icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Skifferguiden - Från stenval till montering!

Skifferguiden - Från stenval till montering!

Att montera skifferplattor i trädgården blir allt populärare och stenen slår historiska vingslag över våra trädgårdar. Skiffern utformar ett utegolv som utstrålar lyx och en tidlös känsla. Oavsett vilken miljö du lägger skiffer i så skapar du en hemtrevlig miljö som bäddar upp för umgänge!

I vår stora skifferguide går vi igenom några av dom vanliga valen och frågorna som brukar uppstå hos våra kunder. Men även härliga tips och råd längst vägen mot en lyckad skifferläggning.

 

Glimmerskiffer i oregelbundet format för tankarna söderut! Välj en tjocklek efter ditt val av montering. Tunnare skiffer till gjutet underlag och tjockare sten för montering i sättlager.

När det är dags att planera inför en skifferyta är det viktigt att först ta med i beräkningen vilket tryck som kommer belasta stenläggningen, dom estetiska valen och även övriga önskemål man har till sin skifferläggning. Färg, format, stenens nyans och ytstruktur är vanliga frågor som behöver besvaras innan spaden kan gå ner i marken. Planeringen lägger en god grund för resan att ta fart mot ett färdigt utegolv och lyckad stenläggning.

En bra start i processen är att ta resan via våra produkter i vår webbshop där mycket inspirationsbilder, produktbilder och texturbilder hittas och kan ge en god kännedom kring hur produkten ser ut. Dels hur formatet på stenen kan variera, texturen och dom olika nyanser som finns att välja mellan.

Du kan även besöka någon av våra utställningar om du vill ha möjligheten att känna och klämma på materialet för att få en bättre insikt i hur det skulle kunna passa i just din trädgård.

I vårt sortiment hittar du en rad olika produkter för trädgårdar och offentliga miljöer. Vi på Stenbolaget är kunniga på skiffer och har i våra utställningar lagt många och stora ytor av våra mest populär produkter. Så känner du att du behöver fördjupa dig i materialet och kanske se och känna på stenens yta mer än på bild, besök då våra showroom och utställningar runt om i landet. 

Självklart är en provbit en fördelaktig lösning som också kan göra valet lättare. I våra butiker kan du köpa med dig en större bit av våra oregelbundna skiffersorter eller hällgolv. Ett bra sätt att kunna känna av hemma. 

Skiffer Savann bidrar till en varm stensättning!

När du sedan hittat rätt skiffersort så är det dags för att se över hur din montering skall ske. Hur ska stenytan se ut när den är färdig? Vilket sätt ska din skiffer monteras på? Samt vilken stil på fogen önskar du? Skiffer kommer i olika tjocklekssorteringar, storlekar på stenarna och med olika förutsättningar. Välj en monteringsmetod som passar ditt material, och framförallt välj en tjockleksintervall på ditt skiffer som klarar att monteras på det sätt du tänkt. Skiffer kommer oftadt med varierande tjocklek och anpassning får göras vid montering för att uppnå en jämn yta.

Stil på skifferläggningen:

Känner du att en striktare, skarpkantad och modernare läggning är det du söker så finns flera vägar att gå. Antigen genom att kapa alla sidor och kanter på den oregelbundna stenen. Klart mer jobb men kan skapa enastående resultat i slutändan. En annan lösning är att montera sågade hällar för att uppnå en striktare stenläggning och trädgårdsmiljö. En sågad skiffer skapar linjer och moderna former medans den naturliga klovytan lever fritt över utegolvet. Hällgolven kommer i många skiffersorter där bredden är i fast format medans längderna varierar. Dom fallande längderna bidrar till stor lekfullhet i ytan samtidigt som dom raka linjerna håller ordning och en stilrenhet.

Offerdalsskiffer i Hällgolv kommer med en fast sågad bredd där längderna och fogarna skapar extra liv i läggningen!

Söker du dock en mer klassisk läggning så är oregelbunden skiffer, dekorsten i skiffer, och trampstenar perfekta alternativ för dig. Gärna i kombination med varandra. Trampstenar monteras med enklare insats och ger trädgården tydliga passager och gångstråk.

Vacker trampsten i Glimmerskiffer ger en tydlig gångväg.

I det fall att du tänkt lägga en oregelbunden skiffer kan det vara en bättre lösning med huggna kanter och att inte såga raka snitt. Oregelbunden Skiffer är ett material som kräver en hel del bearbetning och anpassning efter varje ytas förutsättningar och omgivning. Du kan både klippa med specialverktyg eller hugga och knacka till kanterna med olika verktyg för naturliga snitt. Men att knäcka eller hugga stenen kan vara utmanande, framförallt när plattan är tjock och med faktan att vissa skiffer är hårdare än andra.

