icon Till innehåll
LAGERRENSNING - Upp till 50% på begränsade kampanjpartier - Sista chansen att fynda kantsten och belysning från Lightson!
LAGERRENSNING - Upp till 50% - Gäller så länge kampanjlagret räcker
Monteringsanvisning Mursten Gripsholm

Monteringsanvisning Mursten Gripsholm

Gripsholm är en snygg mur som kan användas och byggas på flera olika sätt, både som fristående mur och som stödmur. Murblocken tillverkas genom att de först knäcks och därefter tumlas. På så sätt uppnås en både rustik och antik känsla i blocken. Gripsholm kan byggas upp till 1,5 meter om geonät används och låspluggarna placeras på sådant sätt att muren lutar svagt bakåt.


Gripsholm är ett tumlat murblock med en slät och en knäckt sida så att man ska
kunna välja vilken stil som passar för just sin stödmur. Väljer man att bygga muren fristående så får man lite olika struktur åt respektive håll.

För murar upp till 1 meters höjd behövs i regel ingen nätförankring när man bygger muren lutande. Vid byggnation av rak mur rekommenderas att den synliga muren inte överstiger 0,6 meters höjd. Vid användning av geonät bör nät sättas i vart tredje alternativt vart fjärde varv, första geonätet bör sättas mellan något av de första varven för att skapa en stabil grund att bygga vidare på.

  star_border star_border star_border star_border star_border
  star_border star_border star_border star_border star_border
  star_border star_border star_border star_border star_border
  star_border star_border star_border star_border star_border
  star_border star_border star_border star_border star_border
  star_border star_border star_border star_border star_border
  star_border star_border star_border star_border star_border
  star_border star_border star_border star_border star_border
  star_border star_border star_border star_border star_border
  star_border star_border star_border star_border star_border

Bygga Mursten Gripsholm Steg 1

STEG 1
Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred ränna till murens grundläggning. Bakom stödmuren ska lika mycket grävas ut som murens totala höjd. Lägg i en fiberduk. Fyll på med ett lager av bergkross/stenkross 0-32/0-40 mm eller motsvarande.
Fyll upp till önskad höjd (10% av stödmurens totala höjd ska vara under jord) och komprimera med hjälp av markvibrator.

Bygga Mursten Gripsholm Steg 2

STEG 2
Avjämna med ett finare grusmaterial (flis 2-4) ca 3 cm tjockt lager. Sätt första murskiftet i mitten av det utgrävda diket. Vid lutande mark, sätt första stenen vid den lägsta nivån. I de fall dräneringsrör används skall detta placeras bakom
nedersta blocken med jämnt fall så att vattnet leds bort från muren. För att dräneringsröret inte ska täppas till placeras en remsa fiberduk ut innan nästa fyllnadslager tillkommer. Fyll igen hålet på stenen med bergskross.

Bygga Mursten Gripsholm Steg 3

STEG 3
Fyll på ett dräneringsskikt av makadam 8-16 mm eller motsvarande till en bredd av minst 15 cm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen, stenkross 0-32 eller motsvarande. Komprimera bakomliggande material med lätt vibratorplatta, 80-125 kg tjänstevikt. Kör försiktigt och inte för nära muren så att den riskerar att ändra läge.

Montera murpluggen för vertikal eller lutande mur genom att sätta den rak eller vrida den
90°. Om geonät används bör första nätet placeras mellan första och andra skiftet. Lägg ut nätet över murpluggen så att det hakar i och förankras i murpluggen. Sträck geonätet väl och fyll på med fyllnadsmaterial bakom muren, så att sträckningen säkerställs.

Bygga Mursten Gripsholm Steg 4

STEG 4
Fortsätt med en eller ett par murstensrader som läggs i förband till nästa geonät placeras ut. Packa kontinuerligt bakfyllnaden samt fyll igen håligheten i varje sten. Vid varierande och besvärliga markförhållanden rekommenderas geonät även vid låga murhöjder.

Bygga Mursten Gripsholm Steg 5

STEG 5
Ett snyggt avslut får du med en toppsten, denna har samma format som övriga normalstenar men har endast spår för låsplugg på en sida så att toppen bli slät.
För bästa stabilitet rekommenderas att toppsten och eventuella hörnstenar limmas med stenlim alternativt PU700 eller liknande. Återfyller du med jord vid det översta skiftet, vik upp en fiberduk som avskiljning mellan mursten/toppsten och jorden för att undvika materialvandring och missfärgning av muren. Tänk på att inte lägga för tjockt lager med jord då vatten måste kunna nå dräneringen.

Exempelbild 1
Lutande stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 100 cm ovan mark.

Exempelmur Gripsholm Bild 1

Exempelbild 2
Rak stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 60 cm ovan mark.

Exempelmur Gripsholm Bild 2

Exempelbild 3
Lutande stödmur med geonät. Maxhöjd ca 150 cm ovan mark.

Exempelmur Gripsholm Bild 3

 

Föregånde artikel Monteringsanvisning Haga Mini
Nästa artikel Monteringsanvisning Mursten Solliden