Stenmurar

Stenmurar

Stenmurar är en typ av mur med lång historia och kan finnas i många olika utföranden vad gäller material, byggnadstekniker och former. Idag bygger vi främst så kallade bruksmurar, det vill säga murar med bindemedel i form av murbruk. Äldre konstruktioner av stenmurar är vanligtvis kallmur eller torrmur. Det vill säga staplade stenar eller block i natursten utan bruk- eller bindemedel, respektive med bindemedel.

Enkelmur, dubbelmur och skalmur

Den klassiska stenmuren upprättades kallmurad av fältsten. De byggdes utifrån flera olika tekniker - enkelmur, dubbelmur och skalmur är tre exempel där de två sistnämna är av typen dubbelmur. Enkelmuren är den äldsta stenmuren. Den skapade man med större stenar till den första raden och lade därefter mindre stenar i förband ovanpå. Dubbelmurens konstruktion bestod istället av två ytterväggar med större stenar och en fyllnadsmassa av mindre sten mellan. Det gav en stadigare gärdesgård i jämförelse mot enkelmuren.

Blockstensmur Modern Grå 1000x800x200 | Stenbolaget.Blockstensmur Modern Grå 1000x800x200 | Stenbolaget.
Blockstensmur Modern Grå 1000x800x200
Rabatterat pris3 366 kr/st

Stabilt murblock i modern stil.

Mursten Bergama Rustik Grå 340x170x140 | Stenbolaget.Mursten Bergama Rustik Grå 340x170x140 | Stenbolaget.
Mursten Bergama Rustik Grå 340x170x140
Rabatterat pris2 936 kr/m2

Vacker mursten i handhuggen granit.

Gripsholm Normalsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.Gripsholm Normalsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.
Gripsholm Normalsten Grå 420x210x140
Rabatterat pris1 208 kr/m2

Dubbelsidig mur för både fistående och stödmursbyggnation.

Murbeklädnad Rustik Grå 600x300x30-50 | Stenbolaget.Murbeklädnad Rustik Grå 600x300x30-50 | Stenbolaget.
Murbeklädnad Rustik Grå 600x300x30-50
Rabatterat pris1 463 kr/m2

Populär granitbeklädnad för husgrund och murfasad.

Stenmur och gärdesgård i klassisk tappning

Vill du få hem den naturnära känslan som för tankarna till landet? Då kan en klassisk gärdesgård som är kallmurad eller torrmurad vara något för dig. Bygg stenmuren med vacker natursten, oregelbunden sten eller huggen. Fältstenar, kullersten eller råkilade stenblock i granit eller skiffersten är några alternativ. En oregelbunden sten ger en mer traditionell stenmur medan råkilad sten ger en mur i något mer ordnad tappning. Därtill är det enklare att bygga stenmur och gärdesgård med huggna stenar.

Att kallmura är på sätt och vis väldigt enkelt, men kräver tid och finess för att få ett snyggt resultat. Till montering behövs inte särskilt mycket verktyg och att stapla med småsten är inte särskilt tungt. Sedan tar det förvisso tid att sortera stenarna och stapla dem väl till murbygget. Detta är ett sant hantverk och förtjänar tid.

Stenmur i betong är prisvärt och vackert

Den vanligaste typen av stenmur som byggs idag är betongmurar. Betongsten är gjutna och består till grund av bergsmaterial, cement och vatten. De kan skilja sig mycket till utseendet baserat på färg, form och behandling.

Mursten Gripsholm Grå

En stenmur i betong byggs med bindemedel som fristående mur eller stödmur. Med ett gott underarbete och god konstruktion blir din stenmur mycket hållbar. Betongsten är ett prisvärt alternativ då materialet är starkt och har låga produktionskostnader. Dessutom kan en stenmur i betong bli ett väldigt snyggt inslag i trädgården.

Mursten Visby Grå 420x210x140 | Stenbolaget.Mursten Visby Grå 420x210x140 | Stenbolaget.
Mursten Visby Grå 420x210x140
Rabatterat pris799 kr/m2

Tumlad mursten i smart format.

