icon Till innehåll
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton. Häng med!
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton.
Från isdös till engelsk trädgård

Från isdös till engelsk trädgård

Ett gammalt mejeri

Mitt i Malmköping finns ett gammalt mejeri med mejeristbostad, mjölkaffär och med tillhörande isdös. En isdös är en djup utgrävd yta, här cirka 12x5 meter, där is förvarades innan kylskåp och frysar fanns. Stora isblock sågades upp ur Hosjön på vintern och lades i sågspån för att den skulle hållas torr. Allt täcktes med vassmattor och isen klarade sig över hela sommaren. Mejeriet lades ned på 40-talet men isdösen med sina omgivande murar och skyddande plank finns kvar än idag. Vi flyttade in i mejeristbostaden 1993 och isdösen var mestadels skräpig. Det fanns gamla stubbar, slingrande rötter och dålig jord. Alla såg potentialen i ytan och vi funderade i 15 år. Det var naturligt att tänka swimmingpool, vilket undersöktes. Grannen var orolig för muren och vattenmassorna, så projektet lades på is ytterligare något år. 

Isdösen- trist och oanvänd yta

Outnyttjad uteplats i bakgrunden

Projektidén tar form

Nya idéer behövdes nu. På den Kreativa Marknaden i Stallarholmen 2009 hittade vi en trädgårdsarkitekt som såg ut att passa oss. Cecilia kom för ett första besök där vi diskuterade möjligheter och hon föreslog att isdösen skulle förvandlas till en engelsk trädgård med damm. Ett första förslag togs fram - det kändes bra. Nu började planen ta form på riktigt! Det viktigaste var att förändra isdösen med den gamla uteplatsen, men att försöka få hela trädgården att hänga ihop bättre och skapa intressanta och lockande rum. Cecilia mätte upp hela trädgården och noterade olika vinklar och perspektiv. Vi enades om färgsättning i silver-grönt-blå/lila/rosa. Gamla stenplattor skulle bort - det måste bli enhetligt! Kalksten valdes för de stora ytorna -fyra av sittplatserna, då den passade bra med de valda färgerna och kändes så levande!

Hela planen med detaljerad skiss för isdös

Arbetet börjar

Våren 2010 påbörjades arbetet på allvar. Att gräva för hand var otänkbart, så en lokal entreprenör anlitades. Samtidigt gjordes en materialspecifikation utifrån Stenbolagets sortiment.
För att kunna köra ned i isdösen med grävmaskin fick järnstolpar sågas av med vinkelslip och en ramper byggas både utanför och innanför muren. Redan första dagen försvann alla stubbar, rötter, växter och annat bråte som skulle bort. Hela isdösen grävdes ur, eftersom dränering måste göras. Dräneringsslang, avlopp, elledningar lades och stolphandskar sattes ned. Nya markmassor lades på och krattades ut efter den ritning som fanns för rabatter, sittplatser, gångar, trappor och damm. 
Redan i slutet av första veckan hade stödmur mot uteplats och dammens kanter satts med samma sorts självlåsande kantsten. Dammen som var 280x280 cm och 80 cm djup kändes enorm!

Grävmaskinen körs över rampen ned i isdösen.

Utgrävningen börjar!

Markplanering på gång.

Stödmur och dammens kanter på plats.

Projektet börjar ta form

Den nya upphöjda uteplatsen belades med kalkstensplattor liksom en annan skuggig sittplats i det nedre vänstra hörnet. Planen för den totala ytan byggde på symmetri, men utifrån överraskande perspektiv. Bred kalkstengång lades vid två av dammens sidor och lavendel fick kanta. Samma stenplattor lades runt om dammen. Vid två andra sittplatser i trädgårdens långsidor lades knott, som tog upp grovheten som fanns i den omgivande muren. Som trappsteg upp till uteplatsen lades granitsteg. 
Efter några veckor kunde gräsmatta rullas ut och plantering av växter påbörjas. Stolpar sattes upp och armeringsjärn fick hjälpa till att skapa rum. Växter som skulle klättra här sattes; olika sorts klematis, klätterrosor och vinstockar. Trots att hundratals växter sattes kändes det kalt, så en hel del kryddväxter sattes även i stenkrukor. I slutet av sommaren var det i alla fall lite grönare. 
Det första steget i projektet med resten av trädgården togs på sensommaren då ett cirkelformat rum skapades med hjälp av smågatsten och buxbomshäck. I mitten ståtar en nyplanterad prydnadsapel. 