Läs mer om just Oregelbunden skiffer, montering, bearbetning och små tips nedan:

1. Planeringsstadiet och behovet:

Som ett första steg i din planering är det viktigt att vända på alla stenar för att kunna hitta eventuella fallgropar, potentiella önskemål för att undvika problem på uppstuds senare.

Belastningen som vi nämnde tidigare är en klart viktig faktor för vilken konstruktion du skall genomföra. ytor med belastning, trädgårdsgångar, uteplatser och enklare gångvägar med stegsten har alla olika krav på underarbetet och det är viktigt att ta ställning till hur din yta skall utföras.

Har du tänkt att montera din yta i bärlager och stenflis eller rent av gjuta ditt underlag? Gjutna underlag kräver ett större förjobb då en armerad, gjuten platta behövs. Men ett skiffergolv monterat på ett gjutet underlag blir mer som ett färdigt golv och en känsla av att ”inomhus flyttar ut”. Detta kan klart vara ett måste för vissa belastningar. Montering sker på gjutet underlag med naturstensfix och en fog lämpad för stenen och den fogbredd stenytan har.

Tjocklek och storleken på plattor blir också ofta en avgörande faktor i ditt stenval. Skiffer är en natursten som klyvs ur block för att få till ett bra trädgårdsmaterial, detta ger en naturlig klovyta samt att tjockleken varierar mellan olika partier. Tjockleken varierar även ofta i samma skifferplatta. Några exempel på våra mest populära skiffersorter med olika tjockleksspann är:

Oregelbunden Glimmerskiffer 10-20

Oregelbunden Skiffer Tundra 10-30

Oregelbunden Offerdalsskiffer 20-40

Oregelbunden Glimmerskiffer 30-60

Oregelbunden Oppdalsskiffer 30-40

Dom tunnare stensorterna som ofta kommer levererade med mindre bitar, gör sig absolut bäst lämpade för montering på just ett gjutet underlag eller monterade i jordfuktad betong och inte lika bra i sättlager. Dom tjockare ämnena lämpar sig fint i bärlager och sättlager men även där bör belastning avgöra monteringen då vissa extra tilltagna tjocklekar klarar en  högre belastning än andra. 

Oavsett vilken tjocklek på sten du väljer så är det alltid viktigt med ett noggrant utfört underarbete! Är du osäker på hur du skall lägga din skiffer eller vilken tjocklek du skall välja så kan du alltid bolla detta med oss på Stenbolaget.

2. Val av stensort:

När du väl fått fram hur din montering skall ske och vilken belastning den skall klara så kommer ett riktigt roligt steg i processen. Att välja skiffer! Förmodligen har nu ett antal sorter sållats bort eller att vissa anses vara mer anpassade än andra.

Olika format, nyanser, texturer och ursprung finns att välja mellan. Söker du en stilren grå ton, svart skiffer, sydeuropeisk känsla eller rent av en yta med vingslag av Svenska fjäll?

3. Lägg den bärande bädden för en lyckad skifferläggning:

Första steget när man ska lägga skiffer i just bärlager och sättlager är att noga mäta ut området där stenen ska ligga. Lättast är att markera ut linjerna med sprayfärg, men ett annat alternativ är att använda murarsnöre som du fäster kring ytan. Var noga med att planera även för inramningen av din skiffer och så att utrymme för kantsten räknas in. Att föredra är en kantsten i granit. Stenen samspelar vacker tillsammans med skiffern och du får både ett hållbart golv, hög kvalitet på inramningen och bibehåller naturmaterialet genomgående över ytan. Men även för att fläta samman dessa hantverk och hur dom är bearbetade.

Hur djupt du sedan gräver beror på vad du ska använda ytan till. Är tanken att lägga en trädgårdsgång eller uteplats räcker det ofta med ca 15-25 cm.

Är det en lite tyngre belastning än så så behöver schaktdjupet tilltas.

Rama in din urgrävda yta med fiberduk för att undvika att materialen blandas upp och för att slippa materialvandring. Fiberduken bör monteras med överlapp i sina våder och inte skarvarna dikt an varandra, var noga att montera duken upp vid kanterna också för att hålla samman ytan.

Packa en stabil kärna av bärlager och använd en markvibrator till hjälp. Det är denna maskin som komprimerar bärlagret och får grunden stabil. Vi använder oss främst av bergskross 0-32 då detta ger en stabil grund för din stensättning. Packa väl i omgångar och säkerställ att du får till både fall på ytan för avrinning och att ytan är packad även neråt i massorna. Ett tips att fylla upp och packa i omgångar för att sedan göra klart bädden för själva sättlagret.

