icon Till innehåll
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Boka en rådgivning inför vårens projekt | Sveriges Största Stenspecialist!
Mursten Gripsholm en riktigt klassisk mur

MONTERINGSANVISNING MURSTEN GRIPSHOLM

"Riktigt cool mur där du väljer mellan ett slätt eller knäckt yttre"

Mursten Gripsholm är en snygg betongmur som kan användas och byggas på flera olika sätt, både som fristående mur och som stödmur. Murblocken i serien Mursten Mursten Gripsholm tillverkas genom att de först knäcks och därefter tumlas. På så sätt uppnås en både rustik och antik känsla i blocken. Stenbolagets Mursten Gripsholm kan byggas upp till 1,5 meters höjd om geonät används och låspluggarna placeras på sådant sätt att muren lutar svagt bakåt.


Mursten Gripsholm är ett tumlat murblock med en slät och en knäckt sida så att man ska
kunna välja vilken stil som passar för just sin stödmur. Väljer man att bygga muren fristående så får man lite olika struktur åt respektive håll.

För lägre trädgårdsmurar behövs i regel ingen nätförankring när man bygger muren lutande. Vid byggnation av rak mur rekommenderas att den synliga muren inte överstiger 0,6 meters höjd. Vid användning av geonät bör nät sättas i vart tredje alternativt vart fjärde varv, första geonätet bör sättas mellan något av de första varven för att skapa en stabil grund att bygga vidare på.

Stödmur eller fristående mur

Bygg med slät eller knäckt front

Tumlad och antik ytbehandling

Produkter du behöver för att bygga Mursten Gripsholm

STEG 1
Gräv ur en ca 30 cm djup och 50 cm bred ränna/dike till Mursten Gripsholms grundläggning. Bakom stödmuren ska lika mycket grävas ut som murens totala sluthöjd skall bli. 

Lägg ut en fiberduk i botten och fyll på med ett lager av bergkross/stenkross  0-32mm eller motsvarande. Fyll upp till önskad höjd (10% av stödmurens totala höjd ska vara under jord) och komprimera massorna med hjälp av en markvibrator. Dessa finns att hyra hos din lokala maskinuthyrare.

STEG 2

Avjämna med ett finare grusmaterial (flis 2-4) ca 3 cm tjockt lager. Sätt första skiftet av Mursten Gripsholm i mitten av det utgrävda diket. Vid lutande mark, sätt första stenen vid den lägsta nivån. I de fall då dräneringsrör används (rekommenderas) skall detta placeras bakom nedersta blocken med jämnt fall så att vattnet leds bort från muren. För att dräneringsröret inte ska täppas till placeras en remsa fiberduk ut innan nästa fyllnadslager tillkommer.

Mursten Gripsholm Steg 1
Mursten Gripsholm Steg 2

STEG 3
Fyll på ett dräneringsskikt av makadam 8-16 mm eller motsvarande till en bredd av minst 15 cm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen, stenkross 0-32 eller motsvarande. Komprimera bakomliggande material med lätt vibratorplatta, 80-125 kg tjänstevikt. Kör försiktigt och inte för nära muren så att den riskerar att ändra läge. Alla murar behöver dränering och Mursten Gripsholm är inget undantag.


Montera murpluggen för vertikal eller lutande mur genom att sätta den rak eller vrida den 90°. Om geonät används i din konstruktion bör första nätet placeras mellan första och andra skiftet i din byggnation av Mursten Gripsholm. Lägg ut nätet över murpluggen så att låspluggen hakar i nätets maskor och förankras i murstenen. Sträck geonätet väl in över den packade bergskrossen och fyll på med nytt fyllnadsmaterial bakom muren. På detta sätt förankrar du geonätet och låser fast nätet med krossmaterialet så att sträckningen säkerställs. Låspluggen fungerar till flertalet av våra stödmurar i sortimentet.

Mursten Gripsholm Steg 3
Låsplugg för en stabil konstruktion

"Den avgörande låspluggen vars placering helt styr Mursten Gripsholms utformning!

- Patric Lundin -

STEG 4

Fortsätt med en eller ett par murstensrader av Mursten Gripsholm Normalsten och montera stenarna i halvförband till nästa geonät placeras ut. Packa kontinuerligt bakfyllnaden så att du säkerställt att massorna är kompakta rakt igenom. Vid varierande och besvärliga markförhållanden rekommenderas geonät även vid låga murhöjder! 

STEG 5

Ett snyggt avslut på din Mursten Gripsholm får du med en toppsten. Toppstenen i serien har samma format som övriga normalstenar men har endast spår för låsplugg på en sida så att toppen blir slät. För bästa stabilitet rekommenderas att toppsten och eventuella hörnstenar limmas fast med stenlim CoolTack alternativt StoneGrip eller liknande stenlim. Återfyller du med jord vid det översta skiftet, vik upp en fiberduk som avskiljning mellan mursten/toppsten och jorden för att undvika materialvandring och missfärgning av muren. Tänk på att inte lägga för tjockt lager med jord då vatten måste kunna nå dräneringen.

Mursten Solliden Steg 4
Mursten Solliden Steg 5

Hitta alla dina fyllnadsmassor till Mursten Gripsholm

Exempelbild 1

Mursten Gripsholm som lutande stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 100 cm ovan mark.

Mursten Gripsholm exempelbild 1

Exempelbild 2

 Mursten Gripsholm som rak stödmur utan geonät. Maxhöjd ca 60 cm ovan mark.

Mursten Gripsholm exempelbild 2

Exempelbild 3
Mursten Gripsholm som lutande stödmur med geonät. Maxhöjd ca 150 cm ovan mark.

Mursten Gripsholm exempelbild 3
Nästa artikel MONTERINGSANVISNING MURSTEN SOLLIDEN