icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Stenmurar

Stenmurar

Stenmurar är en byggnation med lång historia och kan finnas i många olika utföranden vad gäller material, byggnadstekniker och former. Idag bygger vi främst så kallade bruksmurar, det vill säga murar med bindemedel i form av murbruk. Äldre konstruktioner av stenmurar är vanligtvis kallmur eller torrmur. Det vill säga staplade stenar eller block i natursten utan bruk- eller bindemedel, respektive med bindemedel.

Enkelmur, dubbelmur och skalmur

Den klassiska stenmuren upprättades kallmurad av fältsten. De byggdes utifrån flera olika tekniker - enkelmur, dubbelmur och skalmur är tre exempel där de två sistnämna är av typen dubbelmur. Enkelmuren är den äldsta stenmuren. Den skapade man med större stenar till den första raden och lade därefter mindre stenar i förband ovanpå. Dubbelmurens konstruktion bestod istället av två ytterväggar med större stenar och en fyllnadsmassa av mindre sten mellan. Det gav en stadigare gärdesgård i jämförelse mot enkelmuren.

Stenmur och gärdesgård i klassisk tappning

Vill du få hem den naturnära känslan som för tankarna till landsbygden? Då kan en klassisk gärdesgård som är kallmurad eller torrmurad vara något för dig. Bygg stenmuren med vacker natursten, oregelbunden sten eller huggen. Fältstenar, kullersten eller råkilade stenblock i granit eller skiffersten är några alternativ. En oregelbunden sten ger en mer traditionell stenmur medan råkilad sten ger en mur i något mer ordnad tappning. Därtill är det enklare att bygga stenmur och gärdesgård med huggna stenar.

Att kallmura är på sätt och vis väldigt enkelt, men kräver tid och finess för att få ett snyggt resultat. Till montering behövs inte särskilt mycket verktyg och att stapla med småsten är inte särskilt tungt. Sedan tar det förvisso tid att sortera stenarna och stapla dem väl till murbygget. Detta är ett sant hantverk och förtjänar tid.

Stenmur i betong är prisvärt och vackert

Den vanligaste typen av stenmur som byggs idag är betongmurar. Betongsten är gjutna och består till grund av bergsmaterial, cement och vatten. De kan skilja sig mycket till utseendet baserat på färg, form och behandling.

Mursten Gripsholm Grå

En stenmur i betong byggs med bindemedel som fristående mur eller stödmur. Med ett gott underarbete och god konstruktion blir din stenmur mycket hållbar. Betongsten är ett prisvärt alternativ då materialet är starkt och har låga produktionskostnader. Dessutom kan en stenmur i betong bli ett väldigt snyggt inslag i trädgården.

Bygga naturstensmur i trädgården

Blockstensmur Granit Grå

Ett annat alternativ av bruksmur är att bygga en stenmur i natursten. Med mursten i exempelvis granit eller skiffer ger du en exklusiv känsla i din trädgård. Välj ett råkilat stenblock i form av en blockstensmur för ett mer naturligt och berglikt utseende, eller en blästrad granitsten för ett modernt och stilrent utseende. Du kan även bygga stenmur i natursten med leca-block och sedan beklä den med vacker murbeklädnad. På detta sätt behöver du inte känna dig låst till vissa format och dimensioner utan kan helt själv styra storleken på din mur, storlek på beklädnad och sätta din egen design.

Om du bestämmer dig för att bygga en naturstensmur så är det även ett snyggt alternativ att låta en stentrappa i massiva granitblocksteg skapa en passage i din mur.

Föregånde artikel Kakel i badrum