medför att garantin förfaller. Vid reklamation maila bilder och information om vad reklamationen gäller till kundservice@stenbolaget.se.

VÅR BERGAMA GRANIT

✔ Ansvarsfullt producerad

✔ Certifierad granit

✔ Slitstark

✔ 20 års garanti

✔ Ett tryggt val

Lär dig mer om vår granitproduktion


Granit i trädgården

se mer om vår granit

Nästa artikel VÅR GRANIT ÄR ETT TRYGGT VAL