Rubin Normal Grå 300/240x240x150 | Stenbolaget.Rubin Normal Grå 300/240x240x150 | Stenbolaget.
Rubin Normal Grå 300/240x240x150
Rabatterat pris1 290 kr/m2

Smidig mursten till systemet Rubin.

Gripsholm Normalsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.Gripsholm Normalsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.
Gripsholm Normalsten Grå 420x210x140
Rabatterat pris1 208 kr/m2

Dubbelsidig mur för både fistående och stödmursbyggnation.

Solliden Normalsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.Solliden Normalsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.
Solliden Normalsten Grå 420x210x140
Rabatterat pris1 168 kr/m2

Mursten för fristående och stödmurar.

Bygga naturstensmur i trädgården

Blockstensmur Granit Grå

Ett annat alternativ av bruksmur är att bygga en stenmur i natursten. Med mursten i exempelvis granit eller skiffer ger du en exklusiv känsla i din trädgård. Välj ett råkilat stenblock för ett mer naturligt och berglikt utseende, eller en flammad alternativt blästrad granitsten för ett modernt och stilrent utseende. Du kan även bygga stenmur i natursten med leca-block och sedan beklä den med vacker murbeklädnad. Om du bestämmer dig för att bygga en naturstensmur så är det även ett snyggt alternativ att låta en stentrappa i massiva granitblocksteg skapa en passage i din mur.

Murbeklädnad Rustik Grå 600x200x30-50 | Stenbolaget.Murbeklädnad Rustik Grå 600x200x30-50 | Stenbolaget.
Murbeklädnad Rustik Grå 600x200x30-50
Rabatterat pris1 463 kr/m2

Granitbeklädnad för montering på mur och fasad.

Beklädnadssten Granit Rustik Grå | Stenbolaget.Beklädnadssten Granit Rustik Grå | Stenbolaget.
Beklädnadssten Granit Rustik Grå
Rabatterat pris1 377 kr/m2

Beklädnadssten i naturlig form.

Stentrappa Granit Villa Grå 1000x320x140 | Stenbolaget.Stentrappa Granit Villa Grå 1000x320x140 | Stenbolaget.
Stentrappa Granit Villa Grå 1000x320x140
Rabatterat pris1 241 kr/st

Massivt blocksteg för trappbygge.

Stentrappa Granit Villa Grå 500x320x140 | Stenbolaget.Stentrappa Granit Villa Grå 500x320x140 | Stenbolaget.
Stentrappa Granit Villa Grå 500x320x140
Rabatterat pris620 kr/st

Litet smidigt blocksteg för enkel montering.

Murar

Relaterade produkter

Blockstensmur Rustik Grå 700x400x120 | Stenbolaget.Blockstensmur Rustik Grå 700x400x120 | Stenbolaget.
Blockstensmur Rustik Grå 700x400x120
Rabatterat pris1 253 kr/st

Smidigt granitblock för låga murar.

Blockstensmur Rustik Grå 1000x400x200 | Stenbolaget.Blockstensmur Rustik Grå 1000x400x200 | Stenbolaget.
Blockstensmur Rustik Grå 1000x400x200
Rabatterat pris2 021 kr/st

Smidig blockstensmur för den mindre muren.

Blockstensmur Rustik Grå 1000x600x200 | Stenbolaget.Blockstensmur Rustik Grå 1000x600x200 | Stenbolaget.
Blockstensmur Rustik Grå 1000x600x200
Rabatterat pris3 038 kr/st

Blockstensmur med gediget huggen yta.

Blockstensmur Rustik Grå 1000x800x200 | Stenbolaget.Blockstensmur Rustik Grå 1000x800x200 | Stenbolaget.
Blockstensmur Rustik Grå 1000x800x200
Rabatterat pris4 055 kr/st

Stabil och gedigen blockmur i granit.

Gratis rådgivning

Vill du ha en tid avsatt för att diskutera ditt projekt? Oavsett storleken på ditt projekt erbjuder vi gratis rådgivning och hjälp med ditt materialval. Besök en butik eller klicka nedan för att läsa mer och boka.

Boka rådgivning