Räkna ut hur mycket kross du behöver i vår kalkylator på respektive produkt och köp i färdiga storsäckar eller på lösvikt i någon av våra butiker och anläggningar. Tänk på att underlaget sjunker med ungefär 15 % när du använder en markvibrator och ta till din beställning så att hela din yta och ditt behov täcks.

Vid mjuka markförhållanden är det bra att packa bärlagret extra tätt. Ta en extra runda eller två med markvibratorn och glöm inte bort att vattna där i mellan. Det gör att materialet sätter sig extra. 

När bärlagret är färdigställt och du jobbat klart med markvibbran så är det dags att förbereda själva sättbädden för din skiffer. Skiffer monteras ofta i stenmjöl 0/8 eller stenflis 2/6. Stenflis (Makadam/Flis 2-6) är dock en rekommendation från oss då det dränerar bättre än stenmjöl och fukt får svårare att vandra upp i plattorna.

Sättmaterial som fungerar för avjämning på markytan. Fördela skiktet jämnt och använd markvibratorn ännu en gång. Använd rör som du gräver ner i bädden och dra av din sättbädd med en rätbräda eller jämn planka och se till så du följer ditt fall på ytan. En rekommendation är att försöka landa med ett fall på 1-2cm/meter.

Att lägga skiffer är klart mer tidskrävande än plattor och marksten i fasta format och du kommer behöva justera ditt underlag för varje unik skifferplatta. Då stenen kommer i olika storlekar och tjockleksspann gör det att du kommer behöva justera sättbädden längst resans gång för att få varje lagd platta stabil.

 

Nu är vi framme vid skifferläggningen:

Oregelbunden skiffer och sågade skifferhällar levereras samtliga produkter på träpall där stenen ligger travad. Att jobba från flera olika lager i pallen är en fördel med dom flesta stenmaterial då man sprider ut materialet väl och får isär nyanserna i partierna. Skiffer är ett naturmaterial där skiftningar i stenen och ådringar kan vandra och göra ytan extra unik. Så en spridning kan bidra till extra effekt och en härlig variation.

Leta runt på dina pallar och testa dig fram och visualisera för att få till den ytläggning du önskar. 

Som vi nämnde tidigare så kan en striktare läggning och modernare yta innebära mer kapning av kanterna på dina skifferplattor. Och för en mer klassisk skifferläggning med rå eller huggen kant kan mer av materialet på pallen nyttjas och extra spill undvikas.

Generellt bör man räkna med ett spill på ca 15% när man lägger en oregelbunden skiffer. Och inte minst när du tänkt att kapa raka snitt och stilrenare kanter.

Välj ut dina oregelbundna bitar som skall mötas i läggningen och försök hitta rätt för varje sten i pallen. Ibland kan man använda bitar nästan helt utan att behöva hugga till dom. Jobba bit för bit och låt din skifferyta sakta växa fram.

Skiffer är ett roligt men också tidskrävande pussel. Men en sak är säker…det är värt den tid man lägger ner! 

Montering av skifferplattorna sker på samma sätt som gatsten, marksten och betongplattor, med en gummiklubba. Även en uretanklubba kan användas och ge en rekylfri funktion. Med klubban driver du ner stenarna i underlaget utan att alls skada stenen.

När du fått skiffern på plats ordentligt är det viktigt att den ligger stumt över hela stenen, behöver justering ske i sättbädden undertill så lyfter du helt enkelt upp plattan eller vickar upp den del där justering skall ske.

Monteringstips: 

- Se sedan till så att du har riklig täckning av sättmaterial under varje skifferplatta för att undvika att stenen ligger och vickar. Det är ofta bättre att landa ett par millimeter för högt för att sedan driva ner stenen i sättbädden för en stum montering.

- Lägg tiden på att leta i pallen för att spara in på tiden det tar att kapa en viss form på stenar som kanske redan finns.

- Vid montering av sågade skifferhällar blir inte spillgraden lika hög som när ett oregelbundet material används. 

Få till dina fogar

Fogarna på en skifferyta är oftast bredare än många andra stengolv i trädgården.

Naturligt huggna kanter ger ett bredare möte och korsningar mellan stenarna. Sågade kanter ger dock en smalare fog. Fogsprånget bör anpassas efter tycke och smak men även efter det material du tänkt foga din yta med. En smalare fog innebär också mer bearbetning och en högre spillgrad. (Se exempelbild lägre ner i guiden)

Monteringstips: 

- Försök att undvika långa och raka "generalfogar" där en längre fog vandrar genom stora delar av ytan. Det kan ge en känsla av att golvet tillhör olika uterum. Denna linje kommer även lysa upp extra i en annars oregelbunden yta.

- Använd inte allt för små bitar mitt i en läggning där endast stora bitar möts. Den lilla skifferbiten kan uppfattas som en trasig skifferbit och helt enkelt kännas missplacerad.

