icon Till innehåll
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton. Häng med!
STENBOLAGETS ADVENTSKALENDER! Nya kampanjer avslöjas varje dag ändra fram till julafton.
Mursten Solliden

MONTERINGSANVISNING MURSTEN SOLLIDEN

"Mångsidig trädgårdsmur för stabilitet och avgränsning"

Mursten Solliden är en enkel och snygg betongmur för byggnation av både fristående murar och stöd. Solliden kommer med en knäckt framsida vilket ger en levande struktur. I Mursten Sollidens monteringsanvisning går vi stegvis igenom hur du bygger din konstruktion som just en stödmur. Varje murblock i Sollidens konstruktion låses enkelt och smidigt ihop med den tillhörande låspluggen. Med hjälp av denna kan du själv bestämma om din stödmur ska vara helt lodrät eller slutta svagt bakåt. Allt enligt tycke och smak samt vilken hållbarhet som krävs. Med hjälp av den släta toppstenen får du ett snyggt avslut på din mur.

Mursten Solliden kommer med en knäckt och en slät yta för att kunna välja stil till sin trädgårdsmur. Väljer man att montera Solliden fristående så kommer dessa ytor skilja sig lite mot varandra. Du får alltså en slät sida åt ena hållet oh en knäckt åt det andra.

För lägre trädgårdsmurar behövs i regel ingen nätförankring när man bygger muren lutande. Vid byggnation av rak mur utan nät rekommenderas att den syliga muren inte överstiger 0,6 meters höjd. Vid användning av geonät bör nät sättas i vart tredje alternativt vart fjärde varv, första geonätet bör sättas mellan något av de första varven för att skapa en stabil grund att bygga vidare på.

Stödmur eller fristående mur

Bygg med slät eller knäckt front

Fristående trädgårdsinramning

Produkter du behöver för att bygga Mursten Solliden

STEG 1
Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred ränna/dike till Mursten Sollidens grundläggning. Bakom stödmuren ska lika mycket grävas ut som murens totala sluthöjd skall bli. 

Lägg ut en fiberduk i botten och fyll på med ett lager av bergkross/stenkross  0-32mm eller motsvarande. Fyll upp till önskad höjd (10% av stödmurens totala höjd ska vara under jord) och komprimera massorna med hjälp av en markvibrator. Dessa finns att hyra hos din lokala maskinuthyrare.

STEG 2

Avjämna med ett finare grusmaterial (flis 2-4) ca 3 cm tjockt lager. Sätt första murskiftet av din Sollidenmur i mitten av det utgrävda diket. Vid lutande mark, sätt första stenen vid den lägsta nivån. I de fall då dräneringsrör används (rekommenderas) skall detta placeras bakom nedersta blocken med jämnt fall så att vattnet leds bort från muren. För att dräneringsröret inte ska täppas till placeras en remsa fiberduk ut innan nästa fyllnadslager tillkommer.

Mursten Solliden Steg 1
Mursten Solliden Steg 2

STEG 3
Fyll på ett dräneringsskikt av makadam 8-16 mm eller motsvarande till en bredd av minst 15 cm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen, stenkross 0-32 eller motsvarande. Komprimera bakomliggande material med lätt vibratorplatta, 80-125 kg tjänstevikt. Kör försiktigt och inte för nära muren så att den riskerar att ändra läge.


Montera murpluggen för vertikal eller lutande mur genom att sätta den rak eller vrida den 90°. Om geonät används i din konstruktion bör första nätet placeras mellan första och andra skiftet murblock. Lägg ut nätet över murpluggen så att låspluggen hakar i nätets maskor och förankras i murstenen. Sträck geonätet väl in över den packade bergskrossen och fyll på med nytt fyllnadsmaterial bakom muren. På detta sätt förankrar du geonätet och låser fast nätet med krossmaterialet så att sträckningen säkerställs. Låspluggen fungerar till flertalet av våra stödmurar i sortimentet.

Mursten Solliden Steg 3
Låsplugg för en stabil konstruktion

"Den avgörande låspluggen vars placering helt styr murens utformning!

STEG 4

Fortsätt med en eller ett par murstensrader av solliden normalsten och montera stenarna i halvförband till nästa geonät placeras ut. Packa kontinuerligt bakfyllnaden så att du säkerställt att massorna är kompakta rakt igenom. Vid varierande och besvärliga markförhållanden rekommenderas geonät även vid låga murhöjder! 

STEG 5

Ett snyggt avslut på din sollidenmur får du med en toppsten. Toppstenen i serien har samma format som övriga normalstenar men har endast spår för låsplugg på en sida så att toppen blir slät. För bästa stabilitet rekommenderas att toppsten och eventuella hörnstenar limmas fast med stenlim CoolTack alternativt StoneGrip eller liknande stenlim. Återfyller du med jord vid det översta skiftet, vik upp en fiberduk som avskiljning mellan mursten/toppsten och jorden för att undvika materialvandring och missfärgning av muren. Tänk på att inte lägga för tjockt lager med jord då vatten måste kunna nå dräneringen. 
Som en extra touch till din Sollidenmur kan du limma en avtäckning som översta skift. Denna ligger då som krön och du får ett helt annat intryck på muren och en fin inramning.

Mursten Solliden Steg 4
Mursten Solliden Steg 5

Hitta alla dina fyllnadsmassor till muren

Exempelbild 1

Solliden som lutande stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 100 cm ovan mark.

Mursten Solliden exempelbild 1

Exempelbild 2

Solliden som rak stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 60 cm ovan mark.

Mursten Solliden exempelbild 2

Exempelbild 3
Solliden som lutande stödmur med geonät. Maxhöjd ca 150 cm ovan mark.

Mursten Solliden exempelbild 3
Föregånde artikel MONTERINGSANVISNING MURSTEN GRIPSHOLM
Nästa artikel Monteringsanvisning Mursten Visby Fristående