Monteringsanvisning Mursten Modern - Stödmur

Monteringsanvisning Mursten Modern - Stödmur

Enkel mursten med ett modernt uttryck som skapar en slät yta med strikta linjer.  Mursten modern är ett perfekt val för dig som vill gå åt det moderna hållet och som söker en låg stödmur eller helt fristående murar i din trädgård. Blocken monteras enkelt ihop med stenlim och ligger sedan stabilt med hjälp av sin vikt. Formatet på stenarna utgör en smidig montering av halvförband och skapar en enkel montering av 90° hörn. Mursten Modern fungerar inte bara som mur utan även som en stabilare kantstensram kring en markläggning. Att rama in din stenläggning gör att den håller sig stabil och vacker år efter år. Detta är även ett perfekt block att bygga en stentrappa med.

Mursten Modern Grå 420x210x140 | Stenbolaget.Mursten Modern Grå 420x210x140 | Stenbolaget.
Mursten Modern Grå 420x210x140
Rabatterat pris799 kr/m2

Prisvärd slät mursten i modern tappning.

Mursten Modern Grafit 420x210x140 | Stenbolaget.Mursten Modern Grafit 420x210x140 | Stenbolaget.
Mursten Modern Grafit 420x210x140
Rabatterat pris969 kr/m2

Modern mursten för lågt stöd eller fristående murar.

Steg 1

Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred ränna till murens grundläggning. Bakom stödmuren ska lika mycket grävas ut som murens totala ungefärliga totalhöjd. På lägre murar är det bra att ta till något extra så inte bakfyllnaden blir för klen. Placera ut i en fiberduk i botten och fyll på med ett lager av bergkross/stenkross 0-32/0-40 mm eller motsvarande. När du placerar fiberduken så är det bra om du överlappar duken där skarvarna är, så att duken inte glider isär med tiden.

Fyll upp till önskad höjd (10% av stödmurens totala höjd skall alltid vara under jord, men en hel sten är klart att rekommendera då detta ger en stabilare grund för muren att vila på) Komprimera dina fyllnadsmassa med hjälp av en markvibrator.

Steg 2

Avjämna en bädd med ett finare grusmaterial (flis 2-4) ca 3 cm tjockt lager. Sätt första murskiftet i det utgrävda diket. Vid lutande mark, sätt första stenen vid den lägsta nivån. I de fall dräneringsrör används skall detta placeras bakom

nedersta blocken med jämnt fall så att vattnet leds bort från muren. För att dräneringsröret inte ska täppas till placeras en remsa fiberduk ut innan nästa fyllnadslager tillkommer. Fyll på ett ca 15cm djupt dräneringsskikt av makadam 8-16 mm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen, stenkross 0-32 eller motsvarande. Komprimera bakomliggande material med lätt markvibrator och kör försiktigt och inte för nära muren. Kör man för hårt och nära så finns alltid risken att ändra läge på bottenstenen.

Murarsnöre 120m | Stenbolaget.
Murarsnöre 120m
Rabatterat pris69 kr/st

Snöre för markläggning och murbygge.

Limpistol D-881 | Stenbolaget.
Limpistol D-881
Rabatterat pris119 kr/st

Limpistol i hårdmetall

Stenlim CoolTack 286 290ml | Stenbolaget.
Stenlim CoolTack 286 290ml
Rabatterat pris111 kr/st

Stenlim för montering av murar och avtäckning.

Stenlim PU StoneGrip 598 750ml | Stenbolaget.
Stenlim PU StoneGrip 598 750ml
Rabatterat pris179 kr/st

Starkt lim för stenmontering

Steg 3

Fortsätt med nästkommande murskift och montera stenarna i halvförband. Limma ihop dina murstenar med betonglim och fortsätt återfylla med bergskross och dränerande skiktet makadam. Repetera vändorna med markvibratorn och se till så att återfyllnaden är ordentligt komprimerad.