Gräsmatta lagd och första planteringen klar.

Lite grönare i slutet av sommaren.

Smågatsten skapar ny uteplats.

Sommaren 2011

All sten, de omgivande murarna och planket gör trädgården till en oas där persikor, vindruvor, fikon och citronträd trivs. Vissa växter fick grävas upp då de blev dubbelt så höga som planerat! Den gamla uteplatsen under tak har nu fått skjutbara fönsterpartier och glasdörr. Vi passar på att njuta med fontänen i dammen som bakgrundsljud. I botten på dammen lades tumlad granitsten  för att skapa djup och dölja reningsverket.
Projektet fortsätter utanför vårt nyskapade paradis. På försommaren anläggs ett trädgårdsland, främst för köksväxter, enligt planering. Landet delas in i tre odlingsytor med gångar av knott emellan. Potatis, bönor, ärter och mangold, rabarber med mera trivs här.  Runt trädgårdslandet är det enligt planen en stenbelagd gång, men så långt har vi inte kommit i projektet. En syrenhäck planterades för att skilja odlingsdelen från komposttunnorna. 
Aroniahäck planterades i halvcirkel för att skapa ett rum med utsikt från köksfönstret. Hela häcken ska ha kantsten när det är klart - men dit har vi inte hunnit ännu. Häcken bryts av en cirkel av smågatsten. I dess mitt finns en flaggstång och en matta av kattfot planterad. 

Uteplatsen sommaren 2011.

Sittplats i solen framför dammen.

Aroniahäck med trädgårdsland bakom.

Den halvcirkelformade häcken med flaggstång.

Sommaren 2012

Tidigt i våras tömdes hela uteplatsen under tak. Den har utsikt över vår nya trädgård och nås med ett granittrappsteg från uteplatsen. Här fanns gamla sjöstenplattor som bröt helheten. Den lades om med kalkstensplattor. Väggarna isolerades och målades och en ny ytterdörr sattes in. 
Utanför ytterdörren lades en bred gångyta med knott. Denna knöt ihop uteplatsen med bostadshuset på ett trevligt sätt och gör att gräset här inte slits ned. Häck som planterats förra året kantades med smågatsten. 
Vid köksingången på baksidan fanns en uteplats som var belagd med röd ölandssten. Mycket jobb har genom åren lagts ned på att ta upp maskrosor mellan stenarna. Bord och stolar har vickat hit och dit - nu skulle även denna bort! Allt grävdes upp och ett rejält underarbete gjordes innan även denna yta belades med kalksten med en liten "påfart" av knott. Rabatterna breddades för att stämma med siktlinjer och växter planterades. 
Uteplatsen under tak och uteplatsen vid köksingången knöts ihop med trampstenar av kalksten.

Uteplats under tak med kalkstensplattor.

Knottbelagd yta binder ihop husen.

Trampstenar av kalksten bildar gångväg.

Uteplats vid köksingång.

Projektet fortsätter..

Nu är sommaren 2012 till ända och vi njuter av att titta ut i vår härliga trädgård. Krukorna tas in på den isolerade uteplatsen och vilar även de liksom vi över vintern. Till våren tar vi nya tag med att göra gångvägar i köksträdgården, sätta kantsten runt rabatter och minska ned på gräsytorna! Gräsklippning är ju så trist! En hallonhäck och någon vinbärbuske ska planteras också. 
Någon del av projektet har vi valt bort medan vi utvecklar valda delar ännu mer. Vi skulle vilja hitta en lösning med porlande eller rinnande vatten till dammen. Vi har hittat goda exempel och funderar vidare tills snön smält bort igen 2013...!

Gångar i köksträdgården -nytt projekt...

Vi letar nya idéer för porlande vatten!

Eller kanske så här...??

Föregånde artikel Stödmurar på näset
Nästa artikel Grindstolpar med belysning, ny parkering