- Sker montering på ett gjutet underlag så används en cementbaserad fog för sluta samman din skifferläggning. Och om monteringen utförs i bärlager och sättlager så bör ett flexibelt fogmaterial användas för att kunna följa markens eventuella rörelse. Risken blir annars att det uppkommer sprickbildning i fogen när marken sedan rör sig.

 Oregelbunden Offerdalsskiffer 10-20 monterad på gjutet underlag. Den tunnare skiffern rekommenderas på just detta underlag.

Huggning av dina skifferplattor 

För att kunna bearbeta och anpassa stenarna efter varandra och det mönster du önskar så behöver stenens kanter antingen huggas eller sågas. 

En vanlig metod är att helt enkelt lägga ut materialet mot varandra för att få en tydlig bild över vart bearbetningen skall ske. Man ritar sedan på stenarna med krita i lämplig färg efter skifferns nyans. Det är viktigt att få en tydlig linje att kunna arbeta efter.

Slå kanterna med kulhammare, hammare eller huggmejsel och tänk på att inte hugga för mycket på en gång. Jobba dig fram och hitta rätt form för din läggning. 

Är det en engångsyta och mindre skifferläggning så kan en hammare ofta ge goda resultat. Leta reda på en bra yta att hugga emot och kanske går det tunnare stråk eller avvikelser i plattan som du ändå skulle vilja hugga bort. Vid en längre rak kant man vill hugga så kan det vara en fördel att ritsa ut en linje i stenen.

Vissa skiffer är hårdare än andra och gör det också lite svårare att hugga till exakt.

Vackra Skiffer Lava i svart nyans, med rostfärgade inslag och sitt oregelbundna format!

En huggen kant får ett naturligt snitt och ett mer levande fogdistans än många andra stenläggningar.

Monteringstips:

- Hugg inte bort för stora bitar på en gång utan jobba dig fram mot den ritade linjen. Slå inte i för hård kraft utan försök jobba ut mot den del som skall avlägsnas från skifferplattan.

 - Små justeringar kan du få till genom att bara knacka till när plattan ligger på plats.

 - Om du delat en skifferplatta bör inte alltid spillet slängas utan det kan vara en rent av avgörande nyckel för att få ihop din stenläggning längre fram! Är det inte allt för små bitar så lägg dom på hög och se efter medans ytan växer fram.

 

Att kombinera skiffer med granitprodukter i trädgården skapar en samspelande trädgård där du håller en naturlig röd tråd igenom projektet.

Såga dina skifferplattor 

Om du tänkt lägga en skifferyta med helt sågade foglinjer så får du dels en tightare fog, modernare look och kan helt figursy ditt mönster och din design. Att kapa skiffer är fullt görbart och både sågbord med vattenmatning, rodellkap, motorkap och vinkelslip kan användas. Samtliga med diamantklinga monterad och vattentillsättning mot stenytan är att föredra för att undvika damm, flisande kanter och samtidigt kyla klingan. Sågbord kan dock vara svårt när skifferns bitar är större.

Läs mer om kapning av sten här!

Kapning med vinkelslip och rondellkap sker helt enkelt genom att placera stenen på ett underlag som inte får bli skadat. Detta om man skulle gå igenom hela stenens tjocklek. En tompall är ett bra exempel att ha som underlag. Skiffern levereras ju som vi nämnt på pall och kommer troligen att finnas på plats när monteringen startar. 

Monteringstips:

Monteras en väldigt tight fog så kan det vara klart fördelaktigt att gå hela vägen igenom när du kapar för en helt plan kant att möta nästa. En avvägning som får ske på plats.

Natursten och inte minst skiffer och granit är hårda material! Viktigt vid kapning är att man använder skyddsutrustning, samt att maskinen förses med en diamantklinga för att kunna arbeta sig igenom stenen ordentligt.

När du väljer att kapa dina sidor och foglinjer så är det snyggt att fullfölja ytan igenom då det blir en viss stil på läggningen. Att kombinera huggna kanter med sågade linjer mitt i en skifferläggning kan ibland upplevas rörigt. Låt dom raka snitten hamna ut mot kanten om det går.

Vi hoppas att denna guide kan ge dig en bättre inblick i hantverket bakom en lyckad skifferyta. Vare sig du tänkt göra det själv eller anlita en stenläggare till hjälp, så skapar skiffer något alldeles magiskt. Varje stenläggning får en egen touch och skapar unik yta för trädgårdens umgänge. En yta att känna stolthet över!

Föregånde artikel Ljussätt din trädgård - Tips från en ljusdesigner
Nästa artikel 4 saker att tänka på när du ska anlita en stensättare