icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Sten till hem och trädgård

Sten till hem och trädgård

Natursten är en riktig skönhet som livar upp både hem och trädgård. Med en särskild elegans tar den köket, hallen, uteplatsen eller hela trädgården till nya höjder. Att välja natursten över en gjuten sten är med andra ord en fråga om känsla men även kostnad. Priset landar därefter på en högre summa i jämförelse med fabrikstillverkade stenar. Men å andra sidan ger man hus och hem en sann naturnära känsla som ingen annan sten kan ge. Och du får en sten som håller väldigt mycket längre i både kvalitet, färg och ytstruktur.

Vi guidar dig genom de olika stenvalen i en riktig djupgrävning. Allt för att du ska kunna hitta rätt stenmaterial till din mur, stentrappa, uteplats eller inomhusgolv.

Bergarter skapas under en geologisk process

Naturstenens karaktär är gedigen och robust, slitstark och vacker. Ingen sten är heller den andra lik. De är skapade av naturen och för en särskild charm där var sten har sina ådringar och skönhetsfläckar. Alla är de bergarter som är skapade av ett eller flera olika mineraler under en geologisk process, på och i jordskorpan. Idag kategoriserar vi dessa bergarter vanligtvis i tre fack; sedimentära-, metamorfiska- och magmatiska bergarter.

Lerskiffer och kalksten är exempel på sedimentära bergarter

Lerskiffer och kalksten är två exempel på sedimentära bergarter. De bildas utifrån det sediment som uppstår genom vittring och erosion. Det vill säga bergarter som blivit nedbrutna av yttre krafter till mindre partiklar och därefter blivit transporterat med vind och vatten. Genom en lång process av lagring bildar det tätt packade sedimentet ny sten. Bildandet av kalksten kan även ske med innehåll av fossila material som skal från djur och växtrester. Kalkstenen väcker med andra ord en känsla av urtid.

Marmor kommer till liv under högt tryck och värme

Metamorfisk sten är en bergart som varit under omvandling. Den är bildad ur bergarter som blivit utsatta för högt tryck och värme. Den omåttligt populära marmorn är ett sådant exempel, som är en metamorfoserad kalksten. Karaktäristiskt för marmorn är vanligtvis virvlar och längder med ådror och färgskiftningar. Marmorerad brukar man då kalla den, vilket beskriver ett mönster som utgörs av föroreningar i stenen.

Glimmerskiffer Oregelbunden

Flera skifferbergarter är även metamorfiska. Glimmerskiffer är ett samlingsnamn för flera regionalmetamorfa bergarter som har “skiffrig” struktur, det vill säga att den till uppbyggnad ser skivad ut, är vanligtvis veckad och innehåller synliga kristaller och glimmermineraler. Den har en bättre hårdhet än lerskiffern och kan användas som byggnadssten både inomhus och utomhus. Se våra Glimmerskiffer för utegolvet.

Magmatiska bergarter bildas genom Kristallisation av magma

Granit är en av våra vanligaste stenar och är en stark magmatisk bergart. Den bildas genom kristallisation av magma och består alltid av tre huvudmineraler - kvarts, fältspat och glimmer. Stenen kan skilja sig mycket till utseendet beroende på hur sammansättningen ser ut. Likt för övriga naturstenar kan det förekomma partier med färgskiftning och ådring av föroreningar.

Skillnad mellan tillverkad sten och natursten

Betongsten, granitkeramik, marktegel, kakel och klinker är alla exempel på fabrikstillverkade stenar. De består till en viss andel av naturmaterial men kan även innehålla vissa tillsatsmedel som ger produkterna särskilda egenskaper. Kakel och klinker är exempelvis lergods tillverkade genom torrpressning eller strängpressning. Torrpressning är det vanligaste, där torkat lerpulver under högt tryck och värme pressas i form till en platta. Resultatet blir en jämn platta, med precisa mått och god hållfasthet.

Den tillverkade stenen eller plattan produceras med andra ord under en kontrollerad process i stora volymer och där fabrikören styr utfallet. Färg, form, struktur eller egenskaper som frostbeständighet är några exempel på utförande. I produktionen blir produkterna så gott som identiska till varandra vilket är en stor skillnad mot naturstenen där ingen sten är den andra lik. 

Beroende på vilken sten du har till din stensättning och yta, sköter du de på olika sätt. Kalksten och marmor är exempel på bergarter vars ingående mineraler är mjukare i jämförelse med den magmatiska graniten. De kan vara känsliga för sura vätskor och salt, framförallt om de är polerade. Stenarna suger lätt åt sig vätskor vilket kan skapa fläckar. När du rengör ytan ska du därmed använda naturliga rengöringsmedel som grön- och gulsåpa eller särskild framtagen stenrengöring. Bäst tar man hand om dem genom torrengöring.

Med åren kommer utseendet på stenen att förändras vilket är något att ta hänsyn till. Slitage i form av repor, blekning, missfärgningar och avmattning är oundvikligt på lång sikt, men är även ett vackert tecken på åldrande.

Föregånde artikel Funkishus och modern stil
Nästa artikel Timmerhus: Ett gediget hantverk