 

Steg 4

Ska du avslut med jord och gräsmatta eller rabatt jord bakom översta stenen på din mur så rekommenderar vi att du viker upp fiberduk även bakom ditt översta murvarv och täcker in jorden bakom stenen. Detta för att slippa få fuktvandring och missfärgning av jorden i det översta lagret mur.

 

Mursten Modern rekommenderade höjder:

Lodrät stödmur monterad med betonglim: 42cm ovan mark (3 skift)

Lutande stödmur monterad med betonglim: 56cm ovan mark (4 skift)

 

* I vissa fall kan ett geonät nyttjas för att stärka murens konstruktion och således även möjliggöra en något högre konstruktion av muren. Geonätet placeras i dessa fall mellan stenskiften och limmas fast med hjälp av betonglimmet. Geonätet rullas sedan ut över den packade ytan bakom muren och bäddas in i massorna när nästkommande varv monteras. Vi rekommenderar att geonät nyttjas vid varje stenskift i stödmuren vid denna typ av konstruktion och att du kontaktar oss för rådgörande kring din murkonstruktion och höjd.

Vill du ha en Modernt formad mursten för en högre konstruktion och stödmur så rekommenderar vi istället vår snygga Stödmur Solliden. Där byggnation med lutning, låsplugg och geonät kan leda dig hela vägen upp till 150cm. Denna mur ger dig möjligheter att kunna välja mellan just en Slät och Knäckt frontyta.

Solliden Normalsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.Solliden Normalsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.
Solliden Normalsten Grå 420x210x140
Rabatterat pris1 168 kr/m2

Mursten för fristående och stödmurar.

Låsplugg | Stenbolaget.Låsplugg | Stenbolaget.
Låsplugg
Rabatterat pris3 kr/st

Liten låsplugg för storlagna murresultat!

Geonät Stenbolaget 1,25x25m | Stenbolaget.
Geonät Stenbolaget 1,25x25m
Rabatterat pris2 199 kr/st

Markarmeringsnät för stödmur.

Stenlim CoolTack 286 290ml | Stenbolaget.
Stenlim CoolTack 286 290ml
Rabatterat pris111 kr/st

Stenlim för montering av murar och avtäckning.

 

Murar

Relaterade produkter

Solliden Normalsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.Solliden Normalsten Grå 420x210x140 | Stenbolaget.
Solliden Normalsten Grå 420x210x140
Rabatterat pris1 168 kr/m2

Mursten för fristående och stödmurar.

Solliden Normalsten Grafit 420x210x140 | Stenbolaget.Solliden Normalsten Grafit 420x210x140 | Stenbolaget.
Solliden Normalsten Grafit 420x210x140
Rabatterat pris1 319 kr/m2

Dubbelsidig mursten för stöd och fristående bygge.

Waxholm Normalsten Grå 420x265x140 | Stenbolaget.Waxholm Normalsten Grå 420x265x140 | Stenbolaget.
Waxholm Normalsten Grå 420x265x140
Rabatterat pris839 kr/m2

En av våra stabilaste stödmurar.

Waxholm Normalsten Grafit 420x265x140 | Stenbolaget.Waxholm Normalsten Grafit 420x265x140 | Stenbolaget.
Waxholm Normalsten Grafit 420x265x140
Rabatterat pris1 009 kr/m2

Stödmur för rak eller lutande konstruktion.

Muskö Normalsten Grå 455x255x200 | Stenbolaget.Muskö Normalsten Grå 455x255x200 | Stenbolaget.
Muskö Normalsten Grå 455x255x200
Rabatterat pris999 kr/m2

Riktigt stabil mur för höga byggnationer.

Muskö Normalsten Grafit 455x255x200 | Stenbolaget.Muskö Normalsten Grafit 455x255x200 | Stenbolaget.
Muskö Normalsten Grafit 455x255x200
Rabatterat pris1 169 kr/m2

Stödmur för riktigt stabila resultat.

Gratis rådgivning

Vill du ha en tid avsatt för att diskutera ditt projekt? Oavsett storleken på ditt projekt erbjuder vi gratis rådgivning och hjälp med ditt materialval. Besök en butik eller klicka nedan för att läsa mer och boka.

Boka rådgivning